SRP om Aerodynamik i Matematik A og Fysik A

 • STX 3.g
 • SRP (Matematik A, Fysik A)
 • 10
 • 39
 • 7004
 • PDF

SRP om Aerodynamik i Matematik A og Fysik A

SRP om Aerodynamik, som er skrevet med brug af fagene Matematik A og Fysik A.

Opgaven kommer bl.a. ind på flyvning, og hvordan vi udnytter aerodynamikken bedst, og hvordan en flyvemaskine kan benytte sig af aerodynamiske undersøgelser til at få opdrift, og endda flyve.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 3
Luftstrømning 4
Dynamiske trykforskelle 5
Laminar og turbulent strømning 8
Cirkulation 10
Luftmodstand 11
Gnidningskraft 12
Vindtunnel forsøg 15
Formål med forsøgene 15
Apparatur 16
Fremgangsmåde 17
Opdrift på en flyvinge 18
Indfaldsvinkel på en flyvninge 19
Tryk på en flyvinge 21
Luftmodstand på en flyvinge 22
Fejlkilder og usikkerheder 24
Luftmodstand på en kegle 25
Formål med forsøg 25
Apparatur 26
Fremgangsmåde 27
Databehandling 28
Fejlkilder og usikkerheder 31
Konklusion 32
Perspektivering 33
Litteraturliste 34

Uddrag

"Indledning:
Aerodynamik har som bekendt meget at gøre med flyvning, og det er da også inden for dette område, at der drages mange fordele af aerodynamikken, men aerodynamik bruges ikke kun i flyvningen, men i stort set alle henseender hvor et legeme er i berøring med luft, fra den slanke bearbejdede flyvemaskine til den klodsede faldende sten.

Spørgsmålet er så, hvordan vi kan udnytte aerodynamikken og bygge maskiner, der flyver i stedet for at falde til jorden som en sten? Hvilke essentielle egenskaber har flyvemaskinen?
Det er disse spørgsmål rapporten søger svar på og gennem en hypotetisk deduceret teori om opdriften inden for flyvning, der tages til eksperimentel efterprøvning i en vindtunnel.

Yderlige deduceres en teori for den generelle luftmodstand, men også gnidningsmodstanden for et specifikt kegleformet legeme; begge afprøves eksperimentelt.
Endeligt sammenholdes eksperimenter og teori, og der konkluderes og perspektiveres til den virkelige verden, om hvordan man udnytter sin viden."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Aerodynamik i Matematik A og Fysik A

[11]
Bedømmelser
 • 17-12-2011
  Yderst omfattende, men den mangler problemformulering - måske for lang? Inspirerende og nervepirrende (forstået på den måde, at den virker ekstremt lang og indbyder til, at man får UTROLIGT travlt under SRP, hvilket ikke er nødvendigt, hvis man tager sine forbehold) Men stort tak for at lægge den op, så vi andre har kunnet få del i din viden og indsigt!!
 • 10-12-2014
  Når man selv er i gang med en SRP om aerodynamikken, er det godt med noget inspiration, som denne klart kan give en.
 • 04-12-2015
  Super god inspi!......
 • 04-03-2015
  Fin opgave, kommer omkring emnet