SRO om Apples markedsføring

  • HHX 2. år
  • Engelsk A (Afsætning A, SRO)
  • 10
  • 14
  • 3301
  • PDF

SRO om Apples markedsføring

SRO i Engelsk og Afsætning om Apple og deres markedsføring.

Opgaven indeholder en redegørelse for det marked, som Apple er på og beskriver de væsentligste amerikanske værdier.

Dernæst analyseres det, hvordan Apple markedsfører sig.

I forlængelse heraf følger en diskussion og vurdering af, om de amerikanske værdier indgår i Apples markedsføring.

Lærers kommentar

Fint. Husk overskrift og kilde på bilag.
Redegørelse - brug de amerikanske begreber.
Dataindsamling : brug flere fagord.

Indhold

Abstract 1
1.0 Indledning 3
1.1 Metode 3
2.0 Redegørelse af Apples marked samt amerikanske værdier 4
Markedsafgrænsning 4
De amerikanske værdier 5
2.1 Konklusion 5
3.0 Analyse af Apples markedsføring 6
Promotionsformer 6
Promotion strategi 7
Sammenhæng mellem promotion, målgruppe og købsadfærd 7
3.1 Konklusion 7
4.0 Vurdering Apples markedsføring i forhold til amerikanske værdier 8
Fordele og ulemper 9
4.2 Konklusion 9
5.0 Konklusion 10
Litteraturliste 11
Bilag 13
Bilag 1 13
Bilag 2 13
Bilag 3 14
Bilag 4 14
Bilag 5 14
Bilag 6 14
Bilag 7 14

Uddrag

1.0 Indledning
Jeg har i denne opgave valgt at beskæftige mig med Apple, da de er en meget interessant virksomhed, der har opnået en kæmpe succes inden for branding. Derudover har jeg en stor kendskabsgrad til Apples produkter, hvilket gør det enklere for mig at lave opgaven. Jeg vil dykke ned i Apple på det danske marked, og på hvilket måde de markedsfører sig samt inddrage de amerikanske værdier, hvilket er relevant, da det meste af Apples markedsføring stammer fra USA.

1.1 Metode
For at redegøre for Apples marked, vil jeg fortage en markedsafgrænsning, som jeg er i stand til at kunne efter at have fortaget dataindsamling, hvor jeg også er i stand til at redegøre for de amerikanske værdier. I min markedsafgræsning vil jeg inddrage produkt, konkurrenter, efterspørgere samt geografisk afgrænset område.
Jeg vil desuden, ved hjælp af danske såvel engelske artikler, analysere hvordan Apple markedsføringer sig selv. For at kunne gøre det, vil jeg tage udgangspunkt i en række af artikler, hvor jeg vil beskrive, hvilken promotionsstrategi de anvender. Derudover vil jeg beskrive promotionsstrategien samt sammenhængen mellem promotion, målgruppe og købsadfærd.
Endvidere vil jeg gøre brug af den faglige viden og teori, jeg gennem den redegørende og analyserende del har fået, for at vurdere om de amerikanske værdier bliver inddraget i Apples markedsføring.
Yderligere vil lave opstille en kildeangivelse ved hjælp af hjemmesiden www.stormp.dk, samt vedlægge eventuelle bilag til opgaven.

2.0 Redegørelse af Apples marked samt amerikanske værdier
Markedsafgrænsning
For at redegøre for Apples marked, er det nødvendigt for mig, at lave en markedsafgrænsning. En markedsafgrænsning består af fire punkter; Apples produkter, Apples konkurrenter, Apples kunder samt Apples geografisk afgrænsede område.
Produkt
Apple sælger iPhones, Mac computere, Apple TV, iPads samt iPods, som alle er ... Køb adgang for at læse mere

SRO om Apples markedsføring

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.