SRO om Jensen's Bøfhus med landeanalyse af Tyskland

  • HHX 2. år
  • SRO (International Økonomi B, Virksomhedsøkonomi B)
  • 10
  • 18
  • 2377
  • PDF

SRO om Jensen's Bøfhus med landeanalyse af Tyskland

Her finder du en Studieretningsopgave (SRO) om virksomheden Jensen's Bøfhus. Studieretningsopgaven er skrevet i fagene IØ B og VØ B.

Studieretningsopgaven tager udgangspunkt i en karakteristik af Jensen's Bøfhus samt en analyse af virksomhedens økonomiske udvikling. Ud fra disse informationer søges det vurderet, hvorvidt virksomheden er i vækst og om denne er egnet til eksport. Herudover er der lavet en analyse af det tyske marked med fokus på hvorvidt dette kunne være en eventuel eksportdestination for Jensen's Bøfhus.

Indhold

Abstract 2
Indholdsfortegnelse 3
Indledning 4
Giv en karakteristik af en selvvalgt virksomhed. 4
Udarbejd en analyse af den selvvalgte virksomheds rentabilitet, indtjeningsevne, likviditet og soliditet og vurdér, om der er økonomisk grundlag for vækst. 5
Afkastningsgrad 5
Overskudsgrad 5
Aktivernes omsætningshastighed 5
Gældsrenten 5
Egenkapitalens forrentning 5
Konklusion 6
Indekstal 6
Soliditets- og likviditetsgrad 6
Konklusion af regnskabsanalyse 7
Udarbejd en landeanalyse af et selvvalgt marked og vurder, om du finder landet egnet som eksportland for den valgte virksomhed, herunder hvilke væsentlige forhold virksomheden skal være opmærksom på ved eksport til det valgte eksportmarked. 8
Væksten BNP 8
BNP pr. Indbygger 8
Købekraften 9
Inflation 9
Arbejdsløshedsprocent. 9
Statens udgifter. 10
Betalingsbalancen. 10
Skattetrykket. 10
Gini koefficienten. 10
Fertilitetsrate 11
Konklusion af landeanalyse 11
Konklusion af hovedafsnit 11
Litteraturliste 12
Bilag 13
Bilag 1 – Nøgletal til regnskabsanalyse af Jensen's Bøfhus 13
Bilag 2 - Tysklands Vækst i BNP 13
Bilag 3 - Tysklands BNP/Indbygger i USD 14
Bilag 4 - Tysklands Købekraft 14
Bilag 5 - Tysklands inflation 15
Bilag 6 - Tysklands arbejdsløshed i procent 15
Bilag 7 - Tysklands stats udgifter 16
Bilag 8 - Tysklands betalingsbalance 16
Bilag 9 - Tysklands skattetryk 17
Bilag 10 - Tysklands Gini koefficient 17
Bilag 11 – Fertilitetsrate 18

Uddrag

Indledning

I denne opgave vil jeg først og fremmest, beskrive Jensen's Bøfhus' som virksomhed. Dette gøres i form af en virksomheds beskrivelse, udarbejdet ud fra oplysninger fra virksomhedens hjemmeside. Derefter vil jeg udarbejde en økonomisk analyse af virk-somhedens nøgletal, ud fra Jensen's Bøfhus' årsrapporter, hvor jeg vil på baggrund af analysen konkludere om virksomheden er i vækst og om den er egnet til eksport. Dette gøres ved at analysere virksomhedens rentabilitet, indtjeningsevne samt soliditets- og likviditetsgrad.

Yderligere vil jeg udarbejde en landanalyse af Tyskland, med nøgletal fra hjemmesider-ne http://www.oecd.org/ og http://www.imf.org/external/index.htm, i håb om at besvare min undren som lyder: ”Hvorfor befinder Jensen's Bøfhus ikke på det tyske marked?”. jeg vil benytte mig af regnskabsanalysen og landeanalysen til at finde ud af, om Jensen's Bøfhus er økonomisk egnet til at eksportere til Tyskland, og om det tyske marked er gunstigt for virksomheden.

Giv en karakteristik af en selvvalgt virksomhed.

Jensen's Bøfhus A/S er en dansk restaurantkæde, som går under sloganet ”Store bøffer små priser” hvilket henvender til Målgruppen som primært er børnefamilier, da de serve-rer prisvenlige menuer til alle aldre. Jensens Bøfhus er en servicevirksomhed med 49 restauranter fordelt i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. Med en masse restauranter i Danmark er de landsdækkende så alle kan besøge deres restauranter og målet er at vokse med 4-5 restauranter hvert år. I 1984 blev virksomheden etableret under navnet Bøf España, men i 1990 blev navnet ændret til Jensen's Bøfhus. Virksomheden har hovedsæde i Odense samt 2500 ansatte på lønningslisten og 45 ansatte på hovedkontoret. Jensen's bøfhus' adm. Direktør er Palle Skov Jensen. Jensen's Bøfhus benytter sig af indirekte distribution igennem deres restauranter. I år 2013 rundede deres omsætning 454 mio. kr. og faldt til 412 mio. i år 2014..... Køb adgang for at læse mere

SRO om Jensen's Bøfhus med landeanalyse af Tyskland

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.