SRP om Aerodynamik og Cykelsport

 • STX 3.g
 • SRP (Idræt B, Fysik A)
 • 10
 • 39
 • 8049
 • PDF

SRP om Aerodynamik og Cykelsport

SRP i fagene Fysik A og Idræt B om Aerodynamik inden for cykelsporten.

Opgaven omhandler fænomenet aerodynamik og forklarer dets brug indenfor cykelsportens verden. Herigennem gennemgås de fysiske aspekter af aerodynamik. Til sidst ses der på fysiologiske krav til en enkeltstart, for at dække det andet fag (idræt B).

Elevens kommentar

Det eneste der var med opgaven, var måden forsøgene, blev brugt på. Min lærer havde hellere set at de var inkorporeret i selve opgaven, i stedet for at stå alene. Dog var censor glad for dette.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 1
Luftens strømning 2
Trykforskelle skabt af luftens strømning 3
Laminar/turbulent luftstrømning og Eddy hvirvler 5
Form og formfaktoren 7
Direkte luftmodstand 7
Praktiske forsøg med aerodynamik og luftmodstand 10
Den generelle forsøgsopstilling 10
Apparatur 10
Opstilling 10
Overfladearealets betydning for luftmodstanden 11
Fremgangsmåde 11
Formål 11
Data 11
Sammenhængen mellem hastigheden og luftmodstanden 12
Fremgangsmåde 12
Formål 12
Data 12
Sammenhæng mellem form og luftmodstanden 14
Fremgangsmåde 14
Formål 14
Data 14
Sammenhæng mellem overflade og luftmodstand 15
Fremgangsmåde 15
Formål 15
Data 15
Generelle fejlkilder 16
Luftmodstandens betydning for cykelryttere 16
For den enkelte rytter 16
For rytteren i feltet 17
Den optimale cykel og rytter 18
Landevejscykling 18
Enkeltstart 18
Banecykling 19
Fysiologiske krav og træning til enkelstart 20
Fysiologiske krav 20
Træning til en enkeltstart 23
Konklusion 24
Litteraturliste 26
Bilag 29

Uddrag

Når et legeme bevæger sig igennem luften, skaber det strømme af luft omkring sig, disse strømme vil påvirke legemet på flere forskellige måder. Blandt de forskellige kræfter der vil påvirke legemets bevægelse, finder man blandt andet luftmodstand. Da luftmodstand er en relativ størrelse, vil det være lige meget om det er luften der bevæger sig mod rytteren eller rytteren der bevæger sig mod luften. Luftmodstand er en form for gnidning.
Gnidning også kaldet friktion kan forklares som en modstand der virker modsatrettet bevæglsesretningen, derved to genstande der bevæger sig hver sin vej og yder et pres mod hverandre. Dette medfører at bevægelsen sænkes og en del af den energi der ville få legemet til at bevæge sig vil gå til spilde i form af termisk energi. Der findes forskellige former for gnidningsmodstande, deriblandt rullemodstand og luftmodstand. Modstand er essentielt for at man kan bevæge sig, da det er modstanden til det legeme man bevæger sig på, som gør det muligt overhovedet at bevæge sig. Der er dog også negative sider ved friktion, heriblandt luftmodstanden, som mindsker hastigheden man bevæger sig med. Man har derfor siden man fandt ud af dette, forsøgt at minimere den mængde friktion i form af luftmodstand der er ved et legeme i bevægelse hvilket også gælder indenfor cykelverdenen... Køb adgang for at læse mere

SRP om Aerodynamik og Cykelsport

[1]
Bedømmelser
 • 30-11-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  havde brug for at se hvordan funktioner blev inddraget i opgaven, og det fik jeg svar på :)