SRP om psykiatriens historie og skizofreni i Biologi A og Historie A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Biologi A)
  • 10
  • 30
  • 8487
  • PDF

SRP om psykiatriens historie og skizofreni i Biologi A og Historie A

SRP om Psykiatri og dets historie og status, hvor opgaven er skrevet i Biologi A og Historie A - I opgaven kigger jeg på de vigtigste begivenheder i psykiatriens historie, og hvordan synet på sindslidelser har ændret sig igennem tiden. I Biologi kigger jeg bl.a. på skizofreni, og arvelighed.

Lærers kommentar

Figuren om hjernens kemi ville have været mere velvalgt, hvis det var med udgangspunkt i dopamin som transmitterstof istedet for NMDA-receptorer.

Elevens kommentar

Metodeafsnittet skulle ikke være et seperat afsnit, dette bliver for AT-agtigt.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Introduktion 3
Analyse 4
Kirken, djævlefordrivelse og sindslidelser 4
Harald Selmer og den spæde psykiatri 7
Fremskridt og antipsykiatri 12
LSD-ofrene i Danmark 12
Skizofreni 15
Skizofreni i dag 15
Arvelighed 16
Hypoteser om hjernens biokemi 18
Naturvidenskabelige metoder 22
Lægevidenskaben og menneskesyn 24
Konklusion 26
Litteraturliste 27
Bilag 1 – Tidslinje over psykiatriens historie 30

Uddrag

"Introduktion:
Psyke var i den græske mytologi menneskets livskraft. Livskraften havde form af en slags "livssjæl", som ifølge grækerne i dødsøjeblikket forlod kroppen og fløj til Hades, hvor den levede videre som en kraftløs skygge.

Europæerne tog beskrivelsen af psyke til sig, heraf navnet psykiatri.
Hvordan så psykiatrien ud før lægevidenskaben anerkendte det som lægeligt speciale? Hvilke årsager har været med til at danne grundlaget for den psykiatri, vi kender i dag?

Dette belyses gennem 3 historiske kildeanalyser, som viser hver deres paradigmeskift. Den ældste er fra 1547 og skrevet af en luthersk biskop, den næste er et debat indlæg fra 1846 af lægen Harald Selmer og den seneste er et uddrag fra bogen De Sprængtes Sind fra 1985 skrevet af journalisten og forfatteren Alex Frank Larsen.

Med udgangspunkt i sindssygdommen skizofreni redegøres herefter for, nogle af de naturvidenskabelige opdagelser, der har haft betydning for den viden og forståelse, vi i dag har af skizofreni.
Afslutningsvis diskuteres indflydelsen, som lægevidenskabens dokumentation af skizofreni, har haft på både behandlingsmuligheder og hvilken indflydelse det har haft på den skizofrenes tilværelse."... Køb adgang for at læse mere

SRP om psykiatriens historie og skizofreni i Biologi A og Historie A

[1]
Bedømmelser
  • 28-04-2014
    Opgaven var god at bruge som skabelon og til at finde inspiration.