SOP om Apple i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

SOP om Apple i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

Her finder du et SOP vedrørende Apple og firmaets økonomiske udvikling. SOP'et starter ud med en redegørelse af Apples historie med fokus på deres økonomiske udvikling gennem tiden. Herefter er der udarbejdet en analyse af Apple økonomiske situation med udgangspunkt i virksomhedens branding. SOP'et afsluttes med en vurdering af hvorledes 'wearable' produkter vil udvikle sig i fremtiden og dette relateres herefter til Apples produkter.

SOP'et er skrevet i fagene Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A.

Opgaveformulering

- Redegør for Apples historie med speciel fokus på den økonomiske udvikling
- Analyser udviklingen i Apples økonomiske situation med udgangspunkt i branding
- Vurder hvorledes wearable produkter vil udvikle sig i fremtiden med speciel fokus på Apples produkter

Elevens kommentar

Manglede rød tråd fra analysedelen til vurderingsdelen som betød at den ikke fik 12.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1.0 Indledning 5
1.1 Metodeafsnit 5
2.0 Apples historie 6
2.1 Begyndelsen - Apple I & Apple II 6
2.2 Børsnoteringen og Apple III 6
2.3 Macintosh og farvel til Steve Jobs. 7
2.4 Steves tilbagevenden 8
2.5 ”i” produkternes fremgang 9
3.0 Apples økonomiske situation 10
3.1 Rentabilitetsanalyse 10
3.1.1 Afkastningsgraden 10
3.1.2 EBIT-margin 11
3.1.3 Egenkapitalens Forrentning 12
3.1.4 Gældsrenten 12
3.1.6 Soliditetsgraden 13
3.1.7 Likviditetsgraden 13
3.1.8 Konklusion på regnskabsanalyse 14
3.2 Apple Brandet 14
3.2.1 Marketingsmixet 14
3.2.1.1 Produkt 14
3.2.1.2 Pris 15
3.2.1.3 Promotion 16
3.2.2 Konklusion på brandet 17
4.0 Fremtiden for wearables 17
4.1 Det nuværende marked 17
4.1.1 Basic wearables 17
4.1.2 Smart wearables 17
4.2 Markedets fremtid 18
4.2.1 Komplementær produkt til iPhonen 18
4.2.2 Smartwatch - ikke smartphone til håndleddet 19
4.2.3 Mode-accessoires 19
4.2.4 Konklusion på markedets fremtid 20
5.0 Konklusion 21
Litteraturliste 23
Bilag 27
Bilag 1 - Regnskabsanalyse - Apple Inc. (AAPL) 28
Bilag 2 - Diagram over udviklingen i nettoomsætning fordelt på produktkategorier 30
Bilag 3 - Top 5 Wearables sælgere, Q1 2015 (Enheder I millioner) 31
Bilag 4 - Top 5 Smart wearables styresystemer, (Enheder i millioner) 31

Uddrag

1.0 Indledning
Apple blev i 2015, for andet år i træk, kåret til verdens mest værdifulde brand og figurerer samtidig i top 5 på listen over verdens største virksomheder . Denne opgave vil redegøre for Apples historie med specielt fokus på den økonomiske udvikling, og hvordan denne influerede virksomhedens vej til den position de i dag besidder på verdensmarkedet. Der udarbejdes derefter en analyse af udviklingen i Apples økonomiske situation inden for de sidste 5 år, samt lave en analyse af Apples brand og dennes betydning for deres nuværende økonomiske situation. Herefter vil jeg give en vurdering af, hvorledes wearable produkter vil udvikle sig i fremtiden med speciel fokus på Apples nyeste tiltag på markedet, Apple Watch. Vurderingen vil blive foretaget på baggrund af en vurdering af Apple Watchs egenskaber og hvordan disse er blevet modtaget på markedet, samt hvilke forhindringer der vil kunne opstå for vækstmulighederne. Som afsluttende afsnit, vil opgaven indeholde en konklusion på ovenstående redegørelse, analyse og vurdering.

