SOP om Investering og Kalkulationsrenten i VØ og Matematik

 • HHX 3. år
 • SRP (Virksomhedsøkonomi A, Matematik A, SOP)
 • 12
 • 27
 • 6374
 • PDF

SOP om Investering og Kalkulationsrenten i VØ og Matematik

SOP'et arbejder med Investering og beregning af kalkulationsrenten. Den er skrevet i fagene Virksomhedsøkonomi A (VØ) og Matematik A.

Opgaven indeholder en redegørelse over metoder, der kan benyttes i henhold til investeringer, og den handler primært om ejendomsinvestering.

Ligeledes indeholder opgaven en forklaring samt tilskyndt beregning af kalkulationsrenten.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning
2. Investeringsteori
2.1 Definition af en investering
2.2 Kapitalværdimetoden
2.3 Annuitetsmetoden
2.4 Den interne rentefods metode
2.5 Tilbagebetalingsmetoden
2.6 Diskussion af metoderne
3. Annuiteter fra et matematisk synspunkt
3.1 Opsparing
3.2 Lån til finansiering
4. Ejendomsinvestering
4.1 Definition af ejendomsinvestering
4.2 Definition af investeringsejendomme
5. Kalkulationsrenten
5.1 Beskrivelse
5.2 Beregning
5.3 Påvirkning på investeringen
6. Risiko og usikkerhed
6.1 Følsomhedsanalyse
6.2 Kritiske værdier og nulpunktsberegninger
7. Konkret eksempel på ejendomsinvestering
7.1 Forudsætninger
7.2 Fastsættelse af kalkulationsrenten
7.3 Kapitalværdimetoden
7.4 Følsomhedsberegninger
7.5 Nulpunktsberegning
7.6 Beslutning
8. Konklusion
Kildeoversigt samt slutnoter

Uddrag

1. Indledning
Denne opgave vil overordnet omhandle emnet investering. Der vil blive opstillet en redegørelse for hvorledes en investerings lønsomhed kan beregnes, samt yderligere hvilke fordele og ulemper, som forekommer, ved de forskellige investeringskalkulationer. Yderligere ses der på den matematiske tilgang vedrørende annuiteterne og deres sammenhæng. Efterfølgende sættes der fokus på ejendomsinvesteringer, samt de særlige kendetegn herved. Således ses der først på generel investeringsteori, som derefter henledes specifikt på ejendomsinvestering.
Heri inddrages sammenhængen til kalkulationsrenten. Primært stilles fokus på hvorledes denne rente fastsættes samt hvilke faktorer der påvirker den. Yderligere ses der herunder på hvorledes investeringer påvirkes ud fra renten. Ligeledes inddrages en vurdering af den risiko, der opstår i forbindelse med en investering af denne størrelse. Efter gennemgang af det teoretiske aspekt, opstilles et fiktivt eksempel, hvorved der ses på teorien samt tilgangsmetoderne i praksis. Således bliver det muligt, at foretage beregninger i forhold til et konkret eksempel. Endeligt perspektiveres der til hvilke forhold og faktorer der yderligere vil være relevante at inddrage, når der er tale om ejendomsinvestering.
Formålet med denne opgave er, at betragte investering i en større sammenhæng, som befinder sig mere relevant for dagligdagen, og derved ikke blot omfatter produktionsudstyr, men også ejendomme i form af lejligheder m.m.
Metoderne der benyttes gennem opgaven er primært metoder benyttet i faget; virksomhedsøkonomi. Herunder kapitalværdimetoden, annuitetsmetoden, den interne rente og tilbagebetalingsmetoden. Der benyttes ligeledes metoder fra faget; matematik. Her ses der bl.a. på gældsformlen samt generel rentesregning og annuitetsregning.

---

2.6 Diskussion af metoderne
Efter gennemgang af metoderne er det relevant at vurdere, hvilken metode der giver det bedst vejledende billede af en given investering. Først blev kapacitetsmetoden gennemgået; en metode, som fremviser investeringen overskueligt ved at opstille dens cashflow samt nutidsværdien, og den tilbagediskonteringsrente der er benyttet til beregningen. Således bliver investeringen sat op, så det er muligt at følge præcist hvornår investeringen medbringer udgifter og giver indtjening. Vigtigst af alt, giver denne metode klar besked på hvorvidt investeringen er rentabel eller ej.
Dernæst blev annuitetsmetoden gennemgået. Denne beregner investeringens årlige nettobetaling, som giver udtryk for investeringens gennemsnitlige værdi. Dog forholder denne metode sig relativt overfladisk til de tal og faktorer der arbejdes med, da der blot opstilles en simpel beregning.
Efterfølgende kom den interne rentefodsmetode. Denne metode benyttes dog... Køb adgang for at læse mere

SOP om Investering og Kalkulationsrenten i VØ og Matematik

[4]
Bedømmelser
 • 25-11-2010
  Har skimtet opgaven mere eller mindre grundigt og synes generelt at det er et godt stykke arbejde. Jeg havde dog svært ved at skelne mellem hvad der er redegørelse og analyse (har selvfølgelig heller ikke set den tilhørende problemformulering) og synes der mangler nogle løbende kildehenvisninger. Det var nu god inspiration, at se hvordan en SRP i mat og vø skal skrives. denne opgave giver en god fornemmelse af hvordan det skal gøres.
 • 08-12-2011
  Givet af HTX-elev på 2. år
  Rigtig god opgave, der er en masse nyttig information omkring investering
 • 26-11-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God inspiration til ens eget valg af emne i srp.
 • 27-08-2010
  super god opgave. med gode beskrivelser.