SRP om Amerikansk Exceptionalisme og Udenrigspolitik

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 21
  • 6510
  • PDF

SRP om Amerikansk Exceptionalisme og Udenrigspolitik

Studieretningsprojekt (SRP) om amerikansk exceptionalisme og amerikansk udenrigspolitik. SRP'et er en undersøgelse af, hvordan idéen om amerikansk exceptionalisme har påvirket den amerikanske udenrigspolitik.

Indeholder en redegørelse fra amerikansk exceptionalisme, analyse af to taler; én af Bill Clinton ("Address on Bosnia") og én af Barack Obama ("Address on Syria").

Derudover diskuterer SRP'et konsekvenserne af at basere sin udenrigspolitik på et exceptionalistisk grundlag.

SRP'et er skrevet i 2014.

Opgaveformulering

I det følgende, vil konceptet om den Amerikanske exceptionalisme blive undersøgt, gennem en grundig redegørelse af den Amerikanske exceptionalisme, både som et kulturelt og samfundsfagligt fænomen. Herefter vil opgaven undersøge hvordan den Amerikanske exceptionalisme praktiseres og kommer til udtryk, gennem en analyse af to taler, af henholdsvis den tidligere Amerikanske præsident, Bill Clinton, og den nuværende præsident, Barack Obama. Opgaven vil herunder også fokusere på exceptionalismens præg på den aktuelle konflikt i Syrien.

Til slut vil opgaven diskutere og vurdere de positive og negative konsekvenser som følger en nation, der basere sin udenrigspolitik på en stærk exceptionalistisk selvopfattelse. Herunder vil der følge en vurdering på exceptionalismens kriterier i nutidens verdensorden.

Studienets kommentar

En udmærket SRP. Det første afsnit, der redegør for den amerikanske exceptionalismes opståen kunne med fordel skæres ned. Det er ret langt og er ikke centralt for opgaven. Der mangler også en klar definition af exceptionalisme.
Analysen af de to taler fungerer fint og identificerer idéen om amerikansk exceptionalisme som begrundelse for krigsindsatser.
Diskussionen til sidst er meget overfladisk, og det er ret svært at se, hvilken vej eleven vil med diskussionen. Et bud til en forbedring kunne være at bruge hele diskussionen på spørgsmålet om, hvorvidt amerikansk exceptionalisme har andre vilkår i en verden præget af multipolaritet. Her burde man have fokuseret diskussionen.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

4. Indledning 4
5. Redegørelse for den Amerikanske exceptionalisme 5
5.1 Amerikansk exceptionalisme som national identitet 5
5.2 Fra isolationisme til internationalisme 6
5.3 Sejr i den kolde krig og unipolaritet 7
6. Undersøgelse af den Amerikanske exceptionalismes påvirkning på Amerikanske militære konflikter, med fokus på den Bosniske borgerkrig og krisen i Syrien 9
6.1. Analyse af Bill Clintons tale ”Address on Bosnia” 9
6.2. Barack Obamas tale ”Address on Syria”, i forhold til den Amerikanske exceptionalismes præg af Amerikansk involvering i Syrien 13
7. Diskussion og vurdering af konsekvenserne der følger en udenrigspolitik, som er baseret på en stærk exceptionalistisk selvopfattelse 17
7.1 Exceptionalismen i dag 18
7.2 Exceptionalistisk udenrigspolitik i et multipolært verdenssamfund 19
8. Konklusion 20
9. Litteraturliste 21
9.1 Faglitteratur 21
9.2 Taler 21
9.3 Internetkilder 22

Uddrag

Indledning.

Da 2.verdenskrig sluttede i 1945, gjorde USA op med den længste tradition i Amerikansk udenrigspolitik, isolationismen. Siden da har USA haft en yderst dominerende og indflydelsesrig rolle i verdenssamfundet. Begrundelsen til både den tidligere isolering, og senere hen den yderst aktive engagering i verdensordenen, har belæg i konceptet om at USA er en unik nation med unikke principper og idealer. Noget som der hæver USA's rolle fra nation, til et gudsbestemt folk hvis mission er at sprede budskabet om den enestående Amerikanske samfundsmodel. En exceptionel Amerikansk nation. Det har efterfølgende sat sine præg, på langt de fleste Amerikanske militære konflikter. I 1995 førte USA vejen for en fredsaftale og udviklingsplan i Bosnien, i kølvandet på borgerkrigen der havde hærget landet de foreløbige år. Det Amerikanske engagement havde tidligere indeholdt et komplekst, Amerikansk ledet, bombetogt i landet. Men hvordan har den exceptionalistiske selvopfattelse, påvirket den Amerikanske udenrigspolitik?
Den 5. marts 2011, var en skæbnesvanger dag for det Syriske folk. En landsdækkende demonstration mod diktatoren i Syrien, Bashar Al-Assad, udviklede sig de næste par år til det der i dag er bekendt som en grusom borgerkrig. Indtil videre har den krævet livet på mere end 100.000 mennesker. Millioner er flygtet, og det Syriske regime bruger alle kneb på at bekæmpe det borgerlige oprør. Den 21. august 2013, skød det Syriske styre en række kemiske raketter ind i et nabolag i den Syriske hovedstad, Damaskus. Angrebet alene menes at have kostet mindst 1000 mennesker livet, hvor alle sandsynligvis blevet gasset til døde. Verdens øjne hviler nu på USA.
Men hvilke konsekvenser har det når en nation praktisere en udenrigspolitik, som er baseret på en stærk exceptionalistisk selvopfattelse?

I det følgende, vil konceptet om den Amerikanske exceptionalisme blive undersøgt, gennem en grundig redegørelse af den Amerikanske exceptionalisme, både som et kulturelt og samfundsfagligt fænomen. Herefter vil opgaven undersøge hvordan den Amerikanske exceptionalisme praktiseres og kommer til udtryk, gennem en analyse af to taler, af henholdsvis den tidligere Amerikanske præsident, Bill Clinton, og den nuværende præsident, Barack Obama. Opgaven vil herunder også fokusere på exceptionalismens præg på den aktuelle konflikt i Syrien.
Til slut vil opgaven diskutere og vurdere de positive og negative konsekvenser som følger en nation, der basere sin udenrigspolitik på en stærk exceptionalistisk selvopfattelse. Herunder vil der følge en vurdering på exceptionalismens kriterier i nutidens verdensorden... Køb adgang for at læse mere

SRP om Amerikansk Exceptionalisme og Udenrigspolitik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.