SRP om immunsystemet og hiv og aids i Historie A og Biologi A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Biologi A)
  • 10
  • 37
  • 9704
  • PDF

SRP om immunsystemet og hiv og aids i Historie A og Biologi A

Studieretningsprojekt (SRP) i Historie A og Biologi A, som handler om HIV og AIDS.

Opgaven belyser AIDS- epidemien historisk og forklarer, hvordan HIV smitter og hvordan det ødelægger immunsystemet.
I opgaven er der fokus på de mange forsøg på at skabe behandling af AIDS med særligt fokus på HAART-behandlingen.
Desuden undersøger opgaven, hvordan regeringen og samfundet har reageret og håndteret AIDS i Danmark samt hvilke konsekvenser den uvidenskabelige tilgang til sygdommen i Sydafrika har haft.

Opgaveformulering

- Redegør kort for sygdomsforløbet forårsaget af HIV-virus.

- Analyser, med udgangspunkt i relevante historiske kilder, hvordan dels civilsamfundet og myndigheder reagerer på fremkosten af sygdommen.

-Beskriv udviklingen af Medicin mod Hiv-virus fra 1980'erne til idag, og diskuter hvorfor det var en svær behandling og hvorledes om det var en effekt behandling.

- Diskuter hvorfor HAART-behandlingen mod Hiv-virus var et stort gennembrud og hvorfor det er vigtigt at der sker løbende sekventering af virus-genomet for den enkelte patient.

- Diskuter slutteligt hvor langt forskningen er kommet med at finde behandling.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
This paper is about HIV and AIDS 2
Indledning 4
Immunforsvaret 5
Det uspecifikke Immunforsvar 5
Det specifikke Immunforsvar 6
T- & B-lymfocytter og MHC-I , MHC-II 6
CD4 & CD8 celler 8
Hvad er human immunodeficiency virus (HIV)? 8
Hvordan overføres HIV? 10
Historisk syn på HIV-behandling og de HIV-smittede 17
Hiv & Aids benægtere, tilfældet Sydafrika 17
Blødersagen ‒ en ny risikogruppe 20
Oplysning, oplysning og atter oplysning 23
HIV-smittede spærrer man da inde 24
Manden fra Haiti 24
AIDS- Guds straf 26
Historisk og Medicinsk Udvikling af medicin mod HIV-virus fra 1980ʼerne til dags dato 27
PrEp & PeP Behandling 30
HAART-Behandling - stort gennembrud & Sekventering af virus-genomet 31
Konklusion 33
Kilder 34

Uddrag

Indledning


‘'Du har AIDS'' er blandt de mest frygtede diagnoser, som man siden AIDS-epidemiens begyndelse har kunnet få af sin læge.
I denne opgave vil jeg først redegøre for AIDS-epidemiens start, samt hvordan immunsystemet fungerer. Jeg vil forklare strukturen af HIV-virusen og HIV-infektionens sygdomsforløb. Jeg vil også beskrive, hvordan medicin mod HIV-virus er blevet udviklet fra 80'erne og frem til i dag. Dernæst vil jeg analysere, hvordan civilsamfund og myndigheder reagerede på fremkomsten af HIV. Til slut vil jeg diskutere HAART- behandlingens gennembrud og hvorfor det er vigtigt med løbende sekventering af virusgenomet. Her inddrages information fra Statens Seruminstituts informationsartikel og artiklen ‘'Succes for medicin mod HIV'', og opgaven vil blive besvaret med udgangspunkt i fagene Historie og Biologi.

Immunforsvaret
Immunforsvaret er menneskets vigtigste forsvar mod patogener, og det beskytter ikke kun den indre krop, men også den ydre, som bliver kaldt det ydre forsvar, hvor f. eks. huden beskytter kroppen mod fremmedorganismer.
Immunforsvaret kan inddeles i to kategorier, det uspecifikke og det specifikke immunforsvar.
Men hvad er forskellen?

Det uspecifikke Immunforsvar
Det uspecifikke immunforsvar udvikles i fosterstadiet. Altså modsat det specifikke immunforsvar, der erhverves igennem livet. Det uspecifikke kan ikke skelne mellem forskellige patogener og ændrer ikke reaktionsevne ved gentagne infektioner. Reaktionen mod patogener er ret hurtig, selvom det uspecifikke er et mildt immunsystem. Når patogener angriber og bryder ind i systemet, begynder det at danne antigener, som så signalere til det specifikke system, hvorefter antistoffer dannes.
Det uspecifikke immunforsvar består bl. a. af fagocytitiske celler og monoukleære celler . Fagocytiske celler optager og lyserer mikroorganismen ved at lade mikroorganismen binde sig til receptorer på celleoverfladen, hvor der sker en konfigurationsændring i
receptoren, som igangsætter en intracellulær kaskade.
I figuren til ses der en fagocytisk celle, som optager bakterien vha. endocytose.
Dvs. den optager ved indsnøring af membranen, hvor der så sker en lysering ved hjælp af vestiklen, der udskiller nedbrydningsenzymer ud i vestiklen, som indeholder patogenerne. Til sidst vil den fagocytiske ..

---

Hvordan overføres HIV?


Mennesker smittes med HIV via kropsvæsker, som f.eks. 15 inficeret blod, sæd , kvinders skedesekret og modersmælk. En af de største risici er smitte via blod, fordi blod har kapacitet til at indeholde mange viruspartikler. Homoseksuelle mænd er særligt udsatte for at blive smittet med 16 HIV ved analsex, da HIV i sædvæske og sæd kan trænge igennem de tynde slimhinder i endetarmen, selv hvis disse er intakte. Alle former for ubeskyttet penetrerende sex kan dog overføre HIV-smitte, og i Afrika er heteroseksuelt overført smitte det hyppigste. Ubeskyttet sex er samlet set den hyppigste smitteårsag, 17ca. 90 % af al smitte sker således ved seksuel kontakt. Udover ubeskyttet sex eller smitte via blod, er ... Køb adgang for at læse mere

SRP om immunsystemet og hiv og aids i Historie A og Biologi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.