SRP om Etniske Minoriteter i Dansk A og Samfundsfag A

 • STX 3.g
 • SRP (Dansk A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 25
 • 9382
 • PDF

SRP om Etniske Minoriteter i Dansk A og Samfundsfag A

SRP om Etniske Minoriteter med fagkombinationen Dansk A og Samfundsfag A.

Under den dansk-orienterede del indgår en filmanalyse af "Fighter", imens der i samfundsfagsdelen gives viden og undersøgelser relateret til rolleteori og integrationsstrategier (herunder elevformer).

Opgaven gør således først rede for det rolleteoretiske begrebsapparat, samt for integrationsstrategier.

Herefter følger en nøje analyse af filmen "Fighter", af Natasha Arty, og slutteligt undersøges det i opgaven, hvilke integrationsstrategier der generelt gøres brug af, når indvandrere skal tilpasse sig et nyt samfund, samt en diskussion af deres relevans i forhold til en vellykket integration.

SRP'et er skrevet i 2011.

Opgaveformulering

1. Redegørelse for det rolleteoretiske begrebsapparat samt for integrationsstrategierne.
2. Analyse og fortolkning af Natasha Artys ”Fighter”.
3. Undersøgelse af, hvilke integrationsstrategier indvandrer generelt vælger, og diskussion af deres relevans i forhold til vellykket integration.

Lærers kommentar

En meget velskrevet opgave (specielt samfundsfagsdelen).

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract: 2
Indledning: 4
1) Redegørelse for det rolleteoretiske begrebsapparat samt for integrationsstrategierne. 4
1.1 Integrationsstrategier: 4
Uddannelsesstrategien: 5
Den kollektive strategi: 5
Den religiøse strategi: 5
Den traditionelle strategi: 6
Den kriminelle strategi: 6
1.2 Det rolleteoretiske begrebsapparat: 6
2) Analyse og fortolkning af Natasha Artys ”Fighter”. 7
2.1 Filmen ”Fighter” 7
2.2 Et kultursammenstød: 9
2.3 Aichas udvikling: 12
3) Undersøgelse af, hvilke integrationsstrategier indvandrer generelt vælger, og diskussion af deres relevans i forhold til vellykket integration. 16
Konklusion: 22
Litteraturliste: 24
Bilag: 25

Uddrag

Indledning:
En person, som er født i Danmark og har danske forældre og bedsteforældre, er etnisk dansker. Etniske danskere lever i det senmoderne samfund med dansk nationalitet i en dansk kultur. I Danmark udgør de etniske danskere flertallet, men der er i de senere år kommet adskillige personer til Danmark, som har anden kultur og nationalitet. Disse udgør et mindretal, hvilket er årsagen til, at de betegnes etniske minoriteter. Etniske minoritetsunge erfarer, at livet bliver komplekst, når de integreres i Danmark. De unge oplever et kultursammenstød mellem forældrenes oprindelseskultur og den danske kultur, idet de unge er nødsaget til at forholde sig til de to modsætningsverdner. Med fagene dansk og samfundsfag vil jeg i opgaven gøre rede for de integrationsstrategier, som etniske minoritetsunge benytter, for at opnå sammenhæng i det komplekse liv. Derudover vil jeg gøre rede for det rolleteoretiske begrebsapparat, som hjælp til at kunne belyse den splittelsestilstand, de unge befinder sig i. Dernæst vil jeg analysere og fortolke Natasha Arthys film ”Fighter” for at få et skarpere indblik i det komplicerede liv, de etniske minoritetsunge oplever i Danmark. Ligeledes vil dette give indsigt i, hvordan de unge opnår sammenhæng i livet, idet de skal tilpasse sig de to vidt forskellige kulturer, samt konsekvenserne heraf. Ud fra analysen vil jeg undersøge, hvilken integrationsstrategi filmens hovedperson, Aicha, benytter, for derefter at diskutere integrationsstrategiernes relevans i forhold til en vellykket integration i Danmark.

1. Redegørelse for det rolleteoretiske begrebsapparat samt for integrationsstrategierne.
1.1 Integrationsstrategier:
Der kan opstilles fem integrationsstrategier, som alle er brydninger mellem traditionelle og senmoderne værdier, herunder uddannelsesstrategien, den kollektive strategi, den religiøse strategi, den traditionelle strategi og den kriminelle strategi. Disse findes sjældent i ren form, idet de ofte overlappes af hinanden. De etniske minoritetsunge er mere eller mindre bevidste... Køb adgang for at læse mere

SRP om Etniske Minoriteter i Dansk A og Samfundsfag A

[3]
Bedømmelser
 • 29-05-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Fantastksk opgave, som jeg har brugt til min AT-eksamen om unge etniske minoritetspiger.
 • 19-01-2014
  rigtig god srp - kan klart anbefales
 • 28-11-2012
  Givet af Folkeskoleelev i 10. klasse
  God til inspiration...