SRP: Mellemkrigstid i Tyskland og Danmark i Dansk og Tysk

  • HHX 3. år
  • SRP (Dansk A, Tysk fortsætter A)
  • 10
  • 25
  • 7832
  • PDF

SRP: Mellemkrigstid i Tyskland og Danmark i Dansk og Tysk

SRP om Mellemkrigstiden i Tyskland og Danmark, skrevet i Tysk Fortsættersprog A og Dansk A - i opgaven giver jeg bl.a. en analyse af "Kleiner Mann - was nun?", og generelt gennemgå kriser og hverdag for begge lande i mellemkrigstiden.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning 5
2. Redegørelse 6
2.1 Den økonomiske krise 6
2.2 Småborgerskabets rolle 7
2.3 Weimar-republikken 8
2.4 Nazismens fremkommen og udvikling 9
3. Analyse 12
3.1 Analyse af „Kleiner Mann – was nun?” 12
3.2 Perspektivering til ”Der sidder en mand i en sporvogn” 20
4. Vurdering 23
4.1 Nazismens ideologier 23
4.2 Økonomisk baggrund for nazismens fremkomst 23
4.3 Fascismens massepsykologi 24
5. Konklusion 25
6. Kildefortegnelse 26

Uddrag

"1. Indledning:
Via en analyse af romanen ”Kleiner Mann - was nun?” vil jeg belyse og undersøge småborgerskabets vilkår og problemer under 1920'ernes krise.

I denne opgave vil jeg beskæftige mig med mellemkrigstiden i Tyskland og Danmark. Som start vil jeg redegøre for de centrale politiske og sociale forhold i både Tyskland og Danmark i denne periode, hvilken ligger i 1920'erne og 1930'erne. Under denne redegørelse vil jeg beskæftige mig med småborgerskabet, samt inflationen, som skabte kaos og uro i det tyske og danske samfund.

Jeg vil her belyse de problemer og kriser, som især gjorde livet for småborgerskabet meget hårdt og krævende.
Efterfølgende med redegørelsen vil jeg foretage en analyse af den tyske roman ”Kleiner Mann – was nun?”, som er skrevet af Hans Fallada. Denne roman behandler netop dette emne, hvori hovedpersonen gennemgår en hård økonomisk tid med sin kone Emma.

Vi følger dem dermed gennem flere opture og nedture i livet som en del af småborgerskabet. Denne roman vil jeg sammenligne med og perspektivere til en dansk roman kaldet ”Der sidder en mand i en sporvogn”, hvilken er skrevet af Mogens Klitgaard.

Sidst men ikke mindst vil jeg på baggrund af denne analyse give en vurdering af, hvilke forhold i den tyske samtid, som dannede grobund for nazismens fremkomst.

Idet mellemkrigstiden strækker sig over to vigtige årtier i både den danske og tyske historie, er dette derfor et meget bredt emne. Jeg har derfor valgt at fokusere på den økonomiske krise, som opstod grundet den voldsomme inflation i Tyskland i 1920'erne.

Herunder vil jeg bl.a. komme ind på dennes indflydelse for det danske samfund og især påvirkningen på småborgerskabets levevilkår.

For at kunne forstå tiden og befolkningens problemer på den rigtige måde er det derfor nødvendigt med en forholdsvis grundig gennemgang af det historiske aspekt."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Mellemkrigstid i Tyskland og Danmark i Dansk og Tysk

[1]
Bedømmelser
  • 28-10-2010
    gennemarbejdet og præcis, mangler dog nogle få ting.