SRO om Peter Larsen Kaffe A/S

  • HHX 2. år
  • Virksomhedsøkonomi A (Afsætning A, SRO)
  • 10
  • 18
  • 3389
  • PDF

SRO om Peter Larsen Kaffe A/S

Denne SRO i VØ A og Afsætning A handler om virksomheden Peter Larsen kaffe A/S.

Problemformulering

• Redegør for konkurrencemæssige positioner på det danske kaffemar-ked
• Foretag en intern strategisk analyse af Peter Larsen Kaffe A/S. Kom herunder bl.a. ind på virksomhedens produktportefølje
• Vurder PLKs muligheder for at skabe fremtidig vækst/at forbedre sin konkurrencemæssige position

Lærers kommentar

Redegørelsen og afgrænsninger var det der skulle kigges lidt mere på.

Studienets kommentar

God struktur i opgaven og godt sprog.
Den redegørende del af opgaven mangler noget uddybning, nogle flere teorier eller lignende.
Opgaven burde være afgrænset til kun at omhandle de kaffetyper/producenter, som PLK er i direkte konkurrence med, da opgaven ellers spænder over for mange forskellige afsætningsmæssige områder.

Indhold

Abstract 1
1.0 Indledning 4
1.1 Kort virksomheds profil af Peter Larsen Kaffe A/S 4
1.2 Afgrænsning 4
1.3 Metode/kildekritik 5
2.0 Redegør for konkurrencemæssige positioner på det danske kaffemarked 5
2.2 Det danske kaffemarked 5
2.2 Positioneringskortet 6
Delkonklusion 6
3.0 Foretag en intern strategisk analyse af Peter Larsen Kaffe A/S. Kom herunder bl.a. ind på virksomhedens produktportefølje 7
3.1 Værdikæden 7
3.1.1 Støtteaktiviteter 7
3.1.2 Primære aktiviteter 8
3.2 Boston, PLKs produktportefølje 8
3.2.1 Spørgsmålstegn 8
3.2.2 Stjerne 8
3.2.3 Malkeko 9
3.2.4 Hund 9
3.3 Peter Larsen Kaffes brug af CSR- Interne forhold samt eksterne forhold 9
3.3.1 Interne forhold 9
3.3.2 Eksterne forhold 9
Delkonklusion 10
4.0 Vurder PLKs muligheder for at skabe fremtidig vækst/at forbedre sin konkurrencemæssige position 10
4.1 Intensivering 10
4.1.1 Markedspenetrering 11
4.1.2 Produktudvikling 11
4.1.3 Markedsudvikling 11
4.1.4 Diversifikation 11
4.2 Mulighed for vækst 12
Delkonklusion 12
5.0 Konklusion 12
Bilag 1: Positioneringskort 14
Bilag 2: Boston 15
Bilag 3: Import af kaffe 16
Litteraturliste 17

Uddrag

1.0 Indledning
I følgende opgave vil jeg komme ind på den konkurrencemæssige position på det danske kaffemar-ked. Jeg vil foretage en intern strategisk analyse af Peter Larsen Kaffe A/S, hvor jeg herunder vil komme ind på virksomhedens produktportefølje, og kort analysere Peter Larsen Kaffes brug af CSR. I min vurdering vil jeg se på Peter Larsen Kaffes mulighed for at skabe fremtidig vækst, og hvordan de kan forbedre deres konkurrencemæssige position. Der vil undervejs komme små del-konklusioner. Jeg vil anvende teoretiske modeller fra AØ og VØ til at kunne analysere og vurdere PLK. Til sidst vil jeg runde af med en konklusion, der tager fat i opgaven som en helhed.

1.1 Kort virksomheds profil af Peter Larsen Kaffe A/S
Peter Larsens Kaffe A/S blev grundlagt i 1902 af Peter Larsen. Virksomheden startede som en fami-lieejet virksomhed, men blev senere hen omdannet til et aktieselvskab af Asmund Thorsen. Senere hen solgte Perter Larsen Kaffe 75 % af virksomhedens aktier til den svenske virksomhed Löfbergs Lila. Peter Larsens hovedkontor ligger i Viborg, hvor virksomheden blev etableret i 1902. Peter Larsen Kaffe A/S har en markeds andel på 11 % på det danske kaffemarked. Virksomheden drives i dag af familiens 4. genration, hvor Claus Bertelsen fungere som den administrerende direktør, og han ejer 25 % af virksomheden. Peter Larsens Kaffe A/S har i dag ca. 50 ansatte i virksomheden.

1.2 Afgrænsning
Rapporten er delt op i 3 dele: en redegørende del, en analyserende del og en vurderende del. I den redegørende del har jeg valgt, at redegøre for hvordan det danske kaffemarked ser ud og redegøre ... Køb adgang for at læse mere

SRO om Peter Larsen Kaffe A/S

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.