SRO om Egetæpper A/S

SRO om Egetæpper A/S

Her kan du se et eksempel på en studieretningsopgave om Egetæpper i Afsætning A og VØ A.

I opgaven findes analyser, der kan give mig indblik i, hvad Egetæppers strategiske grundlag er, hvad kunderne tænker på, når tæppeløsninger søges, og ikke mindst hvordan Egetæppers økonomiske situation er.

Derudiver belyses det kort, hvordan branchen ser ud. Her byder opgaven på en brancheanalyse, generisk strategi, købsadfærd og en regnskabsanalyse for bl.a. at komme frem til virksomhedens kritiske succesfaktorer. Endvidere vil dette tilsammen danne baggrund for endeligt at beslutte, hvorvidt Egetæpper bør standardisere eller differentiere marketingmixet på de nye internationale markeder.

Der besvares følgende opgaveformulering:

Karakterisér en selvvalgt virksomhed og dens branche.
Redegør for virksomhedens kritiske succesfaktorer og de udfordringer virksomheden står over for.
Analysér virksomhedens økonomiske og konkurrencemæssige udfordringer.
Diskutér forskellige tiltag virksomheden kan sætte i værk for at imødegå de økonomiske og konkurrencemæssige udfordringer.

Studienets kommentar

Fin opgave med mange gode pointer og et godt flow fra den indledende analyse over til KSF, udfordringen og handlingsforslagene.

Indhold

Indholdsfortegnelse
1. Indledning 3
1.1 Opgaveformulering og konkretisering 3
2. Abstract 4
3. Virksomhedskarakteristik 4
4. Opgavebesvarelse 5
4.1 Branchen 5
4.2 Generisk strategi 5
4.3 Købsadfærd 6
4.4 Regnskabsanalyse 8
5. Egetæppers kritiske succesfaktorer og udfordring 8
6. Analyse af Egetæppers økonomiske og konkurrencemæssige udfordring 9
7. Handlingsforslag og vurdering heraf 10
8. Konklusion og valg 12
9. Metode 12
Kildeliste 13
Bilag 14
1. Generisk strategi 14
2. Købsbeslutningsprocessen 14
3. Regnskabsanalyse 15
3.1 Rentabilitet 15
3.2 Indtjeningsevne 17
3.3 Soliditet og likviditet 18

Uddrag

Til at beskrive en branche, vil man sædvanligvis anvende Porters Five Forces-modellen, da denne netop går ind og ser på konkurrencesituationen mv. i en branche. Dette vil jeg dog ikke gøre, da fokus ikke lægges heri. Jeg vil derimod kort beskrive den branche, Egetæpper befinder sig i, i et dansk såvel som internationalt perspektiv.
På det danske tæppemarked er der slet ingen tvivl om, at Egetæpper er markedsleder. I Danmark findes stort set kun SMV'er, som Egetæpper mere eller mindre har kontrol med. Et bevis på dette er Egetæppers opkøb af en lokal konkurrent fra Middelfart. I 2010 overtog man således aktiemajoriteten i Bentzon Carpets. Endvidere har man købt Hammer Tæpper pr. 1. oktober 2014. Dette taler sit tydelige sprog om, hvilken spiller vi har med at gøre på det danske marked. Egetæpper har simpelthen så mange stordriftsfordele set i forhold til sine danske medspillere.
På det internationale marked er situationen dog en anden. Her er Egetæpper en mindre spiller blandt mange. Engelske Desso og tyske Anker-Teppichboden er markedslederne, og er kæmpestore virksomheder sammenlignet med Egetæpper. Dette betyder også, at Egetæpper med sin lille størrelse på det globale marked differentierer sig for at gøre sig bemærket. Dvs. Egetæpper forsøger at skille sig ud fra konkurrenterne via sine kernekompetencer og konkurrencemæssige fordele... Køb adgang for at læse mere

SRO om Egetæpper A/S

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.