SOP om Apples branding i USA | Engelsk og Afsætning

  • HHX 3. år
  • SRP (Engelsk A, Afsætning A, SOP)
  • 10
  • 39
  • 2112
  • PDF

SOP om Apples branding i USA | Engelsk og Afsætning

Her finder du et SOP om Apple og deres branding i USA.

Projektet er i høj grad afgrænset til det amerikanske marked og hvordan virksomhedens branding påvirker de amerikanske forbrugere.

Udover et nærmere kig på Apples branding i USA, indeholder projektet også en købsadfærdsanalyse i forbindelse med købet af en iPhone samt hvordan Apple forsøger at påvirke målgruppen gennem brugen af storytelling i deres markedsføring.

Projektet sluttes af med en vurdering af årsagerne til Apples store succes.

Opgaveformulering

Giv en kort beskrivelse af virksomheden Apple samt gør rede for hvordan Apple brander sig på det amerikanske marked.
Med udgangspunkt i en konkret selvvalgt lancering af et Apple produkt, bedes du udarbejde en købsadfærdsanalyse for produktet.
Analysér dernæst hvordan Apple forsøger at påvirker målgruppen - herunder hvordan Apple anvender storytelling i sin markedsføring.
Vurdér til sidst hvilke årsager der ligger til grund for Apples succes.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Opgaveformulering
Abstract
1. Indledning 5
2. Redegørelse 6
2.1 Apples historie 6
2.2 Iphone 6
2.3 Steve Jobs 7
2.4 Branding på det amerikanske marked 7
2.4.1 1984 8
2.4.2 Think different 8
2.4.3 Get a mac 9
2.4.4 Product placement 9
3. Analyse 10
3.1 Købsadfærdsanalyse af Iphone 6 10
3.1.2 Maslows behovspyramide 10
3.1.3 Boston-modellen for Apple-produkter 10
3.1.4 P-L-C-kurven for Iphone 6 11
3.2 Købsadfærdsanalysen 11
3.3 Hvordan påvirker Apples deres målgruppe – og hvilken rolle spiller
Storytelling? 18
3.3.1 Sådan påvirker Apple målgruppen 18
3.3.2 Apples brug af storytelling 19
4. Vurdering 22
4.1 Hvad ligger til grund for Apples succes? 22
4.1.1 Innovation og unikt design 22
4.1.2 Ventetiden værd 23
4.1.3 Kundetilfredshed 23
4.1.4 CSR 24
4.1.5 The brand to have 25
4.1.6 Apple og fjenderne 26
4.1.7 Samarbejde mellem produkter 26
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Siden Steve Jobs, med to kollegaer i 1976 startede Apple, er tingene gået stærkt. I 1984 udkom den første Macintosh, der ændrede folks holdning til hjemmecomputeren radikalt, og i 2007 revolutionerede Apple smartphonemarkedet, med hvad der skulle gå hen og blive den største succes i teknologiverdenen i nyere historie: iPhone. Fra at være en lille personlig ukendt virksomheden i Jobs forældres gargage, er Apple nu den største smartphoneforhandler i USA med et så godt brand, at iPhonen ikke længere bare er en smartphone – den er lige så meget et stykke modetilbehør, der ifølge nogen definerer hele menneskets personlighed – men hvordan har Apple fået skabt sig et så godt brand?

For at besvare dette vil jeg i denne opgave starte med at beskrive virksomheden Apple, samt gøre rede for hvordan Apple brander sig på det amerikanske marked.
Dernæst ønsker jeg at udarbejde en købsadfærdsanalyse af et selvvalgt Apple-produkt, efterfulgt af en analyse af hvordan Apple forsøger at påvirke deres målgruppe, samt hvorledes de anvender storytelling til deres produktlanceringer.

Slutteligt ønsker jeg at vurdere hvilke årsager der ligger grund til for Apples succes.

Jeg vil skrive min opgave min opgave ud fra de tre forskellige analysemetoder. Jeg vil først og fremmest gøre brug af den komparative analysemetode, da jeg i hele min opgave vil følge en rød tråd, og sammenligne de nye Apple-produkter med de forhenværende, samt Apples produkter med deres konkurrenters. Her vil der både blive anvendt modeller og grafer. Jeg vil samtidig anvende den kvantitative analysemetode, da jeg også vil anvende statistikker, og disse vil jeg også sam- menligne med andre statistikker. Her vil der blive anvendt den komparative analysemetode. Jeg vil også anvende den kvalitative analysemetode, da jeg også vil anvende interviews fra engelske kil- der. Der vil blive anvendt desk research og sekundære datakilder i form af internetartikler, samt faglitteratur i form af lærebøger... Køb adgang for at læse mere

SOP om Apples branding i USA | Engelsk og Afsætning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.