SRP om Flyvning & Aerodynamik

 • STX 3.g
 • SRP (Fysik A, Matematik A)
 • 10
 • 36
 • 7697
 • PDF

SRP om Flyvning & Aerodynamik

Her finder du et Studieretningsprojekt i Fysik og Matematik om aerodynamik i forbindelse med flyvning.

Opgaven indeholder en redegørelse for de aerodynamiske kræfter, der virker på en vinge, samt en forsøgsbeskrivelse og databehandling af dette forsøg.

De grundlæggende begreber og fysiske love i forbindelse med aerodynamik bliver beskrevet og redegjort for, hvorefter de anvendes til at undersøge om teorien stemmer overens med virkeligheden.

Som grundlag for opgaven er der udført eksperimentelt arbejde i Silkeborg Gymnasiums vindtunnel, hvor
flere forskellige forsøg med et vingeprofil er blevet udført. Ved hjælp af NASAs Foil III simulator er nogle af de samme forsøg gennemført som i skolens vindtunnel.

Lærers kommentar

Rigtig god og klassisk opgave. Der var fejl ifbm. sammenligning af mine forsøgsresultater og de resultater som FOIL III-simulatoren gav. Da der ikke er blevet taget ordentlig højde for disse fejlmålingerne, kunne jeg ikke få 12.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Fysiske begreber 4
Opdrift 6
Opdriftsformlen 7
Form- & gnidningsmodstand 8
Kritisk indfaldsvinkel – ”stall” 9
Reynoldstal 10
Navier-stokes’ ligning 10
Relevante fysiske love i aerodynamik 11
Newtons love 11
Newtons 1. Lov om inerti 11
Newtons 2. Lov 12
Newtons 3. Lov om aktion og reaktion 12
Bernoullis princip 12
Euler-ligningerne 16
Differentialligninger 18
Differentialligninger 18
Koblede differentialligninger 19
Løsning af koblede differentialligninger i et system 21
Eksperimentel del 23
Materialer 23
Fremgangsmåde 23
Forsøg 1 – opdrift ved 5° indfaldsvinkel, som funktion af hastighed 24
Forsøg 2: opdrift som funktion af indfaldsvinkel 25
Forsøg 3: modstand på en vinge ved 5° indfaldsvinkel 25
Fejlkilder 27
Nasa foil iii simulator 27
Forsøg 1: opdrift som funktion af indfaldsvinkel. 28
Foil iii-sim forsøg 2 – opdrift som funktion af hastighed 30
Konklusion 31
Litteraturliste 32
Bøger 32
Internet sider 32
Bilag 1 – s. 34 34
Bilag 2 – s. 35-36 35

Uddrag

"Fysiske begreber
For at få en forståelse for, hvad der driver en flyvemaskine og holder den i luften, er der
nogle forskellige kræfter der gøres rede for.
På et hvilket som helst fly virker der kræfter, som vil være med til at bestemme dets
opførsel i luften. Afhængigt af, om flyet befinder sig under ligeud flyvning, i et drej eller
er under op- eller nedstigning, er disse kræfter forskellige. Under vandret ligeudflyvning
med konstant hastighed, vil 4 kræfter være til stede. Disse 4 er:..."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Flyvning & Aerodynamik

[2]
Bedømmelser
 • 10-12-2014
  Let og forståelig læsning.
 • 23-11-2014
  Giver et fint overblik