SRP om konflikten i Syrien og Amerikansk Udenrigspolitik

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 32
  • 14343
  • PDF

SRP om konflikten i Syrien og Amerikansk Udenrigspolitik

SRP om amerikansk udenrigspolitik og konflikten i Syrien.

Opgaveformuleringen:

  • Redegør for USA og FN's rolle i Syrienkonflikten
  • Undersøg via en analyse af taler af George Bush og Barack Obama, hvordan den amerikanske udenrigspolitik er blevet ændret.
Tekster som analyseres i opgaven:
  • Barack Obama: ”Remarks by the President in Address to the Nation on Syria” fra 2013.
  • George W. Bush Juniors: ”State on the Union Address” fra 2002.
Diskuter i forlængelse af talerne, hvad disse udenrigspolitiske forskelle skyldes.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Opgaveformulering
Abstract s. 0
Indledning s. 2
1. Redegørelse af konflikten i syrien s. 3
- 1.1 Syrienkonfliktens centrale hovedpunkter s. 3
- 1.2 USA og FN's rolle s. 5
- 1.3 Opsummering s.6
2. Analyse af to udenrigspolitiske taler s. 7
- 2.1 The Rhetorical Pentagon s. 7
- 2.2 Obama: ”Remarks by the President in Address to the Nation on Syria” s. 8
- 2.3 Obamas brug af etos, logos og patos s. 10
- 2.4 George W. Bush Juniors: ”State on the Union Address” s.11
- 2.5 De centrale udenrigspolitiske ligheder og forskelle s. 13
- 2.6 Opsummering s. 14
3.hvad skyldes de amerikanske udenrigspoltiske ændringer s. 15
- 3.1 På vej mod ny multipolaritet s. 15
- 3.2 Det økonomiske aspekt s. 16
- 3.3 Realisme og idealisme s. 18
- 3.4 Nye udfordringer s. 20
- 3.5 Opsummering s. 21
Konklusion s. 22
Litteraturliste s. 23
Bilag s. 24

Uddrag

Vi har igennem Syrienkonflikten set eksempler på, hvordan Barack Obama forholder sig rent udenrigspolitisk til internationale problemstillinger, og i hvilket omfang organisationer som FN bliver inddraget i præsidentens beslutningsprocesser. Jeg vil ud fra en retorisk og stilistisk analyse af to udenrigspolitiske taler af henholdsvis Barack Obama og George W. Bush skitsere de centrale udenrigspolitiske forskelle og ligheder, som gør sig gældende i de to politiske taler.
Min opgave vil igennem de forskellige teorier, som har tilknytning til international politik vurdere og diskutere, hvad der ligger til grund for de udenrigspolitiske ændringer. Her vil jeg blandt andet anvende Kennedys hegemoniteori, Huntingtons teori om civilisationernes sammenstød, samt de to grundopfattelser i international politik: idealisme og realisme. Eftersom den økonomiske situation også har afgørende betydning for USA's udenrigspolitiske handlinger, vil jeg via statisk materiale i form af tabeller og grafer diskutere, hvorvidt den økonomiske krise har haft indflydelse på de udenrigspolitiske ændringer... Køb adgang for at læse mere

SRP om konflikten i Syrien og Amerikansk Udenrigspolitik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.