SRO: Kulturanalyse af Danmark og Tyskland

 • HHX 2. år
 • Tysk fortsætter B (SRO, Afsætning A)
 • 12
 • 9
 • 2684
 • PDF

SRO: Kulturanalyse af Danmark og Tyskland

Studieretningsopgave (SRO) om Hydro Aluminium Tønder. Opgaven er skrevet i fagene afsætning A og tysk fortsætter B. Opgaven indeholder en kulturanalyse mellem Tyskland og Danmark.

Problemformuleringen lød:
1) Med udgangspunkt i en selvvalgt dansk virksomhed, bedes du redegøre for virksomhedens aktuelle eksportaktiviteter.
2) Dernæst bedes du lave en markedsanalyse (i form af en desk-research) af forhold i Tyskland, som kan have betydning for virksomhedens eksportmuligheder til Tyskland. Det forventes at du inddrager relevante kulturelle forhold.
3) Giv dine anbefalinger til sammensætningen af virksomhedens promotionsparametre i Tyskland for en af virksomhedens produktgrupper.

Studienets kommentar

En rigtig fin opgave, der fint viser hvilke udfordringer, der kan være for en dansk virksomhed, der gerne vil ind på det tyske marked.

Indhold

Problemformulering 1
Indledning 1
Redegørelse 1
Analyse 3
PDI 4
IDV 4
MAS 5
UAI 6
LTO 6
Vurdering 7
Konklusion 7
Kildefortegnelse 8

Uddrag

"Jeg vil i denne opgave beskrive Hydro Aluminium som virksomhed, og redegøre for deres aktuelle eksportaktiver. Jeg vil her fokusere på deres største eksportsegmenter i Tyskland, nemlig byggeindustrien og bilindustrien (Automotive).
Jeg vil i analysedelen redegøre for Terpstras model, og modellen for forretningskultur. Disse vil jeg benytte som grundlag for min egentlige analyse. Her vil jeg benytte mig af Hofstedes 4+1 model. Hensigten med dette er at tydeliggøre de kulturforskelle der, foreligger det danske og det tyske marked. I denne besvarelse vil der blive lagt vægt på, hvordan netop Hydro Aluminium Tønder, under og efter en fusionsproces, vil være placeret i den nye organisation kulturmæssigt, og hvilke muligheder dette nu vil skabe for dem på det tyske marked. Jeg vil i høj grad benytte mig af kvalitativ field research i form af interview. Udover dette vil jeg benytte desk research med en kritisk tilgang til de sider, jeg finder.
Rapporten er et tværfagligt samarbejde mellem Afsætning A og Tysk B. Tysk er et humanistisk fag, og jeg har brugt metoder, som analyse og fortolkning af mine tyske materialer. Under dette fag har jeg fokuseret på den tyske kultur. Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag, hvor jeg bruger faglige metoder, som redegørelse og vurdering. Under afsætning benytter jeg mig af de modeller, der er indgået i vores undervisning."... Køb adgang for at læse mere

SRO: Kulturanalyse af Danmark og Tyskland

[1]
Bedømmelser
 • 16-02-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Utrolig velformuleret og kan klart anbefales