SOP om Finanskrisen i Spanien

 • HHX 3. år
 • SRP (Spansk A, International Økonomi B, SOP)
 • 10
 • 28
 • 6638
 • PDF

SOP om Finanskrisen i Spanien

Til at starte med i min opgave vil jeg redegøre for, hvilke konsekvenser finanskrisen har haft for den spanske økonomi, og prøve på at danne mig et overblik over hvor hårdt landet egentlig er blevet ramt med hensyn til dets BNP, arbejdsløshed og udenlandsgæld. Finanskrisen i Spanien har haft store konsekvenser for landets befolkning, hvor arbejdsløsheden har været stærkt stigende. Derfor vil jeg i min analyse se på, hvilke konsekvenser finanskrisen har haft for den spanke befolkning, hvor mit fokus primært vil være på fattigdom i Spanien. Krisen har ramt befolkningen så hårdt, at mange hjælpeorganisationer har været nødsaget til at gå ind og yde støtte til de hårdest ramte i samfundet, disse organisationer vil jeg også inddrage i min analyse. Min analyse vil føre frem til min vurdering af fremtidsudsigterne for Spaniens økonomi og befolkning, her vil jeg kigge på hvilken økonomisk politik den spanske regering har ført i forbindelse med krisen.

Studienets kommentar

Til metodeafsnittet. Man bruger ikke komparativ metode, men kvalitativ metode. Man bruger ikke analysemetoder i en redegørelse. Det ville være bedre at slette dette afsnit.

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
1. Indledning 4
Metode 5
2. Redegør for finanskrisens konsekvenser for den spanske økonomi. 5
Delkonklusion 8
3. Analyser finanskrisens konsekvenser for spaniens befolkningen 9
Delkonklusion 16
4. Vurdér fremtidsudsigterne for spaniens økonomi og befolkning. 17
Delkonklusion 20
5. Konklusion 21
Litteraturliste 22
Bilag 25
Bilag 1 25
Bilag 2 26

Uddrag

1. Indledning

Da verden i 2007-2008 blev ramt af den globale finanskrise, mente mange eksperter, at det var det hårdeste slag for verdensøkonomien siden ”den store depression” i 1930'erne. Finanskrisen opstod da luften begyndte at sive ud af boligboblen. Bolig-markedet i USA havde udviklet sig til en økonomisk boble, hvor priserne på boliger var vurderet og solgt til langt over deres reelle værdi. Da luften så begyndte at sive ud af boligboblen, blev værdien af boliger pludselig reduceret og banker, aktionærer og boligejerne mistede gigantiske beløb. Det var ikke kun det amerikanske boligmarked, som havde udviklet sig til en økonomisk boble, det samme gjorde sig gældende for landende i Europa og deriblandt Spanien. Da Spanien meldte sig ind i Euroen, begyndte økonomien at blomstre i landet. Bankerne begyndte at tilbyde billige lån til boliger, som medførte at interessen i egen bolig begyndte at stige kraftigt. Grundet den store efterspørgsel bugnede byggebranchen og det endte med at der blev bygget dobbelt så mange ejendomme i Spanien sammenlignet med i Tyskland . Men som sagt fik det hele en ende, og banker, aktionærer og boligejerne blev hårdt ramt... Køb adgang for at læse mere

SOP om Finanskrisen i Spanien

[2]
Bedømmelser
 • 03-01-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  fin srp meget godt indhold
 • 10-11-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Glimrende inspiration