SRP om Cubakrisen og amerikansk udenrigspolitik | Samf A og historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 28
 • 11335
 • PDF

SRP om Cubakrisen og amerikansk udenrigspolitik | Samf A og historie A

SRP om Cubakrisen, med fagkombinationen Samfundsfag A og Historie A, hvor jeg gennemgår USA's position, med fokus på tre doktriner som har dikteret USA's udenrigspolitik, og herefter følger en analyse af den amerikanske beslutningsproces. Til sidst diskuterer jeg USA's fremtid i forhold til at bibeholde positionen som supermagt.

SRP'et er skrevet i 2011.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Opgaven mangler et abstract, som der skal være i SRP.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

2. Redegørelse af USA's dominans i historisk perspektiv 2
2.1. Monroe-doktrinen (1823- ) 3
2.1.1. USA's udenrigspolitik herunder 3
2.2. Fra multipolaritet til bipolaritet (1945-) 3
2.2.1 Truman-doktrinen 4
2.2.2. USA's udenrigspolitik herunder 5
2.3. Fra bipolaritet til unipolaritet (1991-) 6
2.3.1. Bush-doktrinen 6
2.3.2. USA's udenrigspolitik herunder 7
3. Analyse af USA's ageren under Cuba-krisen 7
3.1. Den kolde krigs terrorbalance 7
3.2. Våbenkapløbet 7
3.3. Optakt til Cubakrisen 8
3.4. Den amerikanske beslutningsproces 9
3.4.1. Militær aktion eller diplomatisk fredsløsning? 9
3.4.2. Kampen om magt og prestige 11
3.3.1 Den amerikanske udenrigspolitik set ud fra samfundsfaglig teori 13
3.3.2. Idealisme versus realisme 14
4. Diskussion af USA's fremtidige magtposition 16
4.2. Sikkerhed 17
4.1. Kina - ny supermagt? 18
4.1.5. Miljøproblemet 20
4.1.5. Globaliseringen – hvilke fremtidsmuligheder har USA som dominans? 21
5. Konklusion 23
6. Litteraturliste 25

Uddrag

"1. Indledning:
USA er gennem en periode på over 200 år gået fra at være et isolationistisk land til verdens eneste hegemon. Kendetegnende for USA helt tilbage fra 1823 og op til første halvdel af 20. århundrede var, at republikken forholdt sig meget defensivt i internationale anliggender(Monroe-doktrinen).

Først under 2. verdenskrig, under præsident Truman begyndte USA at handle offensivt på den internationale scene, hvilket fortsatte under Den kolde Krig og førte til radikale ændringer i den amerikanske udenrigspolitik.

Men hvordan ser det ud i dag og hvordan vil verdensordenen udvikle sig fremover? Vil USA være i stand til at holde sin position som eneste supermagt, og hvad vil det indebære? Dette vil blive diskuteret i følgende opgave, hvor en historisk gennemgang tjener til forståelse af den udvikling republikken har gennemgået, for at komme til dets nuværende stadie.

I det følgende vil USA's position som stormagt i det internationale politiske system blive undersøgt vha. en grundig redegørelse for Monroe-, Truman og Bush-doktrinen.

Herefter vil opgaven fokusere på konflikten mellem Sovjetunionen og USA under Den kolde krig, idet en analyse af omstændighederne omkring Cubakrisen og grundig indføring af USA's ageren herunder vil blive foretaget.

Slutteligt vil der blive konkluderet på USA's trusselbillede i det 21.århundrede med en vurdering om, hvorvidt en fortsat position som hegemon er mulig."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Cubakrisen og amerikansk udenrigspolitik | Samf A og historie A

[3]
Bedømmelser
 • 15-01-2015
  Givet af HF-elev på 2. år
  .....................................................................
 • 15-04-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god opgave, dog tror jeg ikke den har fået 20
 • 04-02-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  rigtig gode og laang opgave, som klart er til 12!