SRO om Indvandring og Integration i Samfundsfag A og Matematik B

  • STX 2.g
  • SRO (Samfundsfag A, Matematik B)
  • 7
  • 21
  • 3701
  • PDF

SRO om Indvandring og Integration i Samfundsfag A og Matematik B

Opgaven her er en SRO inden for emnet indvandring og integration. Fagene som er brugt i besvarelsen er Samfundsfag A og Matematik B.

Problemformulering

Redegør for begrebet regressionsanalyse. Opstil herefter en model på baggrund tabel 3.1 i Samfundsstatistik 2016 (s. 11) – du skal opstille både en eksponentiel-, en logistisk og lineær model. På baggrund af modellerne skal du bestemme antallet af indvandrere og efterkommere i 2050. Besvarelsen skal indeholde grafer.

Undersøg herefter på baggrund af DR's tema: ”Vi deler Danmark” (http://www.dr.dk/nyheder/tema/vi-deler-danmark) hvilke udfordringer, der knytter sig til integrationen af etniske minoriteter i det danske samfund.

Diskuter i forlængelse heraf forskellige holdninger til indvandring og hvordan en vellykket integration kan finde sted. I diskussionen skal der inddrages relevant sociologisk teori samt brugen af modeller til fremskrivning af antallet af indvandrere i Danmark.

Elevens kommentar

På baggrund af tidspres, er det lagt meget lidt/mindre energi i konklusion og abstract - og der er forkuseret mere på undersøgelsen/analysen.

Indhold

Problemformuleringer 1
Indholdsfortegnelse 2
Indledning 3
Redegørelsesafsnit 4
Regressionsanalyse som matematisk begreb 4
Bestemmelse af indvandrere og efterkommere i 2050 7
Analyseafsnit 10
Identitetsdannelsen hos etniske minoriteter 10
Anerkendelsen for integrationen 12
Økonomisk integrering af indvandrere og efterkommere 14
Etnicitet som identitet 16
Vurdering 17
Konklusion 19
Abstract/resume 19
Citerede værker 20
Web 21
Eventuelle bilag 22

Uddrag

Indledning
Det politiske Danmark synes splittet i det nutidige samfund, holdningerne flokkes i hver sin side af debatten, omdrejningspunkterne er værdi- og fordelingspolitiske og bærer etiketterne indvandring og integration. I et individualiseret senmoderne samfund spiller individet og samfundet eksplicit en helt central rolle i indvandring, integration og identitetsdannelsen af det enkelte menneske. På baggrund af kvali- og kvantitativt materiale i DR' temaet ”Vi deler Danmark”, undersøges hvilke udfordringer, der knytter sig til integrationen af etniske minoriteter i det danske samfund, samt hvilke sociologiske træk og selvidentitets dannende tanker som individerne kan være præget af. Ydermere redegøres der for det matematiske begreb, regressionsanalyse, og der udledes relevante modeller af kvantitative data fra Danmarks Statistik. I forlængelse heraf diskuteres der med udgangspunkt i og anvendelsen af central sociologisk teori og appliceringen af relevante kvantitative data som en befolkningsfremskrivning, forskellige holdninger til indvandring og hvordan en vellykket integration kan finde sted.

---


Udarbejdelsen af selvidentiteten sker altså i relation til den sociale og materielle virkelighed som individet befinder sig i, og det er hertil, at det, at 64% af indvandrere fra ikke-vestlige lande bor i etagebyggeri modsat, noget der ligner polarisering, hos etniske danskere hvor kun 30% bor i etagebyggeri og de resterende 69% bor i hus, kan findes udfordrende [ostentativ] for integrationen. Indvandrere af ikke-vestlig oprindelse, segregerer sig med de etniske minoriteter i etagebyggerierne fra de etniske majoriteter på villavejene ude i samfundet.
Indvandrerne, og specielt efterkommerne, er altså på en dannelsesrejse, hvori de skal forholde sig til deres basiskultur i den primære socialisering i hjemmet og hos den nærmeste familie, og deres tilegnede kultur i Danmark. Hvortil deres basiskultur i højere grad er forudbestemt af traditioner og normer, er deres tilegnede kultur selvdannet, og der kan opstå komplikationer imellem den primære socialisering i hjemmet, og den sekundære socialisering udenfor hjemmet. De unge indvandrere står altså og skal udforme en dobbeltidentitet mellem majoritetskulturen i det nutidige danske samfund, og minoritetskulturen i den private sfære samt hvordan de skal dobbeltsocialisere sig med det primære og sekundære habitat... Køb adgang for at læse mere

SRO om Indvandring og Integration i Samfundsfag A og Matematik B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.