Carlsberg A/S | VØ A | Vejledende opgave forår 2012

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Eksempelbesvarelse: Carlsberg A/S | VØ A | Vejledende opgave forår 2012

Studienets vejledende besvarelse af Vejledende opgave 2 i VØ A fra foråret 2012.

Indeholder besvarelser i Word dokument og bilag i Excel fil.

Opgavesættet indeholder besvarelsen af følgende opgaver:
Opgave 1 - Virksomhedsanalyse - Carlsberg
Opgave 2 - Aktivitetsoptimering - Ramas A/S
Opgave 3 - Kapacitetsstyring - Nisti A/S
Opgave 4 - Logistik - Engrosvirksomheden Gimas A/S

Indhold

1.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor bl.a. Carlsberg A/S mener, at ”Socialt ansvar er blevet business”.

1.2 (5 %)
Analyser udviklingen fra 2009 til 2010 i de af Carlsbergs viste CSR-områder i uddrag af ledelsesberetningen (Corporate social responsibility) og vurder, om det er realistisk at nå de fastsatte mål for 2013.

1.3 (10 %)
Analyser konkurrencesituationen i ølbranchen i Danmark ved hjælp af Porters Five Forces.

1.4 (20 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Carlsberg A/S for årene 2008 til 2010 med udgangspunkt i nøgletallene, tv-indslaget og artiklerne.

1.5 (5 %)
Vurder, hvorledes Carlsberg A/S' likviditet overordnet har udviklet sig i 2010 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2 i Excel-filen.

1.6 (5 %)
Vurder Carlsberg A/S' fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 til 1.5.

2.1 (5 %)
Beregn den optimale salgspris for produktet Crispy.

2.2 (5 %)
Diskuter, om produktionschefens vurdering af de variable omkostningers forløb for Crispy er korrekt.

2.3 (5 %)
Beregn, hvor meget afsætningen af Tasty til den malaysiske kunde skal stige, før ændringen i produktet er lønsom.

3.1 (10 %)
Udarbejd den optimale afsætningsplan for de fire typer bolte for det kommende år under hensyntagen til den begrænsede kapacitet på 2.000 timer pr. år.

De nødvendige oplysninger fremgår af bilag 4.

3.2 (5 %)
Vurder, hvor meget Nisti A/S højst kan betale i leje for de 750 timer, for at det er lønsomt.

4.1 (5 %)
Karakteriser det disponeringssystem, virksomheden anvender ved indkøb af Pama.

4.2 (5 %)
Vurder, om Gimas A/S indkøber det optimale antal flasker af vinen Pama pr. gang.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.

4.3 (5 %)
Beregn de årlige lager- og ordreomkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse af Pama.

4.4 (5 %)
Forklar, hvordan det vil påvirke den optimale indkøbsstørrelse af Pama, hvis lagerrenten falder.

Uddrag

1.1. Redegør for, hvorfor bl.a. Carlsberg A/S mener, at ”Socialt ansvar er blevet business”

Ifølge artiklen ”Socialt ansvar er blevet business” er det gældende, at mange ordrer afhænger af hvorvidt den pågældende virksomhed har tilsluttet sig FN's Global Compact og hvorvidt de overholder de 10 principper, som er indeholdt heri. Større, internationale virksomheder mærker i højere grad, at de skal kunne dokumenter, at de lever op til disse principper, hvis de vil have ordrer ind.

Forbrugere har i dag også en større tendens til at lægge fokus på hvorvidt virksomheder ”opfører” sig ordentligt, hvilket betyder, at virksomheders evne til at kunne dokumentere sådanne forhold, kan have betydning for disses omsætning og overskud.

Overholdelsen af sådanne principper vedrørende menneskerettigheder og andre CSR-forhold kan således have en direkte påvirkning på virksomhedernes økonomiske situation... Køb adgang for at læse mere

Carlsberg A/S | VØ A | Vejledende opgave forår 2012

[12]
Bedømmelser
 • 11-11-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god opgave, skulle ikke selv bruge det hele. Men det jeg brugte var top dollar, og der var forklaret at hvilke metoder man kunne bruge og brugt begge to, hvilket også ville give godt puls ved læreren ;)
 • 17-03-2014
  Fantastisk opgave, rigtigt lækkert at finde ud af at ens opgave er rigtig inden man sender den!!
 • 13-02-2017
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God til inspiration, men der kunne godt være læst mere korrektur
 • 26-09-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Super opgave til inspiration i tidspres :p

Materialer relateret til Carlsberg A/S | VØ A | Vejledende opgave forår 2012.