SRP: Aerodynamik og Tidlig Flyvning i Fysik og Historie

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Fysik A)
 • 10
 • 33
 • 8980
 • PDF

SRP: Aerodynamik og Tidlig Flyvning i Fysik og Historie

SRP om Aerodynamik og den Tidligste Flyvning, hvor jeg har skrevet opgaven i Fysik A og Historie A - i opgaven undersøger jeg principperne for aerodynamik, og opdrift samt fremdrift ved flyvning. Jeg giver en gennemgang af den tidligste flyvning, og herefter en brug af aerodynamik og flyvning til civile og militære formål.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Flyvemaskinen fra begyndelsen 3
Samfundet i datidens USA 3
Begyndelsen 4
Rutenettet bliver født 5
Teori 7
Kræfter der påvirker flyvemaskinen 7
Tyngdekraft 8
Opdrift 9
Fremdrift 10
Modstand/gnidning 11
Forsøg 13
Opdrift som funktion af vingens drejningsvinkel 13
Opdrift som funktion af hastighed 14
Opdrift som funktion af vingeareal 15
Hypersonisk flyvning 15
Den første overlydsflyvning 15
Aerodynamiske forhold 16
Betydning 19
Civil sammenhæng 19
Militær sammenhæng (betydning for krigsførelsen) 19
Den spanske borgerkrig 20
2. verdenskrig 21
Krigen i Kosovo 22
Magtbalance mellem stormagterne 22
Militær teknologi i civil brug 22
Konklusion 23
Litteraturliste 25
Bilag 27
Kilde/citat 1 27
Udregning af k samt teorien bag gnidningskraften 27
Opdrift som funktion af vingens drejningsvinkel, tabel 1 28
Opdrift som funktion af hastighed, tabel 2 29
Opdrift som funktion af vingeareal, tabel 3 30
James S. Cornum om bombningen af Guernica 31
Oversigt over de “soniske” hastigheder 31
Churchill om luftkrigen over England 31

Uddrag

"Indledning:
Af alle store skridt i menneskehedens udvikling, fra hjulet til trykpressen, det sejlende skib til computeren, har få haft en lige så stor indflydelse som luftfarten. Luftfarten har gjort verden mindre, reddet menneskeliv, biddraget til opdagelsen og kortlægningen af nye områder på landjorden såvel som i havet.

Det er nu godt 100 år siden brødrene Wright fik patent på flyvemaskinen. Eller mere præcist, i 1906. Det fandt sted i USA, men hvordan så USA ud dengang? Flyet som objekt, har lige siden gennemgået en enorm udvikling, og gør det stadig den dag i dag.

At være teknologisk foran i udviklingen af militære fly, kan afgøre en krig. Udviklingen tog for alvor fat, da USA's militær købte brødrene Wrights flyvemaskine Standard Wright Flyer type A. Det har tilsyneladende været startskuddet til den militære og civile flyvning vi kender i dag.

Men hvordan startede det hele, og hvad skal der til for at få en maskine til at lette fra jorden, samt hvilke generelle aerodynamiske forhold gør sig gældende ved flyvning og flyvning ved høj hastighed, såkaldt subsonisk og hypersonisk flyvning? Hvilken betydning har flyvemaskinen haft for krigsførelsen og magtbalancen generelt, mellem denne verdens supermagter?"... Køb adgang for at læse mere

SRP: Aerodynamik og Tidlig Flyvning i Fysik og Historie

[6]
Bedømmelser
 • 10-12-2014
  Super god inspiration, hvor aerodynamikken bliver forklaret på en mere simple måde end i de fleste lærebøger.
 • 12-12-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Kunne have været bedre, hvis forfatteren havde vedhæftet lærerkommentar, og selv forklaret hvorfor han fik 10, og ikke 12
 • 22-04-2012
  Rigtig god opgave, god til inspiration
 • 14-12-2011
  Skide god! .. God arbejde, virkelig godt inspiration!