SRO om Brick Lane og multikulturalisme i London

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 16
  • 4879
  • PDF

SRO om Brick Lane og multikulturalisme i London

Denne Studieretningsopgave (SRO) er skrevet i Engelsk og Samfundsfag. Samfundsfaglige begreber er anvendt og uddrag fra bogen "Brick Lane" af Monica Ali er blevet analyseret.

Studienets kommentar

En god og grundig analyse af Brick Lane med inddragelse af relevante teorier om multikulturalisme.

Indhold

Indhold
Indledning
Redegørelse
- Londons rolle i den globale økonomi
- Engelsk som verdenssprog
Analyse
- Adfærd
Diskussion
- Beskyttelse mod forandring
- Kulturrelativisme og etnocentrisme
- Magtkampe
- Segregation
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
At være en del af et multikulturelt samfund kræver tolerance og åbenhed overfor de forskellige kulturer. Det at være multikulturel i et samfund er ikke altid lige let, og der bliver stillet krav til om man er villig til at integrere sig ind i samfundet og tage nogle af de nye samfunds værdier og normer1 til sig. Der er mange forskellige måder at forholde sig til det nye samfund på som man er immigreret til, og der er også forskellige måder som de indfødte reagere på fremmed kultur. Man kan vælge at forholde sig til multikulturalisme på flere måder. Enten kan man tage muligheden til sig for at være kulturelt anderledes og stadig bibeholde egne traditionelle værdier, og samtidig være en del af det samfund som man lever i. Nogle kan ikke håndtere at være i et andet samfund, da de føler deres identitet går tabt. Det kan dels skylde, at de ikke kan bibeholde deres egne traditionelle værdier.

England har før været en kolonimagt, og jeg vil redegøre for baggrunden af England som en kolonimagt, og engelsk som verdenssprog samt Londons rolle i den globale økonomi. Derefter vil jeg analysere romanuddraget Brick Lane af forfatteren Monica Ali, som handler om det at være multikulturel i en storby som London, og hvordan de håndterer de engelske og egne værdier og normer. Samfundsfaglige begreber er vigtige for at forstå Londons multikulturalitet. Derfor vil jeg diskutere, hvilke begreber, som giver den bedste forståelse, ved at inddrage romanen Brick Lane, for Londons multikulturalitet... Køb adgang for at læse mere

SRO om Brick Lane og multikulturalisme i London

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om Brick Lane og multikulturalisme i London.