Reklameanalyse på 15 minutter

Se flere bedømmelser 6 6 6 6 6 6 (1 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk. Et Guld-produkt er et produkt, som er udarbejdet til Studienet.dk af fagligt dygtige undervisere og studerende. Studienet.dk markerer ekstra gode produkter med mærkatet Guld-produkt.

Uddannelse

STX 3.g

Fag

Dansk A

Karakter

Ingen givet

Antal sider

7

Antal ord

2970

Filformat

PDF

Vejledning: Reklameanalyse på 15 minutter

Skal du analysere en reklame fra et blad eller en reklamefilm og trænger til hurtigt at få genopfrisket din viden om reklameanalyse, så er denne vejledning skabt til dig!

Her giver vi dig en lyn-introduktion til alt det, som er nødvendigt at vide om reklameanalyse. Du kan bruge vejledningen som et supplement til dine noter, tage den med til eksamen (både skriftlig og mundtlig) eller du kan bruge den til at holde dig skarp på, hvad reklameanalyse er, når du laver lektier i Dansk eller Mediefag!

Har du 15 minutter til at læse denne guide, så er du godt klædt på til at komme godt i gang med din reklameanalyse.

Studienets kommentar
Du kan selvfølgelig også supplere med vores dybtgående vejledning til reklameanalyse: Reklameanalyse | Model & Vejledning.

Indhold
Analysemodellen
Præsentation af reklamen (inddrag altid dette)
Opbygning (inddrag altid dette)
AIDA-modellen (inddrag hvis det er relevant)
Visuelle virkemidler (inddrag altid dette)
Tekst, sprog og slogan (inddrag altid dette)
Personer og ting (inddrag altid dette)
Reklamekneb (inddrag hvis det er relevant)
Reklamens fortælling (inddrag hvis det er relevant)
Primær og sekundær brugsværdi (inddrag hvis det er relevant)
Livsstil og image (inddrag hvis det er relevant)
Denotativ og konnotativ betydning (inddrag hvis det er relevant)
Vurdering og konklusion (inddrag altid dette)

Uddrag
Her får du en hurtig guide til, hvordan du kan lave en god reklameanalyse. Vi viser, hvad analysen går ud på, og hvilke ting der er vigtige at komme ind på. Modellen dækker både billedreklamer og reklamefilm.

En reklameanalyse går grundlæggende ud på at undersøge, hvordan reklamen prøver at sælge et produkt til modtagerne, eller hvordan reklamen får fremstillet firmanavnet på en positiv måde ('branding').

I din analyse skal du undersøge, hvad reklamen viser, hvordan reklamen prøver at sælge produktet, og hvilken virkning reklamen har på modtagerne. Med andre ord handler analysen om at beskrive reklamen ('hvad'), karakterisere dens virkemidler ('hvordan'), og vurdere om reklamen brænder igennem til målgruppen ('hvilken virkning').¨

Hvis du gerne vil have mere dybtgående hjælp til reklameanalyse, kan du læse Studienets komplette vejledning til reklameanalyse.
Det tager kun ca. 15 minutter at læse guiden her, men det tager selvfølgelig længere tid at lave selve analysen.

Analysemodellen
Når du laver din reklameanalyse, skal du ikke komme ind på alt i denne analysemodel. Derimod skal du udvælge, hvad der er relevant i netop den reklame, som du sidder med. Hvis et punkt i modellen ikke virker særlig vigtigt i din reklame, springer du det bare over.
Dog er der nogle ting, som du altid skal inddrage i en reklameanalyse. Det gælder opbygning, visuelle virkemidler, tekst/sprog, personer samt en vurdering af reklamens effekt. Alt dette, og meget mere, kommer vi ind på herunder.

For alle punkterne i modellen gælder det, at du skal have fokus på, hvordan reklamen prøver at få modtagerne til at synes godt om produktet/firmanavnet og købe det, der reklameres for. Det vil sige, at du skal overveje, hvilken effekt de enkelte virkemidler i reklamen har på modtagerne. Det er godt at være så …... [læs mere nu]