DIO synopsis om globalisering og finanskrisen i 2008

DIO synopsis om globalisering og finanskrisen i 2008

Her kan du se en DIO synopsis i International Økonomi A og Samtidshistorie B, som har behandlet spørgsmålet:

Hvordan påvirkede globaliseringen finanskrisen i 2008?

Herunder besvares:
1: Hvad er globalisering, og hvordan har den udviklet sig de seneste ca. 100 år?
2: Hvordan har globaliseringen påvirket finanskrisen 2008?
3: Hvilke andre faktorer påvirkede finanskrisen 2008?
4: Vurder ud fra nutidige tekster, om der er en ny finanskrise på vej.

Indhold

1. Indledning 1
2. Problemformulering 1
3. Delkonklusioner 2
Ad. 1 2
Ad. 2 3
Ad. 3 4
Ad. 4 5
4. Konklusion 6
5. Litteraturliste 7
6. Bilag 8
6.1 Bilag 1: Husprisernes udvikling i forskellige lande fra 2002-2008 8
6.2 Bilag 2: Arbejdsløshed i henholdsvis Tyskland og Danmark år 2007-2011 9
6.3 Bilag 3: Husprisindex i forskellige lande i 4. Kvartal 2015 10
6.4 Bilag 4: Aktiernes udvikling fra 2015-2016 (indekseret udvikling) 11

Uddrag

1. Indledning
Finanskrisen ramte i år 2008, og satte tydelige spor i verdensøkonomien. Grundet globaliseringen er det blevet nemmere at kommunikere, og der handles i højere grad sammen på tværs af landegrænserne. Landenes økonomier er blevet sammenkoblet. Dette medførte, at krisen spredte sig hurtigere og mere alvorligt, end verden havde set før. Da boligboblen i USA bristede skete der en dominoeffekt, der medvirkede til den globale økonomiske krise.

Denne opgave er skrevet i fagene international økonomi samt samtidshistorie. Der er derfor anvendt nogle forskellige metoder, idet international økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, mens samtidshistorie er en blanding af et humanistisk- og samfundsvidenskabeligt fag. Til udarbejdelsen af denne synopsis er der overvejende blevet anvendt den kvalitative metode, hvor der er blevet inddraget mange bløde data i form af blandt andet avisartikler og fagbøger. Avisartikler med videre kaldes i historie skriftlige kilder, hvilket er historikernes vigtigste materiale. Historiske fagbøger kaldes fremstillinger, og er et resultat af historikeres undersøgelser. Inden vi gik i gang med opgaven, har vi foretaget en grundig research af emnet, for at kunne bearbejde de mest relevante samt aktuelle materialer. Dette vil sige, vi har været kildekritiske over for de materialer, vi har fundet.

I forhold til international økonomi har vi dog også anvendt den kvantitative metode. Her har vi været på OECD for at kunne analysere tal i forbindelse med blandt andet beskæftigelsen og boligpriserne under finanskrisen. Dette har været baggrunden for, at kunne beskrive udviklingen i finanskrisen.

Vi har overordnet arbejdet ud fra Blooms taksonomiske niveauer, hvorfor vi har startet med at redgøre for, hvad globaliseringen er, samt hvordan den har udviklet sig de seneste 100 år. Derefter har vi analyseret hvorledes globaliseringen og andre faktorer, har påvirket finanskrisen ved hjælp af den deduktive metode. Til sidst har vi vurderet, om der er en potentielt risiko for, at en ny finanskrise er på vej. Vi har både vurderet argumenter der er for og imod en eventuel ny finanskrise... Køb adgang for at læse mere

DIO synopsis om globalisering og finanskrisen i 2008

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.