SOP: Grafteori og logistisk effektivitet | Virksomhedsøkonomi A og Matematik A

SOP: Grafteori og logistisk effektivitet | Virksomhedsøkonomi A og Matematik A

Målet med dette SOP er at vise, at man kan bruge grafteori til optimering af en virksomheds logistiske effektivitet. SOP'et starter ud med redegørelse af virksomhedens logistik og grafteori. Herefter benyttes grafteorien til at optimere en fiktiv virksomheds logistiske effektivitet og slutteligt vurderes optimeringens konsekvenser for virksomhedens logistiske effektivitet.

Lærers kommentar

At det var en fin opgave, og at materialet var ud over pensum. Dette trak det manglende abstract og dårlige oversigt over bilag op.

Elevens kommentar

Der mangler abstract og sidetal i oversigt over bilag

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 1 (ikke skrevet)
Del 1: Indledning 4
1.1 - Indledning 4
1.2 - Metode afsnit 4
Del 2: Redegørelse af virksomhedslogistik og grafteori 5
2.1 - Virksomhedslogistik – distribution 5
2.2 - Grundlæggende begreber inden for grafteori 6
2.3 - Bevis af udvalgte regler inden for grafteori 8
2.3.1 - Sætning 1: Enhver graf uden løkker har et lige antal ulige punkter 8
2.3.2 - Sætning 2: Et træ med n punkter har n-1 kanter 8
Del 3: Optimering af en sjællandsk TPL-virksomhed 9
3.1 - Logistisk problemstilling 9
3.2 - Optimering ved hjælp af grafteori 10
3.2.1 – Optimering af rutetrafikken 10
3.2.2 - Den maksimale grænse (Nearest Neighboor algoritmen) 11
3.2.3 - Minimalgrænsen (Kruskals algoritme) 12
3.2.4 – Den korteste rute 14
3.3 – Den mest optimale rute 15
Del 4: Optimeringens konsekvenser for den logistiske effektivitet 16
4.1 – Forhold imellem leveringsservicen og logistikomkostningerne 16
4.1.1 – Leveringstiden og transportomkostningerne 16
4.1.2 – Leveringsoverholdelsen og mangelomkostningerne 17
4.1.3 – Leveringsfleksibiliteten 17
4.2 - Opsummering 18
Del 5: Konklusion 18
5.1 – konklusion 18
Del 6: Litteratur og kildefortegnelse 19
6.1 - Litteraturliste 19
6.1.1 - Bøger 19
6.1.2 - Online 19
6.2 – Bilag 21
6.2.1 - Bilag 1 – Kundeundersøgelse 22
6.2.2 – Bilag 2 - Analyse af DDDs logistikomkostninger 23
6.2.3 - Bilag 3 – Mål af leveringstiden (TTs kunder) 24
6.2.4 – Bilag 4 - ABC-analyse af TTs kunder 25
6.2.5 - Bilag 5 – Rutetrafikdata 26
6.2.6 - Bilag 6 – Nearest Neighboor algoritmen i praksis 27
6.2.7 – Bilag 7 – Udfaldsskema 28

Uddrag

1.1 - Indledning
En byttehandel. Det der engang bestod af to parter der handlede, alt lige fra hjemmeproduceret bryg til grise. Er denne forenklede forsyningskæde nået til vejs ende? Rationaliseringer hersker over markederne den dag i dag, og hvordan vil man som handlende opretholde sine funktioner i forsyningskæden? Hvordan vil virksomheder agere når markederne bliver mere og mere gennemsigtige? Hvordan kan det matematiske emne grafteori være en del af en forsyningskæde, og medføre at en kunde går glad hjem?
Målet med projektet er at bevise, at man kan bruge grafteori til optimering af en virksomhed. I dette sammenhænge vil jeg bevise, at grafteori kan ændre en virksomheds logistiske effektivitet positivt.
Projektet vil begynde i det redegørende niveau, hvor der vil blive redegjort for elementer i den logistiske effektivitet med henblik på distribution. Derefter vil elementer i det matematiske område grafteori blive redegjort for, og herefter vil udvalgte sætninger blive bevist, som vil gøre sig gældende i analysen. I analysen vil jeg løse en logistisk problemstilling for en fiktive TPL-virksomhed. Dette vil jeg gøre ved hjælp af grafteori, og anvendelse af algoritmer til løsning af hamiltonkæder. På baggrund af det givne resultat, vil jeg analysere hvad det vil betyde for virksomhedens effektivitet i distributionen. Slutteligt vil der vurderes hvilke konsekvenser det vil have for den pågældende virksomheds leveringsservice.
1.2 - Metode afsnit
I analysen vil jeg gøre brug af teori inden for logistik, og derved opstille en fiktivt logistisk problemstilling på baggrund af en kundetilfredshedsundersøgelse, kundemål og en kort analyse af virksomhedens logistiske omkostninger. Jeg vil i den forbindelse optimere en rute for den fiktive TPL-virksomheden De Danske Distributører. Dette vil jeg gøre ved brug af grundlæggende begreber i grafteori, samt to udvalgte algoritmer: Nearest Neighboor og Kruskal's algoritme. Nearest Neighboor-algoritmen skal bestemme maksimalgrænsen, og Kruskal's algoritme skal bestemme minimalgrænsen, for de stillede logistiske betingelser. Da der ingen fuldstændig løsning findes for minimalberegning af hamiltongrafer, vil resultatet for Kruskal's algoritme kun blive en delvis løsning. Dog vil jeg supplere dette med et udfaldsskema og på den måde afslutte analysen med en komplet løsning. Jeg vil slutteligt vurdere, om det logistiske problem er løst, og vurdere hvordan TPL-virksomhedens logistiske effektivitet har udviklet sig. Dette vil jeg gøre ved en gennemgang af elementerne i den logistiske effektivitet.
Del 2: Redegørelse af virksomhedslogistik og grafteori
2.1 - Virksomhedslogistik – distribution
Dette afsnit vil påbegyndes med begrebet Supply Chain Management (SCM). Supply Chain Management er et begreb inden for logistisk og fokuserer på området vedrørende forsyningskæder. Der vil i forsyningskæder være flere aktører, som hver har deres rolle. En virksomhed kan vælge at outsource dele af forsyningskæden til andre virksomheder. Herunder distributionen. Dette kan ske ifølge af, at virksomheden vælger at fokusere på sine kerneprodukter. På den samme måde kan virksomheder in-source, altså implementere, egen distribution eller andre funktioner. Derfor findes der distributionsvirksomheder, som varetager distributionsdelen i visse virksomheders forsyningskæde. Det vigtigste for en distributionsvirksomhed (TPL-virksomhed ) er kunne at tilbyde sine kunder enten omkostnings eller differentieret service. Dette er grundet... Køb adgang for at læse mere

SOP: Grafteori og logistisk effektivitet | Virksomhedsøkonomi A og Matematik A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.