SRO: Identitet hos etniske minoriteter i Danmark

  • STX 2.g
  • SRO (Samfundsfag A, Religion B)
  • 7
  • 13
  • 4276
  • PDF

SRO: Identitet hos etniske minoriteter i Danmark

Studieretningsopgave (SRO) i fagene samfundsfag A og religion B om unge muslimers møde med den danske kultur.

Opgaven indeholder en besvarelse af følgende opgaveformulering:

1. Gør kort rede for Koranen, Hadith og Jihad samt for traditionalitets- og senmodernitetsbegreber, identitetsvalg og strategier hos etniske minoritetsunge.

2. Der ønsket en analyse af unge muslimers kulturmøde med det senmoderne danske samfund. I den forbindelse skal vedlagte bilag inddrages.

3. Diskuter styrker og svagheder ved en traditionel livsstil overfor en mere senmoderne livsstil.

Studienets kommentar

En udmærket redegørelse for centrale begreber i islam. Opgaven får også redegjort udmærket for en række forskellige karakteristika ved muslimske pigers integration. Generelt mangler der kildeangivelser, og det er fx uklart, hvor eleven finder sin redegørelse for fx den lille og den store Jihad, eller hvor de fem strategier for integration, som de unge vælger. Det er i det hele ikke helt klart, hvem der har fundet ud af de fem strategier, eller hvorfor de er relevante. Når man bruger noget teori skal man begrunde det ("Jeg vælger at bruge teorien, fordi den..."). Diskussionen er lidt overfladisk.

Indhold

Abstact 1
Indledning 3
Koranen 3
Hadith 3
Jihad 4
Traditionalitet- og senmodernitets begreber 4
Identitesvalg og strategier 5
Analyse af unge muslimers møde med det senmoderne samfund 8
Diskussion – styrker og svagheder ved en traditionel livsstil overfor den senmoderne livsstil 10
Konklusion 12
Litteraturliste: 13

Uddrag

Identitesvalg og strategier
Som etnisk minoritetsung findes der tre identitets kategorier: den rene identitet, bindestregsidentite-ten og den kreolskeidentitet.
Den rene identitet er meget styret af det traditionelle samfund, og eventuelt religion. I denne identi-tet er man afskrækket af det senmoderne samfund, og har følelsen af at det er ”os” imod ”dem”, hvor ”os” er de med den rene identitet, der lever i et traditionelt samfund, og ”dem” er de der lever i det senmoderne samfund. I denne identitet er du sikker i din egen identitet, hvilket betyder at der ikke er kaos i din hverdag. Denne identitet skaber tryghed i hverdagen, og sørger for at du ikke kommer ud for dilemmaer, som mange andre minoritetsunge gør, dog kan denne identitet gøre det svært at integrerer sig i det danske samfund. Det er som oftest denne identitet der gældende hos unge i muslimske lande.
I bindestregsidentiteten står du med en fod i hver lejr. Her lever man en ofte traditionel livsstil i hjemmet (hos din familie), og en senmoderne livsstil når man er i skole. Dette giver årsag til mange dilemmaer og problemer. Det kan være svært at få de to identiteter til at hænge sammen, og dette giver mange indre konflikter... Køb adgang for at læse mere

SRO: Identitet hos etniske minoriteter i Danmark

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.