SRO: Immigration, Integration og identitet i Engelsk og Samfundsfag

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 7
 • 13
 • 4375
 • PDF

SRO: Immigration, Integration og identitet i Engelsk og Samfundsfag

Studieretningsopgave (SRO) i Engelsk A og Samfundsfag A, der omhandler emnerne immigration, integration og identitet plus en analyse af novellen "My son the fanatic" af Hanif Kureishi. Herunder perspektiveres der til muslimspørgsmålet i Danmark og England.

Indhold

1. Indledning 4
2. Integration, immigration og identitet 5
2.1 Integrationsteorier 5-6
2.2 Kultursammenstød og identitet 6-7
3. My Son the Fanatic 8
3.1 Personkarakteristik af Parvez 8-9
3.2 Personkarakteristik af Ali .9
3.3 Fortæller og miljø 10
3.4 Perspektivering/Diskussion 10-11
4. Konklusion 12
5. Litteraturliste 13

Uddrag

1. Indledning
Antallet af muslimer i Europa herunder Danmark og England er stigende. Der immigrerer hvert år nye muslimer til Danmark og England, i håb om at blive integreret i samfundet og hermed få et bedre liv og i nogle tilfælde en ny identitet. Men hvorfor er der så mange indvandrere, der ikke bliver integreret ordentlig i samfundet? Hvilke konflikter opstår, når to vidt forskellige kulturer mødes og prøver at blive til en helhed?
Jeg kommer i min opgave ind på, hvorfor mange muslimske indvandrere, der immigrerer eller vokser op i en traditionelbunden familie, møder disse identitets kriser når de støder på den vestlige kultur. Hvilke forklaringer der er til deres identitetsvalg og hvilken strategi, etniske minoritetsunge anvender, for at få deres liv til at hænge sammen. Hvorfor mange unge muslimer starter med en kreolsk identitet men ender med en ren identitet. Deriblandt kan forskellige sociologers teorier omkring det senmoderne samfunds anvendes til at forklare muslimers identitetsvalg og strategi. Sociologen Anthony Giddens teori om tvivl og tillid, hvor man selv tvinges til at tage stilling og Pierre Bourdieus tre kapital former er blandt nogle af teorierne jeg anvender. Deriblandt kan sociologernes teorier også kædes sammen med politologen Samuel P. Huntingtons teori omkring civilisationernes sammenstød. Til sidst foretager jeg en analyse af novellen ”My Son the Fanatic” hvor sønnen Ali og faren Parvez gennemgår en identitetskrise. Jeg kæder samfundsfagsteorien ind i historien for at give en forklaring til bl.a. hvorfor sønnen starter med en kreolsk identitet, men ender med en ren identitet og hvad der forklarer, farens syn på sønnens konvention til islam. Historien giver et godt indblik i, hvad mange muslimer heriblandt unge muslimer gennemgår, når de støder på en ny kultur.
Hvorfor støder unge muslimer på disse problemer og gennemgår alle nyimmigrerede muslimer en identitetskrise? Er det samfundet, der er dårlig til at integrere indvandrere herunder muslimer, og er vi som borgere i samfundet medskyldige i deres valg af identitet... Køb adgang for at læse mere

SRO: Immigration, Integration og identitet i Engelsk og Samfundsfag

[8]
Bedømmelser
 • 26-10-2010
  Ikke helt hvad jeg var ude efter. Jeg ville gerne have haft en grundigere karakteristik af personerne, da det var det jeg var ud efter. I stedet fik vi nogle mere generelle ting af vide - som ikke rigtig karakteriserede personerne, men mere deres baggrund.
 • 16-12-2013
  En til dels god og inspirerende opgave. Især det omhandlende teoretikerne.
 • 01-02-2015
  God opgave, anbefales
 • 18-04-2014
  en god opgave med fin teori