SRP: Amerikansk udenrigspolitik i Mellemøsten efter 9/11

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 36
  • 12465
  • PDF

SRP: Amerikansk udenrigspolitik i Mellemøsten efter 9/11

Studieretningsprojekt (SRP) i Engelsk og Samfundsfag og undersøger den amerikanske udenrigspolitik i Mellemøsten efter 9/11.

Opgaveformulering

På baggrund af en redegørelse for samfundsfaglige teorier om international politik og udenrigspolitisk adfærd, redegøres der for relevante udenrigspolitiske begivenheder under henholdsvis George W. Bush og Barack Obama.

Endvidere analyseres taler af de to præsidenter, der omhandler USA's udenrigspolitik i Mellemøsten i kampen mod terrorisme. I analysen fokuseres der på, hvordan indsatsen og målet i italesættes vha. retorikken, samt hvordan taleren argumenterer for at retfærdiggøre denne adfærd.

Redegørelsen for udenrigspolitikken, samt analysen af talerne, fungerer som baggrund for diskussionen i opgaven, hvor forskellene mellem Bush og Obamas udenrigspolitik i Mellemøsten belyses. I denne diskussion anvendes teorier om international politik til at forklare den pågældende adfærd hos de to præsidenter, samt hvilken effekt de enkeltvist har haft.

Slutteligt præsenteres et bud, hvordan USA kan håndtere den udenrigspolitiske situation i Mellemøsten med udgangspunkt i den nuværende udenrigspolitiske linje ført af Barack Obama.

Studienets kommentar

En flot opgave med grundige analyser af de to taler.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning
2. IP-teorier og deres syn på USA's rolle i verden
2.1 Idealisme
2.2 Realisme
2.3 Neoklassisk realisme
3. Udenrigspolitiske grundopfattelser
3.1 Liberal internationalisme
3.2 Neokonservatisme
3.3 Neoisolationisme
4. USA's udenrigspolitik i Mellemøsten efter 9.11
4.1 Udenrigspolitikken under Bush
4.2 Udenrigspolitikken under Obama
4.3 Delkonklusion
5. Taler af George W. Bush og Barack Obama
5.1 Bushs tale
5.2 Obamas tale
5.3 Komparativ analyse af de to taler
6. Diskussion
6.1 Realismen og idealismens bidrag
6.2 Mission- eller eksempeldoktrin?
6.3 USA's fremtidige udenrigspolitik i Mellemøsten
7. Konklusion
8. Litteraturliste
9. Bilag

Uddrag

1. Indledning
Terrorangrebet på USA d. 11. september 2001 markerede et vendepunkt for hele den vestlige verden, idet det placerede et nyt fjendebillede i hvor midte: den islamiske terrorisme. Angrebet har især haft stor betydning for den amerikanske udenrigspolitik i Mellemøsten, der siden har fokuseret på kampen mod terror. En udenrigspolitisk linje fra amerikansk side, som Danmark troskyldigt har fulgt, og som bl.a. har ledt os ind i to krige i hhv. Afghanistan og Irak og, som konsekvens deraf, kostet adskillige danske soldater livet. Denne danske kontekst taget i betragtning, er det interessant at undersøge, hvordan den amerikanske udenrigspolitik i Mellemøsten har formet sig de sidste ca. 13 år under de to, umiddelbart vidt forskellige, præsidenter: republikaneren George W. Bush og demokraten Barack Obama.
Denne opgave undersøger den amerikanske udenrigspolitik i Mellemøsten efter 9/11. På baggrund af en redegørelse for samfundsfaglige teorier om international politik og udenrigspolitisk adfærd, redegøres der for relevante udenrigspolitiske begivenheder under henholdsvis George W. Bush og Barack Obama. Endvidere analyseres taler af de to præsidenter, der omhandler USA's udenrigspolitik i Mellemøsten i kampen mod terrorisme. I analysen fokuseres der på, hvordan indsatsen og målet i italesættes vha. retorikken, samt hvordan taleren argumenterer for at retfærdiggøre denne adfærd. Redegørelsen for udenrigspolitikken, samt analysen af talerne, fungerer som baggrund for diskussionen i opgaven, hvor forskellene mellem Bush og Obamas udenrigspolitik i Mellemøsten belyses. I denne diskussion anvendes teorier om international politik til at forklare den pågældende adfærd hos de to præsidenter, samt hvilken effekt de enkeltvist har haft. Slutteligt præsenteres et bud, hvordan USA kan håndtere den udenrigspolitiske situation i Mellemøsten med udgangspunkt i den nuværende udenrigspolitiske linje ført af Barack Obama.

2. IP-teorier og deres syn på USA's rolle i verden
Indenfor international politik findes forskellige teoretiske retninger til at forstå, forklare og endog forudsige tendenser og begivenheder på verdensplan. De tre udvalgte teoretiske retninger, realismen, idealismen og den neoklassiske realisme, præsenterer relevante anskuelser af USA's rolle og position i verden, samt kan bruges til at opnå en forståelse af landets udenrigspolitiske... Køb adgang for at læse mere

SRP: Amerikansk udenrigspolitik i Mellemøsten efter 9/11

[1]
Bedømmelser
  • 26-10-2016
    God inspirationskilde :)