SRP om Cubakrisen i Historie A og Samfundsfag A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 20
 • 7285
 • PDF

SRP om Cubakrisen i Historie A og Samfundsfag A

Se et godt eksempel på et SRP, skrevet i fagene Samfundsfag A og Historie A.

SRP'et handler om Cubakrisen og dens håndtering. I opgaven gennemgås krisens begivenheder og baggrunden for denne. Derefter analyseres den amerikanske beslutningsproces under Cubakrisen, med realisme og idealisme som primære fokuspunkter. Endelig diskuteres forholdet mellem stormagterne efter krisen.

Studienets kommentar

En gennemført og grundig opgave, der er god som inspiration for elever, der skal skrive SRP i fagkombinationen Samfundsfag og Historie.

Opgaven viser god brug af kilder og et højt analytisk niveau, især i det samfundsfaglige. Kommateringen er mangelfuld, og dette tæller ned.

Du kan få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 3
1 . Redegørelse for baggrunden for Cubakrisen og forløbet op til denne 3
1.1 Den cubanske revolution 3
1.1.1 Forholdet mellem Cuba og USA i tiderne før den cubanske revolution 3
1.1.2 Revolutionen og forandringen af Cuba derefter 3
1.2 Svinebugtaffæren 1961 4
1.2.1 USA's motiver for en invasion af Cuba 4
1.2.2 USA's ydmygende nederlag 4
1.3 De tretten dage i oktober 1962 5
1.3.1 Raketter på Cuba 5
1.3.2 Sovjetunionens motiver for opstilling af raketter 6
1.4 Delkonklusion på punkt 1. 7
2. Analyse med udgangspunkt i realisme og idealisme af beslutningsprocessen i Det Hvide Hus under Cubakrisen 7
2.1 Styrkeprøve mellem stormagterne - realisme 8
2.2 Diplomatisk løsning eller militær aktion 9
2.3 Splittelse blandt beslutningstagerne: ministrene versus generalerne 11
2.4 Balance mellem idealisme og realisme 12
2.5 Delkonklusion på punkt 2 13
3. Diskussion af Cubakrisens betydning for forholdet mellem supermagterne 13
3.1 En ny udenrigspolitisk problematik: atomvåben 14
3.2 En ny opfattelse af udenrigspolitik og forholdet mellem supermagterne 14
3.3 USA benytter sig af sin ”sejr” til at forsøge at forbedre relationen mellem supermagterne 14
3.4 Nye statsledere: Den kolde krig fortsætter 15
3.5 Perspektivering til Irakkrigen 16
3.6 Delkonklusion på punkt 3. 17
Konklusion 17
Litteraturliste 19

Uddrag

Indledning
Aldrig har verden været så tæt på en ny verdenskrig som under Cubakrisen. De tretten dage i oktober 1962 har dannet grundlag for megen analyse af hvordan stater agerer i situationer der er af afgørende og alvorlig sikkerhedstruende karakter. I denne opgave vil beslutningsprocessen i det Hvide Hus bliver undersøgt og analyseret ud fra de samfundsfaglige teorier: realisme og idealisme, via en grundig historisk gennemgang af forløbet op til og under Cubakrisen for at forstå forholdet mellem hhv. USA, Cuba og Sovjetunionen. Slutteligt vil Cubakrisens betydning for forholdet mellem USA og Sovjetunionen blive diskuteret, samt hvorvidt den måde hvorpå der blev ført udenrigspolitik i det Hvide Hus under Cubakrisen stadig kan spores i den udenrigspolitik der i dag føres af USA som supermagt... Køb adgang for at læse mere

SRP om Cubakrisen i Historie A og Samfundsfag A

[9]
Bedømmelser
 • 26-11-2014
  meget flot opgave, men i 3.g har man lært IP teorier som jeg vil have brugt i denne opgave derfor kun 5 stjerner, men ellers ingen kritik!
 • 10-01-2014
  Rigtig god opgave!! Kan stærkt anbefales at læse igennem, så man selv kan danne sig et overblik over hvordan ens egen srp skal skrives.
 • 23-10-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Udemærket opgave. God inspirationskilde.
 • 04-12-2015
  god inspiration til SRP-forløbet!