SRP: Kønsroller i musikken | Musik A og Dansk A

  • STX 3.g
  • SRP (Dansk A, Musik A)
  • 10
  • 24
  • 6169
  • PDF

SRP: Kønsroller i musikken | Musik A og Dansk A

Dette er et eksempel på et Studieretningsprojekt (SRP) i Dansk og Musik om køn og identitet i engelsk musik og musikvideoer.

Opgaven besvarer problemformuleringen: Har køn og identitet en rolle som konstruktion i engelsk musik og musikvideoer?

Herunder kommer den ind på, hvordan kan køn udtrykkes gennem musikken.

Elevens kommentar

Enkelte steder er der sproglig uklarhed.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning
Queer-theory
Flydende identitet og performativitet
Analyse af Queen - I Want to Break Free
- Baggrund
- Tekstligt indhold
- Musisk analyse
- Analyse af musikvideo
- Sammenspil mellem det auditive og det visuelle
Analyse af ”Friday I'm in Love”
- Tekstindhold og baggrund
- Sound
- Det visuelle udtryk
- Samspil mellem det visuelle og det auditive
Diskussion: Hvilke køns- og identitetsproblematikker rejser de to videoer?
Konklusion
Litteraturliste og kildehenvisninger
Bilag 3
- Groove
- 12-takters blues
Harmonisk trekant
- Tid/rum:
- Udtryksfelt ”I Want to Break Free”
- Udtryksfelt ”Friday I'm in Love”
Bilag 4

Uddrag

Judith Butler er professor ved afdelingen for Retorik og Litteraturvidenskab, University of California, Berkely, og bærer titlen poststrukturalistisk feministisk filosof og psykoanalytisk queer-teoretiker.

I sin bog ”Gender Trouble” (1990) behandler hun problematikken om de biologisk prægede opfat-telser af køn, som dominerer i samfundet. Formålet med bogen er at give plads til en mere dyna-misk kønsopfattelse, hvor man gør opmærksom på, at køn er noget man gør, og ikke noget man er. Køn er altså noget man selv påtager sig gennem handlinger. Køn bliver performet, og det er noget man ændrer på gennem tiden, både hos sig selv og hos andre.1 I bogen gøres der brug af begreber som ”flydende identitet” og ”Queer-theory”. Queer-theory er ikke som sådan en systematisk eller metodisk teoretisk tilgang, men en form for kritisk beskæftigelse med forholdet mel-lem sex (biologiske køn), gender (det sociale/kulturelle køn). Selve Queer-optikken har fx fokus på, at samfundet opfatter heteroseksualiteten som værende udgangspunktet i den generelle opfattelse af det mandlige og kvindelige køn.

Så alt det, der falder uden for den heteroseksuelle kategori, bliver smidt ind under kategorien ”dicerse”. Ordet queer kan defineres som fx mærkelig, underlig, uægte, og homoseksuel. Altså dem der skiller sig ud fra det, som socialt og kulturelt betragtes som det 'normale' - dem som står i kontrast til det konventionelle... Køb adgang for at læse mere

SRP: Kønsroller i musikken | Musik A og Dansk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.