SRO om Egetæpper i VØ og Afsætning

SRO om Egetæpper i VØ og Afsætning

Her kan du få idéer til din SRO i afsætning og VØ. SRO'en her fra 2013 handler om Egetæpper og indeholder en virksomhedsbeskrivelse/-analyse af Egetæpper herunder en PEST(EL) analyse. Herefter vurderes Egetæppers strategiske muligheder i Danmark og/eller i udlandet på baggrund af analysen.

Opgaveformulering
1. Udarbejd en virksomhdsbeskrivelse/-analyse af Egetæpper herunder en PEST(EL) analyse.
2. Vurdér Egetæppers strategiske muligheder i Danmark og/eller i udlandet på baggrund af din analyse.

Elevens kommentar

Jeg fik 12 for indholdet, men på grund af omfanget, fik jeg kun 10. (Jeg skrev for meget)

Indhold

1. Abstract 3
2. Indledning 3
3. Problemformulering 3
4. Metodeafsnit 3
5. Virksomhedskarakterstik 4
6. Strategisk analyse af interne forhold 4
6.1 Porters generiske strategier 4
6.2 Ansoffs vækstmatrice 4
6.3 Analyse af nøgletal 5
6.3.1 Rentabilitet 5
6.3.2 Indtjeningsevne 5
6.3.3 Soliditet 6
6.3.4 Likviditet 6
7. Strategisk analyse af eksterne forhold 6
7.1 PESTEL-analyse 6
7.1.1 Politiske forhold 6
7.1.2 Økonomiske forhold 7
7.1.3 Sociale og kulturelle forhold 7
7.1.4 Teknologiske forhold 8
7.1.5 Miljømæssige forhold 8
7.1.6 Lovgivningsmæssige forhold 8
7.2 Porters Five Forces 9
7.2.1 Leverandører 9
7.2.2 Kunder 9
7.2.3 Potentielle indtrængere 9
7.2.4 Substituerende produkter 9
7.2.5 Konkurrenceintensiteten i branchen 9
7.3 SWOT-analyse 9
7.4 Strategisk plan 10
7.4.1 Strategiske muligheder 10
7.5 Vurdering af strategiske muligheder 11
7.6 Valg af strategisk mulighed 12
8. Konklusion 12
9. Kildefortegnelse 13
10. Bilag 15
10.1 Bilag 1 15
10.1.1 Porter generiske strategier 15
10.2 Bilag 2 15
10.2.1 Ansoffs vækstmatrice 15
10. 3 Bilag 3 16
10.3.1 Egetæpper A/S' nøgletal 16
10.4 Bilag 4 17
10.4.1 Opsparingskvote og husholdningernes formuekvote 17
10. 5 Bilag 5 18
10.5.1 Voksende ældrebyrde 18

Uddrag

2. Indledning
”Den danske forbruger er, trods uændrede økonomiske forhold, blevet økonomisk bevidst, og er påvirket af en underliggende bevidsthed omkring finanskrisen, uden egentligt at være direkte påvirket af finanskrisen” siger CBS studerende Martin Lund Pedersen. Finanskrisen har påvirket den danske økonomi og hermed også tæppebranchen i Danmark. Egetæpper A/S har specielt været ramt af denne finanskrise samt andre vigtige forhold, som har været skyld i, at deres nøgletal er blevet forværret. Den negative udvikling skal vende, men det kræver, at virksomheden udarbejder nogle strategiske tiltag, som skal være formål at øge væksten i virksomheden.
Opgaven er afgrænset til kun at beskæftige sig med Egetæpper A/S i Danmark. Derudover er den også afgrænset til B2C og løse tæpper. ´

4. Metodeafsnit
Empirien tager udgangspunkt i kvalitative data i form af artikler fra nettet. Disse er blevet stillet yderst kritisk overfor, og de artikler der er benyttet, er nøje analyseret og vurderet til at være pålidelige og giver hermed tilstrækkelig information til at fuldføre analyserne. Alle informationer er sekundære, da det ville være for tidkrævende at indsamle primære data. Der er arbejdet efter casemetoden, hvor der bliver bundet teori og praksis sammen.
Der er anvendt en række forskellige modeller til at analysere Egetæpper A/S' interne, men også eksterne situation. Modeller så som Ansoffs vækstmatrice og Porters generiske strategier er brugt til at analysere virksomheden interne forhold. Derudover bliver Egetæpper A/S' økonomiske situation belyst ved kvantitative analyser af deres nøgletal. Hvorimod PESTEL-analysen og Porters Five Forces er brugt til at analysere de forhold udenfor virksomheden, altså de eksterne forhold... Køb adgang for at læse mere

SRO om Egetæpper i VØ og Afsætning

[4]
Bedømmelser
 • 15-04-2015
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Giver et super godt overblik over hvordan en synopsis kan se ud, rigtig godt!
 • 12-12-2013
  Rigtig god opgave!! :-) virkelig styr på tingene
 • 14-04-2014
  Tak for hjælpen, god inspiration :-)
 • 10-04-2014
  Meget meget meget god opg.