SRO om multikulturalisme i engelsk A og samfundsfag A

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 12
 • 3977
 • PDF

SRO om multikulturalisme i engelsk A og samfundsfag A

SRO fra 2.g hvor samfundsfag og engelsk var hovedfagene. Indeholder Analyse af The Pioneers: Fifty Years of Caribbean Migration to Britain og Chiken Tikka Masala Speech. Redegørelse for integrationsbegrebet og en diskussion om hvorvidt London stadig kan defineres som et multikulturelt samfund i dag.

Den obligatoriske SRO i 2.g.

Lærers kommentar

God opgave.

Elevens kommentar

Finde mere supplerende materiale til diskussionen, så tror jeg du når 12-tallet.

Indhold

Abstract
Indledning
Problemformulering
Besvarelse af problemstilling 1
- Redegørelse af forskellige integrationsbegreber
- Hvilke af disse begreber passer bedst på London i dag?
Besvarelse af problemstilling 2
– Analyse af The Pioneers: Fifty Years of Caribbean Migration to Britain
- Analyse af Chiken Tikka Masala Speech
– Reference til anden tekst
Besvarelse af problemstilling 3
- Diskuter de sociale, økonomiske og politiske konsekvenser af integrationspolitikken i London.
– Tag stilling til i hvor høj grad London er en multikulturel by
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

2. Indledning
London er et af verdens mest multikulturelle samfund i den vestlige verden. Der befinder sig mere end 50 nationaliteter i landet, og der tales over 300 sprog . På trods af mangfoldigheden og tolerancen, der eksisterer blandt Londons indbyggere, har der siden Salman Rushdie affæren været mange debatter og problemer omkring Londons multikulturelle samfund . I denne opgave vil jeg derfor undersøge og diskuterer multikulturalismens effekter på de sociale, økonomiske og politiske forhold i London. Endvidere vil jeg redegøre for en række forskellige integrationsbegreber og lave en analyse af to engelske taler omkring multikulturalisme.
Formålet med dette er at finde ud af, om London stadig kan defineres som en multikulturel by.
3. Problemformulering
1. Der ønskes en kort redegørelse for begreberne etnocentrisme, fordomme og stereotyper. Der ønskes endvidere en redegørelse for forskellige integrationsbegreber. Hvilket af disse begreber passer bedst på London i dag?
2. Analyser de to artikler i bilag A og B ud fra deres holdninger synspunkter og argumentationer. Du kan evt. i denne forbindelse inddrage selvvalgte tekster med anderledes synspunkter.
3. Diskuter konsekvenserne (sociale, økonomiske og politiske) af integrationspolitikken i London. Tag stilling til i hvor høj grad London er en multikulturel by.
4. Lav et resumé på engelsk (abstract) på 15 – 20 linjer... Køb adgang for at læse mere

SRO om multikulturalisme i engelsk A og samfundsfag A

[5]
Bedømmelser
 • 03-04-2011
  Der mangler konkrete svar på problemformulering, kommer fint omkring multikulturalisme. Der er en del sproglige fejl i teksten også..
 • 09-06-2011
  Skulle kun bruge analysen af the pioneers fifty years of ....... den var fin (:
 • 10-04-2012
  God inspiration til egen opgave
 • 18-01-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Rigtig god opgave. god til at få inspiration til selv at komme igang.