1.1 Metodeafsnit
Informationerne som er anvendt i denne opgave består hovedsageligt af sekundær empiri. I forbindelse med regnskabsanalysen samt den økonomiske redegørelse i den historiske del er der hovedsageligt brugt interne datakilder i form af årsrapporter til analyse af den økonomiske situation og udvikling. I det meste af den resterende opgave er der hovedsageligt brugt eksterne datakilder, i form af artikler, statistikker og lignende, til undersøgelse af historien, brandet og fremtiden for wearables.

Jeg har forholdt mig kritisk til samtlige artikler jeg har læst og sørget for at artiklen har været fra et troværdigt nyhedsmedie såsom Forbes, The Independent eller lignende store aviser. Er artiklen hentet fra et mindre kendt nyhedsmedie eller en blog, er der sørget for at undersøge troværdigheden af forfatternes kildeangivelser for at sikre de mest korrekte data. Ud over artikler, er der i forbindelse med de sekundære datakilder også gjort brug af lærebøgerne Afsætning A, både Bind 1 og Bind 2, samt Virksomhedsøkonomi A bogen. Opgavens kildehenvisninger findes som slutnoter på siden før litteraturlisten.

2.0 Apples historie
I følgende afsnit vil der, med speciel fokus på virksomhedens økonomiske udvikling, blive udarbejdet en redegørelse for Apples historie. På grund af opgavens begrænsede omfang vil der blive fokuseret på de vigtigste begivenheder og disses indflydelse på deres økonomiske udvikling.

På grund af mangel på adgang til årsrapporterne fra de givne år, mangler de regnskabsmæssige informationer frem til og med 1993.
Alle aktiekurser er omregnet i forhold til emissionerne gennem tiden og afspejler altså én 2015 akties værdi i det pågældende år.

2.1 Begyndelsen - Apple I & Apple II
Efter både Steve Jobs og Steve Wozniak havde forladt, henholdsvis Reed College og UC Berkeley i 1975, begyndte sidstnævnte at arbejde på en video terminal som han kunne bruge til at logge på tidens minicomputere i en lokal net café. Da Wozniak, efter et møde i Homebrew Computer Club, fandt på at indsætte en processor, indbygge et tastatur og dermed opfandt verdens første personlige pc, viste hans gamle ven, Steve Jobs, pludselig stor interesse for produktets kommercielle værdi. Efter, i 1976, at have solgt deres mest værdifulde ejendele, en varevogn og to lommeregnere, stod de med 1300$ til opstart af en virksomhed som skulle sælge deres nye computer, Apple I, som Wozniak byggede i hånden i Jobs' forældres garage. De endte med at sælge ca. 200 stk. til lokale computer hobbyister for 666$ pr. stk.

Senere den samme sommer, begyndte Wozniak at arbejde på deres nye computer, Apple II, som blev en hurtigere, flottere og alt i gennem bedre computer end dens forgænger. Det var dog først da anden-generationen af computeren, Apple II+, udkom i 1979 at salget for alvor til fart. Ved årsskiftet 79/80, var salget steget med mere end 400% til hele 35.000 computere i 1979. Efter at have haft stor succes med udvikling af styresystemet Apple Fortran i 1980, blev det i december besluttet at børsnotere sig.

2.2 Børsnoteringen og Apple III
Da der blev åbnet for salget af aktierne blev de købt nærmest med det samme. Investorerne var vilde efter at få en bid af kagen på den nye, hurtigt voksende virksomhed. Men da efterspørgslen havde lagt sig, faldt kursen stille og roligt i løbet af året, og den gode start for Apples første år på aktiemarkedet, endte med at aktien havde tabt ca. 35% af dens værdi, da året var omme. Ledelsen i virksomheden følte sig presset af det hurtigt voksende teknologimarked og var bange for at Apple II snart ville være fortid. Derfor satte de stort pres på deres ingeniører for at få udviklet Apple III så hurtigt som muligt, på trods af at salget af Apple II var fordoblet til 78.000 i løbet af den forgangne år.

Apple III udkom i september 1980 og den var spået til at være den første rigtige udfordrer til det ... Køb adgang for at læse mere

SOP om Apple i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.