SOP om Branding og arketyper i amerikansk kultur

 • HHX 3. år
 • SRP (Engelsk A, SOP, Afsætning A)
 • 10
 • 31
 • 7824
 • PDF

SOP om Branding og arketyper i amerikansk kultur

Se et eksempel på et SOP i engelsk og afsætning om branding og arketyper i den amerikanske kultur.

SOP'et redegør for arketype begrebet samt dets anvendelse i den moderne verden. Herunder kommer opgaven ind på Carl Jungs teori om arketyper marketing og storytelling.

I redegørelsen og analysen af den amerikanske inddrages Gert Hofstedes kulturteorier.

I SOP'ets analyse er der særligt fokus på, hvordan vi betragter 'helte' i den amerikanske kultur med Lincoln, Martin Luther King Jr. og Lance Armstrong som eksempler.

Studienets kommentar

Det er som om dette SRP prøver at rumme for meget. Det er et komplekst emne, og der er ikke nogen klar rød tråd. Delelementerne er i sig selv dog fine nok.

Titlen på opgaven "Opfattelsen af det amerikanske kultur" stemmer dårligt overens med indholdet opgaven. Amerikansk kultur er stort set ikke berørt i opgaven.

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 4
Arketype-teorien 5
Arketype-teorien i Praksis 6
Det amerikanske kultur 7
Abraham Lincoln 1865 8
Filmens arketyper 9
Kulturen, normer og værdier fra filmen. 10
Lance Armstrong 12
Lance som helten 13
Lance som klovnen 14
Lance som rebellen 14
Martin Luther king Jr. 1968 16
Branding af Lincoln 18
Branding af Lance Armstrong 19
Branding af Martin Luther King Jr. 20
Konklusion: 21
Figur og modeller 22
Billeder 23
Tabeller 24
Bilag: Brandhouse/Jungs 12
arketyper i moderne brandfortolkning 25
Helten 25
Kongen 26
Eventyreren 27
Troldmanden 28
Vismanden 29
Skaberen 30
Den reelle fyr 31
Entertaineren 32
Rebellen 33
Elskeren 34
Den omsorgsfulde 35
Den uskyldige 36
Abraham Lincoln Arketype-træk 37
Lance Armstrong Arketype-træk 38
Martin Luther king Jr. Arketype-træk 38
Litteraturliste 39

Uddrag

Indledning
I min opgave vil jeg redegøre for arketyperbegrebet og hvordan brandhouse anvender disse arketyper. Herefter vil jeg inddrage Geert Hofstede's teorier for, at perspektivere og have indblik og forståelse for den amerikanske kultur.

I min anden problemstilling vil jeg tage udgangspunkt fa Lincoln, Martin Luther King Jr. og Lance Armstrong og analysere, hvilke karaktertræk af arketyper de har. Samtidig vil jeg inddrage kultur-teorier, for at se hvilke værdier, de har og, hvorfor de nu opfattes som helte i nutidens USA. Ud fra engelske metoder har jeg anvendt film-, tekst- og sagprosa analyse modeller i bagtanken under mit informationssøgning, brainstorming og læsning.

Til sidst vil jeg fra ovenstående baggrund diskutere og vurdere, hvordan de brandes og, om deres brand har ændret sig over tid. For at se hvordan Lincoln brandes og opfattes i vores kollektive ubevidste, har jeg anvendt min egen model, da jeg ikke kunne finde brandmodeller for gamle mytepræget idealer som Lincoln.

Arketype-teorien
Oprindelsen af arketyper stammer fra Carl Gustav Jung (26.7.1875 – 6.6.1961) som var en schweizisk psykoterapeut og psykiater. Han grundlagde den analytiske psykologi, og udviklede konceptet af den extroverte og introverte personlighed, de forskellige arketyper, og det kollektive ubevidste.

Jung mente, at psyken er grundlæggende for de tre komponenter: Egoet, det personlige ubevidste og det kollektive ubevidste. Ifølge Jung så repræsenterer egoet den bevidste tankegang, hvor det personlige ubevidste behersker minderne, også dem vi selv fortrænger. Det kollektive ubevidste er ifølge Jung fundamentet for vores psyke, som er nedarvet fra vores forfædre. Arketyper er nedarvede psykiske mønstre, fordelt over forskellige kulturer, som misfornøjede former, der er fortrængt nede i vores kollektive ubevidste.

Arketyper er et aftryk af vores personlighed og mønstre af adfærd der beskriver vores sjæl. Det tager form af og påvirkes igennem vores liv af diverse psykiske mønstre. Vi kan aldrig kende en arketype direkte, men vi kan være bevidste om deres eksistens igennem deres indflydelse på vores liv.

Jung mener, at arketyper er universelle forestillingsbilleder og symbolske figurer. Det er ikke noget vi har lært, men noget vi alle sammen er født med. Det påvirkes i vores ubevidst og skaber vores erfaringer og reaktioner imod mennesker, genstande og begivenheder. Han beskriver de fire hovedarketyper som selvet, skyggen, anima/animus og persona, og mener at der ikke er grænser for antallet af arketypernes eksistens.2... Køb adgang for at læse mere

SOP om Branding og arketyper i amerikansk kultur

[1]
Bedømmelser
 • 19-12-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  .................................