Mini-SRO om arbejdsmarkedet i Danmark og Tyskland | International økonomi A og Tysk B

  • HHX 2. år
  • SRO (International Økonomi A, Tysk fortsætter B)
  • 10
  • 14
  • 2842
  • PDF

Mini-SRO om arbejdsmarkedet i Danmark og Tyskland | International økonomi A og Tysk B

Her er en Mini-SRO skrevet i International Økonomi A og Tysk fortsættersprog B. Opgaven handler om forskelle og ligheder på arbejdsmarkedet i Danmark og Tyskland.

Opgaveformulering
Emne: Arbejdsmarkedet i Danmark og Tyskland med særligt henblik på flexicurity

Redegør for væsentlige kendetegn ved arbejdsmarkedsmodellen i hhv. Danmark og Tyskland.
Analysér fordele og ulemper ved de to landes modeller set i relation til ønsket om fuld beskæftigelse og fleksibelt arbejdsmarked.
Diskutér mulighederne for at overføre den danske Flexicurity-model til Tyskland – her kan inddrages relevante forskelle i såvel velfærdsmodel som kultur.

Der skal inddrages 5-7 citater (og/eller henvisninger) på tysk fra tysksproget materiale i din besvarelse.

Studienets kommentar

Siden eksemplet blev skrevet, har man ændret på nogle af kravene til SRO. Derfor kan udformningen afvige lidt fra den måde, som en SRO skal skrives og bygges op i dag. Fx skal du ikke længere skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. Nogle skoler havde desuden andre krav til længde før i tiden. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SRO.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SRO-bogen sideløbende. SRP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Resume på engelsk 1
Opgaveformulering 2
Indledning – Fakta omkring Tyskland 3
Redegørelse 4
Analyse 7
Diskussion 12
Konklusion 14
Kildefortegnelse 15

Uddrag

Tyskland er en forbundsrepublik i det centrale Europa, der efter murens fald i 1989 og genforeningen i 1990 mellem Øst- og Vesttyskland (DDR og BDR) består af 16 delstater, som vist på det nedstående billede af Tyskland. Tyskland har 81,5 millioner indbyggere og et areal på 357.000 km2, hvilket gør dem til det land i Europa med flest nabolande, nemlig 9 lande der omkranser Tyskland. Det officielle sprog er tysk, og hovedstaden er Berlin. Statsoverhovedet for Tyskland er forbundspræsident, Joachim Gauck, og regeringslederen af Tyskland er forbundskansler, Angela Merkel.
Tyskland var et af de seks lande, der i 1957 stiftede EF, nu kendt som Den Europæiske Union, og de hører til de største økonomiske stormagter i verden. Dermed sagt har Tyskland stor betydning i økonomien globalt set. Tyskland er en af verdens største eksportører, hvor de fire helt store eksportindustrier er inden for området: bil, maskinteknik, elektronik og kemi. BNP. pr indbyggere lå i 2013 på 33.335 Euro, og deres bruttonationalprodukt lå på 2735,8 mia. Euro.
Gennem dette projekt og på de følgende sider vil jeg bl.a. redegøre for Tysklands arbejdsløs og analysere årsagerne til udviklingen på det tyske arbejdsmarked. Derudover vil der være en diskussion om hvorvidt Tyskland kan nå fuldbeskæftigelse. Afslutningsvis følger der en konklusion.

Redegørelse

Arbejdsløsheden i Tyskland har de seneste 10 år været faldende, og under finanskrisen steg arbejdsløsheden kun marginalt, hvilket overraskede mange økonomer og analytikere. Tysklands arbejdsløshed var slet ikke til det niveau, som de havde forudsagt.

Som vist på ovenstående figur, over arbejdsløsheden i Tyskland fra perioden 2006 og til 2016, kan vi se at den røde kurve har en faldene tilgang, dog med enkelte undtagelser i nogle af årene. I året 2006 havde Tyskland 4,49 millioner arbejdsløse, hvorefter det på trods af finanskrisen bliver endnu

... Køb adgang for at læse mere

Mini-SRO om arbejdsmarkedet i Danmark og Tyskland | International økonomi A og Tysk B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.