SRP om Frygt i USA i Samfundsfag A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 15
 • 5362
 • PDF

SRP om Frygt i USA i Samfundsfag A og Historie A

SRP om "Frygt i USA", hvor emnet er undersøgt med fagene Historie A og Samfundsfag A.

I studieretningsprojektet undersøges der hvilken rolle frygt har spillet og stadig spiller i det amerikanske samfund - denne påstånd bliver konkretiseret via historiske eksempler på den amerikanske frygt, bl.a. frygten for japanerne, frygten for kommunismen (eksemplificeret i McCarthyismen), samt brugen af frygt i politik.

Slutteligt samles der op på frygtens betydning, og hvordan dennes indflydelse spiller en enorm rolle i det amerikanske samfund.

Elevens kommentar

Opgaven indeholder et svar på en SRP-problemformulering, der gik på, hvilken rolle frygt har spillet og stadig spiller i det amerikanske samfund - konkretiseret gennem historiske eksempler.

Studienets kommentar

Bemærk: Opgaven her lever ikke op til de formelle krav til SRP, da den mangler en indholdsfortegnelse, et abstract og en konklusion.

Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

- Indledning
- Begrebet ”frygt”
- Frygten for japanerne
- Frygten for de røde
- Frygtens politik
- De evindelige ”ifs”
- Frygtens betydning/konklusion

Uddrag

"I denne opgave vil jeg behandle fænomenet ”frygt” igennem en præcis besvarelse af min problemformulering. Dette vil jeg gøre ved at starte med at definere begrebet frygt og slå fast, hvilke former af begrebet jeg vil analyse i min opgave.

Dernæst kommer en gennemgang af flere historiske begivenheder, der er foregået i USA de sidste 75 år. Først en redegørelse for behandlingen af amerikanere med japanske rødder op til og under 2. Verdenskrig. En redegørelse for ”mccarthyismen” og en mere aktuel analyse af frygtens omfang og fylde i nutidens USA.

I denne sammenhæng vil jeg behandle de af mine vejledere to fremstillede begreber: ”Frygtens politik” og ”og de evindelige ifs” og redegøre for deres aktualitet i amerikansk politik samtidig med, at jeg vil analyse, hvilken rolle de 2 begreber spiller i amerikansk sikkerheds- og udenrigspolitik.

På baggrund af indhentet viden og mine kilder, vil jeg til sidst give en vurdering af frygtens betydning for det amerikanske og internationale samfund.

Ovenstående vil blive gjort ud fra et kildemateriale, der spænder lige fra værker begået af amerikanske professorer til vidneberetninger fra internerede japanere i de amerikanske koncentrationslejre under 2. Verdenskrig."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Frygt i USA i Samfundsfag A og Historie A

[2]
Bedømmelser
 • 21-11-2009
  Fornuftig opgave, men sproget er lidt mangelfuldt.
 • 15-12-2010
  God opgave - men uoverskuelig.