SRO om Carlsberg A/S

 • HHX 2. år
 • SRO (Finansiering B, Matematik B)
 • 10
 • 11
 • 2160
 • PDF

SRO om Carlsberg A/S

Studieretningsopgave (SRO) i Matematik A og Finansiering B om Carlsberg A/S.

Problemformulering:
Med udgangspunkt i en kort beskrivelse af Carlsberg A/S, bedes du redegøre for hvilke faktorer der har indvirkning på virksomhedens aktiekurs.

Endvidere skal du på baggrund af virksomhedens regnskaber analysere udviklingen i rentabiliteten, indtjeningsevnen, kapitaltilpasningsevnen samt balancestrukturen. I analysen kan du inddrage relevante fagelementer fra matematik, f.eks. indekstal / Procenttal og rentesregning.

Ud fra din analyse bedes du vurdere hvilke tiltage Carlsberg kan foretage for at forbedre indtjeningsevnen og rentabiliteten.

Lærers kommentar

Meget flot - 10
dog ville vi gerne se en vurdering af fremtiden.

Elevens kommentar

Abstractet ville jeg gøre bedre.

Indhold

Indhold
Abstract/problemformulering 2
Indholdsfortegnelse 3
Indledning 4
Hovedafsnittene 6
Virksomhedsbeskrivelse 6
Analyser 7
Vurdering 10
Konklusion 11
Litteraturliste 12

Uddrag

Indledning.

Jeg synes denne opgave, vedrørende Carlsberg, er utrolig interessant, fordi man får brugt mange af de ting vi lærer i timerne og skal kæmpe lidt for at få det rigtige resultat. Det er også fedt man får lov til at arbejde med en virkelig virksomhed, så det ikke blot er teori, som i bogen.

Jeg vil i denne opgave komme ind på Carlsbergs nøgletal, vurderet fra 2005 til 2009, hvor efter jeg vil lave statistik ud fra disse tal. Derudover vil jeg kort beskrive Carlsberg og komme ind på hvilke faktorer, der kan påvirke deres aktie, både positivt og negativt.
Grunden til jeg vil benytte mig meget af nøgletal, er fordi at læseren får et bedre indblik i hvordan det går for Carlsberg, med hjælp fra statistik.

Jeg vil til denne opgave benytte mig meget af mine bøger, både i Matematik, Virksomhedsøkonomi og Finansiering. Derudover vil jeg benytte mig af internettet til at finde Carlsbergs årsregnskaber, ved hjælp af de links vi har fået udleveret.

Carlsberg A/S er et dansk bryggeriselskab der blev grundlagt i 1847 af danskeren J.C. Jacobsen.
Carlsberg er i dag et af verdens førende, med bryggerier i 50 forskellige lande og bryggeriet mærke bliver solgt på ca. 150 markeder verden over.
Carlsberg Group A/S er verdens 4 største Bryggerigruppe.
Carlsberg producerede i 2009, 137 mio. hl. øl.
Carlsberg A/S hovedkvarter ligger i København og over hele verdenen har Carlsberg lige omkring 45.000 medarbejdere.
Carlsberg har en stor marked andel i skandivavien, Tyskland og også Rusland hvor de har 38 % af markedet.
I 2008 købte Carlsberg i fællesskab med deres Hollandske konkurrent Heineken, bryggeriet Scottish & Newcastle. Det betød at Carlsberg overtog halvdelen af Scottish & Newcastle tidligere marked, der gjorde at deres øl, kom ud i mange andre lande og at deres aktiekurs grundet overtagelse tog et skrid i den rigtige retning.
Carlsberg opkøber en konkurrent og får dermed større markedsandel i andre lande. Det betyder for aktien, at stiger, da det er en positiv ting, at de både udkonkurrerer en konkurrent og får større markedsandel.
I deres årsrapport fra 2009, kan man se at i 2008, producerede Carlsberg 126,8 hl. øl, hvor de i 2009 solgte 137 mio. hl. øl. Det vil sige at der er fremgang på salget af øl, og dermed betyder det at aktien vil stige, da salget af forhøjet.
Hvis man kigger på Carlsbergs resultatopgørelse kan man se, at deres nettoomsætning er faldet en smule og deres aktiver er faldet en del. Men grundet af at deres resultat for året er steget med næsten 1000 mio, vil aktien stige... Køb adgang for at læse mere

SRO om Carlsberg A/S

[3]
Bedømmelser
 • 25-02-2014
  Lidt mangler men ok - helt sikkert brugbar
 • 11-01-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  God og brugervenlig SRO :)
 • 07-03-2012
  skidegod inspiration! :)

Materialer relateret til SRO om Carlsberg A/S.