SRP om opium og den første opiumskrig i Biologi A og Historie A

  • STX 3.g
  • SRP (Biologi A, Historie A)
  • 10
  • 38
  • 7693
  • PDF

SRP om opium og den første opiumskrig i Biologi A og Historie A

SRP'et handler om begyndelsen på den første opiumskrig mellem England og Kina i 1800-tallet.

SRP'et er skrevet i Biologi A og Historie A og kommer derfor både ind på de biologiske vinkler, såsom virkninger af stoffet opium og andre opioider som morfin samt afhængighed, og historiske vinkler, som hvilke interesser, der var for England og Kina i at gå i krig. I den forbindelse analyseres historiske kilder i form af taler og bønskrifter.

Opgaveformulering

1. Der ønskes en kort redegørelse for Englands og Kinas forhold i starten af 1800-tallet.
2. Gør kort rede for nervesystemets opbygning og funktion.
Analyser ud fra selvvalgt kildemateriale hvilke interesser, der var afgørende for de to landes ønske om at gå i krig. I analysen forventes brug af historisk metode.
3. Vurder hvilke virkninger, der fremkaldes af de forskellige stoffer, som opium består af. Diskuter herunder om der er eventuelle synergimekanismer.
4. Forklar hvorledes opiumafhængighed opstår, og vurder mulighederne for afvænning.

Elevens kommentar

Det er et stabil 10-tal, da jeg i biologi mangler at skrive lidt mere om stoffet papaverin. Ellers synes min biologilærer at det er godt, at jeg selv har taget initiativ til at finde noget jeg kan analysere, som han ikke har givet mig.
I forhold til historie var det mest pga. mangel på en vurdering i forhold til kilderne, altså hvad man kan bruge kilderne til.
Ellers synes de begge at det var en god opgave, samt at den måde jeg har opstillet min opgave på, giver mening og at jeg laver nogle gode overgange. Min historielærer syntes det er fedt, at der er meget historie over opgaven, som man ellers sjældent ser, når folk vælger SRP i fagene biologi og historie.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Englands og Kinas forhold i starten af 1800-tallet 4
Nervesystemet 6
Den perifere nervesystem 6
Den centralnervesystem 7
Neuronet 8
Opiumstoffernes virkning 10
Morfin 10
Kodein 12
Papaverin 12
Synergimekanismer 12
Opiumafhængigheds opståen 13
Afvænning 15
Delkonklusion 16
Kildeanalyser 17
Præsentation af Thomas B. Macaulays indlæg den 7. 4. 1840 17
Analyse af Thomas B. Macaulays indlæg den 7. 4. 1840 17
Vurdering af Thomas B. Macaulays indlæg den 7. 4. 1840 19
Præsentation af Lin Tse-Hsüs første- og anden bønskrift 19
Analyse af Lin Tse-Hsüs første- og tredje bønskrift 20
Vurdering af Lin Tse-Hsüs første- og trejde bønskrift 22
Samlede vurdering af de tre kilder 23
Delkonklusion 23
Konklusion 23
Litteraturliste 25
Bilag 1 29
Bilag 2 35
Bilag 3 36

Uddrag

Indledning
Igennem mange år har Kina haft store problemer med England. Allerede før 1800-tallet havde englænderne importeret store mængder af opium til Kina. Men det var først igennem 1800-tallet, kineserne for alvor blev afhængige af det importerede opium. Før denne handel havde kineserne i forvejen haft kendskab til dette stof og ulovliggjort det, men det lykkedes dem alligevel ikke at forhindre opiumhandlen i Canton. Englænderne var nemlig blevet afhængige af den opiumhandel, der foregik ved Canton, da det spillede en central rolle for deres lands økonomi.
Det store mængde opium fik englænderne fra Indien, hvor de havde et stort erobringsområde. Men da opium blev populært blandt kineserne, begyndte firmaet East India Company at øge produktionen af opiumvalmuen. Dette betød, at importen af opium blev øget yderligere, hvilket medførte afhængighed blandt den kinesiske befolkning. Afhængighed af opium handler alt sammen om, at de stoffer, der er inden i opiumvalmue, er meget vanedannende for mennesker. Stofferne i opium virker smertestillende og slørende, fordi de sætter sig på de receptorer, der kaldes for opioidreceptorer. Opiummet giver også en euforisk følelse. Disse to virkninger spillede en central rolle for, hvorfor kineserne inhalerede opium. Befolkningen ønskede at komme væk fra den grusomme virkelighed, som de levede under, nemlig hungersnød.

Englands og Kinas forhold i starten af 1800-tallet
Igennem mange hundrede år har Kina været et meget attraktivt land at handle med. Mange europæere ønskede at få fat på kinesiske silke, te og porcelæn. Et af landene var England, der fik en vigtig rolle i den kinesiske historie.
Handelsforholdet mellem disse to lande var ikke det bedste hverken før eller gennem 1800-tallet. Det ses blandet andet ved, at kineserne anså englændere, men også andre udlændinge, som ”De fremmede djævle”1, mens England kaldte Kina for ”et anakronistisk samfund”2. En anden grund til, at forholdet mellem dem ikke var så godt, var, at de ikke kunne blive enige om mange ting. Da Kina er et meget isoleret land3 og ønskede ikke at blive påvirket af omverden, efterstræbte kineserne at kun handle (ved Canton)4 med Cantonsystem. Tværtimod ønskede, englænderne at udvide deres rettigheder i Kina5. Selv om det ikke lykkedes dem at udvide rettighederne, så lykkedes det dem alligevel, at blive den mest dominerende handelspartner for Kina6. Kravene til englænderne var, at de skulle overholde de kinesiske handelsvilkår og at handlen foregik ved Cantonsystemet7, da de ingen tillid havde til englænderne8.
I starten af 1800-tallet, fik England primært silke, te og porcelæn ud af deres sølvmønter9. Det medførte, englænderne ikke fik nok indtægt ud af det, de investerede i10, så derfor øgede enlænderne importen af opium igennem 1800-tallet11 , hvor flere kineser blev afhængige af det. Selv om den kinesiske myndighed forbød handlen, så stoppede de ikke... Køb adgang for at læse mere

SRP om opium og den første opiumskrig i Biologi A og Historie A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.