SOP om Zepto i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

 • HHX 3. år
 • SRP (Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, SOP)
 • 12
 • 44
 • 12276
 • PDF

SOP om Zepto i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

SOP som omhandler Zepto A/S, og i opgaven er der blevet lavet en analyse af Zeptos interne og eksterne forhold. Heri er der inkluderet en omverdensanalyse, konkurrenceanayse og brancheanalyse m.m. Opgaven er skrevet i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 3
2. Metodevalg 3
3. Intern virksomhedsanalyse – Zepto Computers A/S 4
Virksomhedsbeskrivelse 4
Forretningsområder 4
Målgruppe 4
Vækststrategier 5
Konkurrencestrategier 6
Brug af de 4 P'er 6
Værdikædeanalyse 8
Brug af innovation 9
Regnskabsanalyse 9
Rentabilitetsanalyse og indtjeningsanalyse 10
4. Ekstern analyse 11
Omverdensforholds for Zepto Computers A/S 11
Analyse af konkurrenceforhold for Zepto Computers A/S – Low-end bærbare 12
Brancheanalyse – Porter's 5 forces – low-end bærbare 12
Konkurrentanalyse for Zepto Computers A/S – Low-end bærbare 13
Analyse af konkurrenceforhold for Zepto Computers A/S – High-end bærbare 13
Brancheanalyse – Porter's 5 forces – High-end branchen 14
Konkurrentanalyse for Zepto Computers A/S – High-end bærbare 14
Forslag til målgruppeprofil for Zepto – Low-end bærbare 15
Forslag til målgruppeprofil for Zepto – High-end bærbare 16
Redegørelse for købsadfærden for målgruppen for low-end bærbare 17
Købsadfærdstype 19
Beslutningsprocessens faser 20
Redegørelse for købsadfærden for målgruppen for high-end bærbare 20
Købsadfærdstype 22
SWOT-analyse 23
5. Vurdering af Zepto's fremtidige strategier 24
6. Konklusion 27
7. Kildeoversigt 29
8. Bilag 31
Bilag 1 – Værdikædeanalyse 31
Bilag 2 – Omverdensmodel 34
Bilag 3 – Brancheanalyse – Porter's 5 forces – Low-end bærbare 36
Bilag 4 – Konkurrentanalyse – Low-end bærbare 38
Bilag 5 - Brancheanalyse – Porter's 5 forces – High-end bærbare 40
Bilag 6 – Konkurrentanalyse – High-end bærbare 42
Bilag 7 - Regnskabsanalyse 44

Uddrag

"1. Indledning:
I denne opgave, ønsker jeg at analysere Zepto Computers A/S konkurrenceforhold. Jeg vil inddrage innovation som en del af produktstrategien, samt se på, hvad Zepto skal gøre, for at holde sig på et højt innovations niveau.

Jeg vil samtidig prøve at foretage en intern analyse, hvor jeg vil komme ind på bl.a. Zeptos nuværende strategier.

Jeg vil fremsætte en kort vurdering af virksomhedens økonomiske udvikling. Jeg ønsker at komme ind på Zeptos fremtidige konkurrence – samt vækststrategier.

Endvidere ønsker jeg at fremsætte forslag til Zeptos målgruppeprofil på low-end markedet, samt high-end markedet.

Fokus vil være, at fremsætte en produktstrategi for både low-end og high-end bærbare på det danske marked. Samt at opstille en positioneringsstrategi for både low-end og high-end produkter."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Zepto i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

[39]
Bedømmelser
 • 09-12-2011
  Jeg skulle bruge opgaven til at se hvad en intern analyse kunne indeholde, derfor fik jeg inspiration til min egen opgave. Det var lige det jeg manglede så alt i alt synes jeg det var en god opgave.
 • 28-04-2009
  God opgave. Dog utrolig lang til en SRP ogave, og længere en tilladt. Dette er dog ikke et minus når den bare skal bruges til inspiration, så rigtig lækkert!
 • 05-09-2013
  Fin. God inspiration
 • 30-04-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Den er god... flot...

Materialer relateret til SOP om Zepto i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A.