SRP: Rettigheder og Musik i 1950-1960'erne i USA i Musik og His

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Musik A)
 • 10
 • 32
 • 9026
 • PDF

SRP: Rettigheder og Musik i 1950-1960'erne i USA i Musik og His

SRP om Borgerrettigheder og Afroamerikansk musik i 50'erne og 60'ernes USA, undersøgt med fagkombinationen Musik A og Historie A.

I opgaven gives der først en kort redegørelse for borgerrettighedskampen som den kom til udtryk i 1950'erne og 1960'ernes USA.

Herefter følger en musikalsk analyse af "The Fables of Faubus" af Charles Mingus, samt af "Mississippi Goddam" af Nina Simone, med fokus på at fremstille et billede af de karakteristisk stiltræk hos de to kunstnere.

Slutteligt gives en diskussion af den sorte musiks rolle i racedebatten i 1950'ernes og 1960'ernes USA.

Opgaveformulering

Der ønskes kort redegørelse for borgerrettighedskampene i 1950erne og 1960ernes USA.

Dernest ønskes en musikalsk analyse af Charles Mingus: The falbe of faubus og af Nina Simones: Mississippi Goddam med henblik på karakteristiske stiltræk hos hhv. Mingus og Simone.
Inddrag også forholdet mellem tekst og musik.

Endelig ønskes en diskussion af den sorte musiks betydning for racedebatten i 50erne og 60erne i USA.

Lærers kommentar

Bedømmelsen fra historievejlederen er, at jeg burde have analyset flere kilder fra forskellige synsvinkler.

Elevens kommentar

"Da jeg ikke kunne finde en førstehåndskilde af f.eks. oval faubus valgte jeg at løse diskussionsdelen ved at se spørgsmålet fra to forskellige historie-synsvinkler."

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
Indledning
Begrebsafklaring
Historisk baggrund for borgerrettighedskampene
Borgerrettighedskampene 50'erne og 60'erne
Afroamerikansk musik
Charles Mingus: Fables of Faubus (1959 og 1960)
Analyse af 1959-udgaven
Sammenligning med 1960-udgaven
Nina Simone: Mississippi Goddam (1936)
Tekst eller tone i racedebatten
To historieopfattelser
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

"Mangfoldighed og integration er i dag to begreber, der står højt på den danske politiske dagsorden.
Men sådanne rettigheder som rigtig mange mennesker i dag tager for givet, har ikke altid været en selvfølge.

Selv USA, med al sin magt og fremdrift, og hvor størstedelen af befolkningen stammer fra andre kontinenter, har længe været præget af racisme og undertrykkelse af minoriteterne, blandt andet af afroamerikanere.

I år 2009 blev Barack Obama valgt som USA's første afroamerikanske præsidens, hvilket mange ser som et symbol på, at alt hvad der lige siden slavehandelens ophør er blevet kæmpet hårdt for, endelig er lykkedes.
Første gang kampen for lige rettigheder mellem ”sorte” og ”hvide” fik navn, var i 1950'erne da borgerrettighedsbevægelsen blev til.

Den afroamerikanske musik og dens budskaber var gennem 50'erne og 60'erne et vigtigt udtryksmiddel i processen for de lige rettigheder.

Men fik musikken overhovedet indflydelse på racedebatten? Eller var det andre ting, der spillede ind? Kunne toner og rytmer medvirke til så stor en ændring af så stor en nations bevidsthed? Dette vil blive diskuteret i følgende opgave.

Kampen for rettigheder mellem afroamerikanerne og amerikanerne vil blive undersøgt ved hjælp af en kort redegørelse for borgerrettighedskampene i 1950'erne og 1960'erne. Herefter vil opgaven fokusere på stiltrækkene i henholdsvis Charles Mingus og Nina Simones musik ved hjælp af en dybdegående analyse af et nummer af hver kunstner.

Dette vil blive brugt til en vurdering af hvordan disse stiltræk kan være brugt som led i borgerrettighedskampene.

Slutteligt vil der blive konkluderet på, hvilken betydning musikken havde i racedebatten ved først en diskussion af hvorvidt det var i selve musikken eller i teksten, de vigtige budskaber lå, og dernæst en diskussion af den afroamerikanske musiks historiske rolle ifølge to forskellige historieforståelser."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Rettigheder og Musik i 1950-1960'erne i USA i Musik og His

[2]
Bedømmelser
 • 17-12-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  God opgave - dog manglede jeg meget de vedlagte bilag (noder), da den musiske analyse ikke gav meget mening uden!
 • 12-02-2011
  Den er rigtig god, og hjælper til at komme videre med opgaven :)