Seksdageskrigen og Israel-Palæstina-Konflikten

 • STX 1.g
 • Historie A
 • 12
 • 13
 • 4378
 • PDF

Seksdageskrigen og Israel-Palæstina-Konflikten

Større opgave i Historie om Israel-Palæstina-konflikten med fokus på Seksdags-krigen

I denne opgave vil der være en redegørelse af de politiske - og militære årsager for Seksdages – krigen. Derefter vil der være en vurdering og en diskussion af konsekvenserne af krigen for Israels forhold til mellemøsten og USA. Til besvarelse af dette problemformulering blev der benyttede nogle forskellige kilder, bl.a. historiebøger (se litteraturliste).

Indhold

indledning:
opgavebesvarelse:
- tiden frem til seksdagskrigen:
- topkonference i cairo:
- våbenstilstandslinjen:
- al-fatahs sabotageaktioner:
- konflikten mellem nasser og israel:
- den 5. juni, israelernes sejre mod egypten:
- israels erobring af arabiske landområder:
- israels største problem:
- august 1967, topkonference i khartoum:
- FN og ordning af mellemøstenkonflikten:
- israels traditionelle forhold til usa:
konklusion:
litteraturliste:

Uddrag

Indledning:
Perioden frem til seksdagskrigen i 1967, blev ikke noget forsøg på nytænkning af en løsning på Israel - Palæstina konflikten, men en forsøg på at udbygge og markere de eksisterende fronter. I FNs sikkerhedsråd blev der ikke gjort noget ved at bringe situationen ud af vanskelighederne. De kaldte oftest til møder for at drøfte klager fra den ene eller den anden af parterne over våbenhvilekrænkelserne, der stadig blev voldsommere. FN ville udbygge og effektivisere både de civile og de militære FN-styrker. FN-styrken, UNEF, der sikrede ro ved den sydlige grænse nåede op på 5000 bevæbnede mænd. Israel beskyldte FN for partiskhed, og dens irritation for FNs tilstedeværelse blev tydeligere og tydeligere. Israel ville derfor have en stærkere forhold til USA, og det var ikke svært, da Sovjetunionen leverancerede våben til Egypten og senere også til Syrien for at forstærke sin indflydelse i den arabiske verden, derfor begyndte USA også med at forsyne Israel med høj teknologiske våben.

Opgavebesvarelse:
Tiden frem til seksdagskrigen:
Tiden frem til seksdagskrigen var for Israel en stabiliseringsperiode. Sinaikrigen havde skaffet Israel et pusterum, hvor kræfterne kunne sættes på en erhvervsmæssig udvikling af landet. I 1957 blev der opført en atomreaktor i Dimona, en erhvervsby i stigende udvikling. Da projektet nogle år efter blev opdaget, erklærede Israel, at energien udvikles til fredeligt brug, men det er ikke officielt bekræftet, så fremstiller Israel kernevåben her . Kernevåben, eller også atomvåben, bliver kaldt de beskidte bomber, og de indeholder kemisk sprængstof med ekstremt giftigt, radioaktivt materiale, som ved sprængningen spredes ud over et stort område og gør det ubeboeligt. Der blev også indledt et stort kunstvandingsprojekt, at vandet fra Tiberias Sø skulle overføres i store rør gennem Nedre Galilæa, forbi Tel Aviv og til Negevs kibbutzer og virksomheder.

Da Johan Bender i 1962 så nedgravningen af disse gigantiske rør og spurgte så deres israelske guide, om dette vandledningsforetagende ikke helt ville afvande Tiberias Søen og i virkeligheden... Køb adgang for at læse mere

Seksdageskrigen og Israel-Palæstina-Konflikten

[2]
Bedømmelser
 • 31-05-2012
  Helt fantastisk opgave. Med fodnoter og det hele. Virkelig godt materiale
 • 11-04-2013
  Småfejl hist og her men ellers er det udmærket