Multikulturalisme i England | SRO

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk B, Samfundsfag A)
 • 10
 • 11
 • 2897
 • PDF

Multikulturalisme i England | SRO

SRO i Engelsk og Samfundsfag som forholder sig til kulturmøder og multikulturalismen i England og Danmark.

I opgaven redegøres der for multikulturalismen i England og dennes baggrund.

Dernæst gives en analyse og fortolkning af Monica Ali: Dinner with Dr. Azad (Roman-uddrag fra Brick Lane, i What´s Up, Britain? 2003) med særligt henblik på personerne og de problemer de møder i det multikulturelle England.

Til sidst diskuteres de fordele og ulemper, der er knyttet til et multikulturelt samfund og minoriteters muligheder og modstand i henholdsvis Danmark og England.

Indhold

Forside. 1
Abstract of ” Multiculturalism in England” 2
Indledning 4
Redegørelse for multikulturalismen i England og dennes bagrund. 4
Analyse af ”Dinner With Dr. Azad” 5
Diskussion omhandlende det multikulturelle samfund. 7
Konklusion 8
Litteraturliste 9

Uddrag

Indledning
Jeg vil i denne opgave fortælle om multikulturalismen i England.
Dette vil jeg gøre ud fra en historisk- og samfundsfaglig redegørelse, om multikulturalismens bagrund. En analyse af romanuddraget ”Dinner with Dr. Azad”, hvor der er fokus på personerne, deres integration og den multikulturelle bagrund. Til sidst har jeg diskuteret fordele og ulemper ved det multikulturellesamfund, samtidig med at jeg har sammenlignet Danmark og England på dette område. Dette har jeg gjort ved hjælp af forskellig empiri som hjemmesider, bøger, tabeller og Noveller.
(Da det har været svært at finde materiale der udelukkende handler om England, vil noget af min empiri være hentet fra kilder der omhandler Great Britain.)
Dette skulle til slut have givet mig et nyt og klart billede af hvordan indvandre-situationen er i England, samt give mig et varieret indtryk af hvordan det multikulturelle samfund fungere.

Redegørelse for multikulturalismen i England og dennes bagrund.
Et multikulturalistisk samfund fokuserer på at to eller flere kulturer ud fra et gruppeperspektiv, skal kunne leve og fungere side om side, med en indbyrdes respekt og forståelse af hinanden.
Når vi snakker om multikulturalismen i England, må vi begynde helt tilbage da England/Storbritannien var en kolonial stormagt... Køb adgang for at læse mere

Multikulturalisme i England | SRO

[1]
Bedømmelser
 • 26-03-2016
  Givet af Elev på 4. år
  Super inspiration! Det taksonomiske niveau er opfyldt :)