SOP om Nike: Branding og sortes vilkår i USA | Afsætning A og Eng A

  • HHX 3. år
  • SRP (Afsætning A, Engelsk A, SOP)
  • 12
  • 31
  • 10037
  • PDF

SOP om Nike: Branding og sortes vilkår i USA | Afsætning A og Eng A

Dette SOP handler om branding og sortes vilkår i USA. Der er særligt fokus på Nike's branding og deres brug af Colin Kaepernick i reklamer under citatet "Believe in something, even if it means sacrificing everything".

Opgaveformulering

Redegør kort for begrebet branding og for sortes vilkår i USA.
Analyser Nike’s branding med fokus på brugen af Colin Kaepernick, og hvorledes det afspejler udviklingen i det amerikanske samfund.
Vurder reaktionerne på Nike’s brug af Colin Kaepernick, og diskuter årsagerne hertil.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 1
Indledning 4
Metode 5
Branding 6
Definition 6
Brandings udvikling 7
Sortes vilkår i USA 7
Martin Luther King Jr. 8
Civil Rights Movement 8
Barack Obama – USA's første sorte præsident 9
Black Lives Matter 10
Sortes vilkår i USA anno 2018 10
Delkonklusion 11
Nike's brug af Colin Kaepernick i forbindelse med deres branding 11
Problematikken omkring Colin Kaepernick 11
Udviklingen af Nike's brandingstrategi 12
De fire P'er 13
Produkt 13
Price 14
Place 15
Promotion 15
Analyse af udvalgte omverdens forhold for Nike 16
Politiske forhold 16
Kulturelle forhold 16
Purpose branding bag reklamen med Kaepernick 17
Hvorledes afspejler Nike's brug af Kaepernick udviklingen i det amerikanske samfund? 18
Delkonklusion 19
Reaktioner på Nike's brug af Kaepernick 20
Reaktioner fra magtfulde mennesker 20
Definition af de forskellige generationer 20
Millennials og Generation Z's reaktioner 21
Årsager til generationernes forskellige reaktioner 21
Globaliseringens effekt 21
Politiske faktorer 22
Effekten af Nike's purpose branding hos Millennials 23
Delkonklusion 23
Konklusion 23
Bibliografi 25
Bilagsmateriale 28
Bilag 1 28
Bilag 2 29
Bilag 3 30
Bilag 4 30

Uddrag

Indledning
Både racediskrimination og racisme finder stadig i disse år sted i USA. Antallet af sager hvor politiet har skudt ubevæbnede sorte amerikanere har været markant de seneste år – og racediskriminationen er stadig en inkarneret del af det amerikanske samfund den dag i dag. Disse kendsgerninger påpeger at det netop stadig finder sted.

Denne udvikling har ført til et øget fokus på racediskrimination, politivold mod sorte amerikanere og ulighed i USA. Og netop racediskrimination, politivold og ulighed bliver der sat fokus på med Nike's nyeste reklame hvor de anvender Colin Kaepernick. Forskellige organisationer har gennem tiden været med til at sætte fokus på racediskrimination og ulighed – heriblandt Civil Rights Movement og Black Lives Matter. Samtidig har det samfundsmæssige aspekt af racediskrimination en stor indflydelse på nutidens generationers holdninger i USA.

Problemstillingen omkring racediskrimination – og hvorledes der bliver protesteret mod den er interessant. Hovedmålet med opgaven er at finde ud af hvordan det amerikanske samfund har udviklet sig på en måde, så Nike har kunne bruge Colin Kaepernick i deres reklame – med udgangspunkt i racediskrimination.
Derfor vil jeg i den redegørende del definere begrebet 'branding' og beskrive purpose branding. Samtidig vil jeg redegøre for de sortes vilkår i USA i et historisk perspektiv. Her vil jeg blandt andet komme ind på de to nævnte organisationers indflydelse, men også på Martin Luther King Jr.'s og Barack Obamas indflydelse på sortes vilkår anno 2018.
I analysedelen vil jeg fokusere på Nike's branding. Jeg vil se på hvordan Nike's branding har udviklet sig gennem årene, og hvordan det afspejler udviklingen i det amerikanske samfund – med udgangspunkt i Generation Z og Millennials. Afslutningsvis vil jeg vurdere de forskellige generationers samt to magtfulde menneskers reaktioner på reklamen. Derefter vil jeg diskutere årsagerne til de forskellige reaktioner fra de forskellige generationer – og her vil jeg blandt andet komme ind på kerneværdier, globalisering og politiske forhold.

Metode
I min opgave indgår Afsætning og Engelsk. Afsætning bruges til at redegøre for begrebet branding. Samtidig vil afsætning også bruges i analysedelen, til at analysere Nike's marketingmix ved hjælp af de fire P'er – og samtidig bruges afsætning også til at analysere to udvalgte omverdens forhold for Nike, ved hjælp af omverdensmodellen. Faget vil også blive inddraget når Nike's purpose branding skal analyseres i forhold til deres målgruppe.

Engelsk vil primært blive brugt som kulturfag, hvori sorte amerikaneres vilkår bliver forklaret. Desuden vil Engelsk også blive brugt til at analysere, hvorledes udviklingen i det amerikanske samfund afspejler Nike's brug af Kaepernick. Samtidig vil det også blive anvendt i vurderingen af reaktioner, da der her bliver anvendt et samfundsmæssigt perspektiv af USA, for at kunne klarlægge reaktionerne på Nikes brug af Kaepernick. Ydermere anvendes engelsk til kildekritik og den kvalitative metode anvendes i form af artikler, hvor faget samtidig anvendes til kontekstanalyse af de forskellige kilder.

Yderligere vil jeg anvende begge fag til diskussionen af årsagerne til de forskellige reaktioner, hvor jeg blandt andet vil komme ind på teknologiske forhold, og globaliseringens betydning for at kunne klarlægge årsagerne til de forskellige reaktioner... Køb adgang for at læse mere

SOP om Nike: Branding og sortes vilkår i USA | Afsætning A og Eng A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.