SRO om Velfærdsstaten i England i Engelsk og Samfundsfag

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Samfundsfag B)
  • 12
  • 14
  • 3360
  • PDF

SRO om Velfærdsstaten i England i Engelsk og Samfundsfag

Studieretningsopgave (SRO) om velfærdsstaten i England og Danmark.

Opgaven redegører først for velfærdssamfundet henholdsvis i Danmark og England. Dernæst kommer en retorisk analyse af Tony Blair's Leaders Speech. Ud fra denne tale kom jeg ind på hans politiske ideologier, og dernæst hvordan hans tale afspejlede samfundsudviklingen i England.

Du kan læse mere om den danske velfærdsstat i vores kompendium om velfærdsstaten.

Studienets kommentar

En udmærket SRO med en rigtig fin problemstilling, der også besvares godt. Sammenhængen mellem engelsk og samfundsfag fungerer ikke vildt godt. Man kunne med fordel have diskuteret, hvordan temaer om socialt ansvar og statslig velfærd bliver behandlet i talen.

Indhold

Indledning………………………………………………………………….3
Velfærdsmodeller i Danmark og England…………………………………...3-5
Tony Blair: Leader's Speech 2004…………………………………………..5-7
Tony Blairs ideologier……………………………………………………….8
Samfundsudviklingen I England…………………………………………….9-10
Konklusion……………………………………………………………………10
Litteraturliste………………………………………………………………….11
Bilag………………………………………………………………………….12-13

Uddrag

Indledning
I denne studieretningsopgave skriver jeg i fagkombinationen Engelsk A og Samfundsfag B. Jeg vil behandle emnet: Velfærdsstaten i England. Jeg vil løbende svare på 4 problemstillinger, der lyder følgende: Sammenlign den danske og britiske velfærdsstatsmodel. Jeg vil besvare denne problem-stilling ved at bruge den samfundsvidenskabelige metode og lave en komparativ analyse af Dan-mark og England. Dernæst vil jeg lave en retorisk analyse af Tony Blairs tale fra 2004, der er udle-veret som bilag, og diskutere hvilke ideologier, der afspejles i talen. Til sidst vil jeg vurdere hvorle-des Tony Blairs tale (og politik) afspejler samfundsudviklingen i England... Køb adgang for at læse mere

SRO om Velfærdsstaten i England i Engelsk og Samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om Velfærdsstaten i England i Engelsk og Samfundsfag.