SRP om den spanske syge i Biologi A og Historie A

  • STX 3.g
  • SRP (Biologi A, Historie A)
  • 10
  • 29
  • 10371
  • PDF

SRP om den spanske syge i Biologi A og Historie A

SRP i Biologi A og Historie A om fugleinfluenza og den spanske syge. Opgaven er god til inspiration, selvom dit SRP fokuserer på andre nutidige virussygdomme og pandemier end fugleinfluenza, f.eks. svineinfluenza, SARS eller COVID-19.

Opgaven indeholder en redegørelse for hvordan vi kan blive smittet med influenzavirus og hvordan den spanske syge blev spredt. Opgaven inddrager desuden historiske kilder og udfører kildekritik for at redegøre for opfattelsen og udbredelsen af den spanske syge.

Opgavens sidste del sammenligner udbruddet af den spanske syge med nyere tids udbrud af fugleinfluenza og vurderer biologiske og historiske forskelle og ligheder på de to epidemier.

Opgaveformulering

Redegør for hvordan kroppen bliver inficeret af influenzavirus med henblik på den spanske syge og fugleinfluenza.

Undersøg med inddragelse af historiske kilder den spanske syges forløb og spredning.

Vurder og diskuter hvorvidt fugleinfluenzaens udbrud og forløb kan sammenlignes med den spanske syge og inddrag det relevante fra artiklen “Fugleinfluenzaens udvikling i bund og grund uforudsigelig” fra Ing.dk.

Indhold

Indledning 4
1. Redegørelse for influenzavirus inficering af kroppen 4
Hvad er vira? 4
Hvad gør en influenzavirus farlig? 5
Sådan inficerer virussen en celle 6
Kroppens immunforsvar 7
Det ydre forsvar 8
Det uspecifikke forsvar 8
Det specifikke forsvar 9
Illustration af en bekæmpelse af et virusangreb 10
2. Den spanske syges forløb og spredning 11
Den spanske syges oprindelse 11
En læges beskrivelse af den spanske syge i Camp Devens, USA 12
Den spanske syge rammer det krigsramte Europa 14
Censurens påvirkning af den spanske syges udvikling 15
Den spanske syge rammer også Danmark 15
Hvad gjorde man i kampen imod den spanske syge og dens spredning? 17
Omfang og dødstal 18
3. Vurdering og diskussion af fugleinfluenzaens udbrud og forløb i sammenligning med den spanske syge 19
Fugleinfluenza H5N1 19
Undersøgelser af den spanske syge bruges i kampen mod fugleinfluenza H5N1 20
Forskelle og ligheder mellem fugleinfluenzaen og den spanske syge 21
Beredskab 22
Den globaliserede verden 22
Hygiejne 23
Behandling 24
Konklusion 25
Litteraturliste: 27

Uddrag

Indledning
I 1918-1919 rasede influenzapandemien, den spanske syge H1N1. Omkring 500 millioner mennesker over hele kloden blev ramt af influenzaen, hvilket svarer til en femtedel af jordens befolkning. Af dem døde over 50 millioner mennesker, heraf 14.000 danskere. I gennem tiden har der været mange influen-zaepidemier, men ingen har været lige så dødbringende som den spanske syge. Den spanske syge var en fugleinfluenza som muterede og som derefter kunne smitte fra mennesker til menneske. I dag frygtes det at fugleinfluenzaen H5N1 vil gøre det samme og blive en lige så verdensomspændende og dødbrin-gende pandemi som den spanske syge var i 1918.

Både den spanske syge H1N1 og fugleinfluenzaen H5N1 er infektionssygdomme forårsaget af en virus. I denne opgave vil jeg redegøre for hvad en virus er, hvad der gør en virus farlig, hvordan den inficerer kroppen og hvordan kroppen kan forsvare sig imod et virusangreb.

Derudover vil jeg ved brug af historiske kilder give en beskrivelse af den spanske syge med fokus på for-løb og spredning ved at inddrage symptomer, bekæmpelse og dødstal.

Til sidst vil jeg diskutere forskelle og ligheder i udbruddet af fugleinfluenza og den spanske syge ved en sammenligning af en række parametre med henblik på at vurdere om fugleinfluenza kan udvikle sig til at blive en pandemi af samme karakter som den spanske syge.

1. Redegørelse for influenzavirus inficering af kroppen

Hvad er vira?
Den spanske syge og fugleinfluenzaen skyldes to udefra kommende influenzavira. Influenzavira tilhø-rer orthomyxovirus familien . Man kalder vira for intracellulære parasitter, da ingen vira er i stand til at reproducere sig selv. Influenzavira har en diameter på cirka 100 nm. De er opbygget af arvema-teriale, som er omgivet af et kapsid. Uden om kapsidet er der en kappe, som består dels af rester fra værtscellens membran og dels af nogen proteiner som er specifikke for virussen . En influenzavirus er en enkeltstrenget antisense-RNA-virus.

Man inddeler influenzavira i tre grupper, A, B og C. Den spanske syge og fugleinfluenzaen er begge type A-influenzaer, hvilket er den farligste og mest alvorlige, da den er meget smitsom og har de kraftigste symptomer. Type A-influenzaer rammer oftest vilde fugle, men fordi vira hele tiden mute-rer, sker det en gang mellem at influenzaen bliver en zoonose, hvilket vil sige at den også kan smitte mennesker. Det var tilfældet med den spanske syge i 1918. Mange frygter i dag at det samme vil ske med fugleinfluenzaen H5N1. Fugleinfluenzaen H5N1 er nemlig meget smitsom og... Køb adgang for at læse mere

SRP om den spanske syge i Biologi A og Historie A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.