SOP om Grundfos A/S og Finanskrisen i VØ og IØ

 • HHX 3. år
 • SRP (Virksomhedsøkonomi A, International Økonomi A, SOP)
 • 10
 • 28
 • 5745
 • PDF

SOP om Grundfos A/S og Finanskrisen i VØ og IØ

SOP om Grundfos A/S og Finanskrisen, skrevet i Virksomhedsøkonomi A og International Økonomi A, hvor jeg i opgaven giver en omfattende beskrivelse af og virksomhedsanalyse af Grundfos A/S, samt fokuserer på hvordan de har håndteret krisen, og hvilken effekt det har haft på deres virksomhed, omsætningsmæssigt og strukturmæssigt.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 3
2. Virksomhedsbeskrivelse af Grundfos 4
2.1. Produkter 4
2.2. Historie og ledelse 4
2.3. Ejerforhold 4
2.4. Mission 5
2.5. Vision 5
2.6. Værdier 5
3. Subprime-lån forårsager finanskrise 6
3.1. Følgerne af stillestående handel 7
3.2. Finanskrisen i Danmark 8
3.3. Grundfos' påvirkning af finanskrisen 9
4. Økonomisk analyse af Grundfos A/S 9
4.1. Rentabilitetsanalyse 10
4.1.1. Kommentarer 10
4.1.2 Konklusion af rentabilitetsanalysen 12
4.2. Indtjeningsevne 12
4.2.1. Kommentarer 12
4.2.2. Konklusion af indtjeningsevnen 13
4.3. Den vertikale balancestruktur 14
4.3.1. Kommentarer 14
4.3.2. Konklusion af den vertikale balancestruktur 15
4.4. Sammenfatning af den økonomiske analyse 15
5. Vurdering af Grundfos' fremtid 18
6. Konklusion 20
7. Litteraturliste 22
Bøger 22
Artikler 22
Pressemeddelelser 22
Hjemmesider 23
Grundfos årsrapporter 23
Bilag 1 24
Bilag 2 27
Bilag 3 30

Uddrag

"1. Indledning
Tiden efter årtusindskiftet, var en tid præget af høj og stabil økonomisk vækst. Folk blev rigere og rigere, de fleste havde råd til luksusgoder og råd til at holde mere fri. Blandt befolkningen var der en euforisk stemning og man troede ikke, at noget kunne gå galt. Penge var der massere af og man var sikker på det ingen ende ville tage, men snart skulle folk komme på andre tanker.

Sidst i 00'erne gik hele verdensøkonomien baserk. Det amerikanske boligmarked brød sammen, bankerne mistede tillid og stoppede med at udlåne penge.

Økonomien gik i stå og medførte den største finansielle krise i mange år, nok den største siden Wall Street-krakket i 1929 .Finanskrisen spredte sig til det meste af jordkloden, og vi i Danmark blev også ramt.

Adskillige danske virksomheder blev ramt, og en af disse er Grundfos A/S, som producerer pumpeløsninger og er en af Danmarks største produktionsvirksomheder.

Men hvad betød denne finansielle krise for Grunfos A/S, og hvad gjorde de for at klare sig i gennem den? Ramte krisen dem rent økonomisk og hvordan ser fremtiden ud for virksomheden? Dette vil blive analyseret i denne opgave, hvor en økonomisk analyse af Grundfos A/S, vil give forståelse for hvad finanskrisen har gjort ved virksomheden, hvordan de er kommet ud af krisen og hvordan fremtiden ser ud for Grundfos A/S?

I opgaven vil der blive lavet en virksomhedsbeskrivelse af Grundfos A/S, og redegjort for finanskrisen, samt hvordan denne krise har haft indflydelse på Grundfos.

For at undersøge finanskrisens indflydelse på Grundfos, vil der blive foretaget en økonomisk analyse af virksomheden, da denne kan give et overblik over de økonomiske og regnskabelige følger af krisen. Til sidst vil der blive foretaget en vurdering af Grundfos' fremtid, på baggrund af den økonomiske analyse, og efter det en konklusion."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Grundfos A/S og Finanskrisen i VØ og IØ

[2]
Bedømmelser
 • 10-10-2013
  god til SRP info. mht kilder er det en god ide at tjekke dem og anskaffe det matriale inden man begynder så den er 6 ud af 6 bedømmet
 • 19-12-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Flot opgave! Selve opbygningen er kanon god inspiration til din egen opgave.