SRP: Aerodynamik og komplekse tal

  • STX 3.g
  • SRP (Matematik A, Fysik A)
  • 12
  • 38
  • 9151
  • PDF

SRP: Aerodynamik og komplekse tal

Dette studieretningsprojekt, SRP, indeholder en gennemgang af de fysiske principper for flyvning. Derudover ses der på hvilken matematik der blev benyttet i flyets tidlige dage og hvordan flyvinger blev konstrueret ud fra de komplekse tals legeme. Opgaven indeholder også rapport fra et forsøg i en vindtunnel.

Opgaveformulering

Giv en kort indføring i komplekse tal. Giv eksempler på afbildninger fra den komplekse plan til den komplekse plan – herunder skal Joukowski-transformationen omtales. Forklar, hvorledes afbildningerne kan benyttes til konstruktion af flyvinger. Gør rede for de fysiske principper for flyvning – herunder opdrift på en vingeprofil. Giv en kvalitativ beskrivelse af laminar og turbulent strømning samt Reynolds tal. Konstruer en vingeprofil – og lav målinger på denne i en vindtunnel.

Lærers kommentar

Fin og velstruktureret opgaven der besvarer problemformuleringen tilfredsstillende.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
Indledning
Fysiske principper for flyvning
Kræfter på et fly
Opdrift
Vingens grænselag
Joukowski transformationen
De komplekse tals legeme
Fra det komplekse plan til det komplekse plan
Joukowski transformationen til en vingeprofil
Opdrifts- og modstands koefficienten
Beregning af opdrift
Konklusion
Bilag
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:

Lige siden brødrene Wright i december 1903 fløj det første fly som var tungere end luften, har flyvningen og dens egenskaber haft en stor interesse for menneskeheden. Mange ingeniører, fysikere og matematikere har været en del af flyverens udvikling, og spoler man tiden 111 år frem fra Wright brødrenes første flyvning som varede fire sekunder er der sket en kæmpe udvikling. Flyet er blevet til en af de hurtigste og sikreste former for transportmiddel der findes, og hver dag letter og lander op imod 100.000 fly.

Men hvordan er vi nået så langt? Hvordan kunne man, før computerens tid, undersøge effektiviteten af flyvinger? Og hvad er grunden til, at flyvning kan lade sig gøre? Hvilke fysiske og aerodynamiske principper gør, at vi kan lette fra jordens overflade i en maskine? Disse spørgsmål vil jeg besvare i denne opgave... Køb adgang for at læse mere

SRP: Aerodynamik og komplekse tal

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.