SOP om Irland og Finanskrisen i IØ og Historie

SOP om Irland og Finanskrisen i IØ og Historie

SOP om Irland og hvordan Irland kommer ud af den finansielle krise anno 2008 - opgaven er skrevet i International Økonomi A og Samtidshistorie B, og i opgaven kigger jeg bl.a. på den irske økonomiske udvikling, samt giver en diskussion af tiltag som kan genrejse Irlands økonomi.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 1
1. Indledning 2
2. Redegør for den økonomiske udvikling i Irland siden optagelsen i EF 3
Den langsigtede udvikling i Irland fra 1973 til 2011 3
Perioden 1973-90 4
Perioden 1990-2007 5
Perioden 2007-2010 9
3. Analyse af årsagerne til den aktuelle økonomiske krise i landet 11
Udenlandske faktorer 11
Indenlandske faktorer 12
4. Diskussion af hvilke økonomisk-politiske tiltag der kan bringe landet ud af krisen 14
Fremtidsscenarier 14
Parlamentsvalget 25. februar 2011 20
5. Konklusion 21
Litteratur 22
Bilag 23

Uddrag

"Hvordan kommer Irland ud af krisen?
1. Indledning:
Problemformuleringen stiller tre krav til min opgave: at redegøre for udviklingen i Irland siden landet blev optaget i EU, at analysere årsagerne til den aktuelle økonomiske krise i landet, og at diskutere hvilke økonomisk-politiske tiltag der kan bringe landet ud af krisen.

For at besvare disse krav vil jeg trække på international-økonomisk metode og gennemføre en samtidshistorisk analyse.
Jeg vil organisere hele opgaven ud fra en analyse af en række økonomiske hovedelementer, nemlig de tre produktionsfaktorer, jord, arbejde og kapital.

Desuden vil jeg se på den offentlige sektors rolle, hovedindikatoren på vækst, BNP, samt de politisk-økonomiske virkemidler skat og subsidier (især EU). Disse elementer kan give et billede af væksten og dens årsager i Irland mellem 1970 og 2010, og samtidig danne rammen for en vurdering af den aktuelle krise og de fremtidige muligheder for vækst i landet i en international sammenhæng.

I den samtidshistoriske analyse vil jeg diskutere landets udvikling ud fra en opdeling i tre perioder, som er præget af at de økonomiske grundfaktorer stillede sig meget forskelligt. Tiden fra landets optagelse i EU i 1973 frem til omkring 1990 var præget af lav vækst, tiden fra 1990 til 2007 var præget af høj vækst først drevet af udenlandske og fra omkring 2000 af indenlandske investeringer, og tiden fra 2007 hvor først ejendomsmarkedet og siden finanssektoren krakkede.

I analysen af årsagerne til krisen vil jeg diskutere de seks faktorer nærmere og se på hvornår og hvorfor krisen slog igennem og hvorfor den blev så voldsom. Jeg vil også se på om politikerne kunne have grebet ind tidligere og forhindret eller mildnet krisen.

Som grundlag for redegørelsen har jeg brugt samtidshistoriske oversigter over Irlands udvikling i de sidste 30 år, og jeg har brugt de økonomiske data som Economic and Social Research Institute(ESRI) og det irske finansministerium har fremlagt.

Jeg har kunnet bruge tidsserier for nøglefaktorer som arbejdsløshed, BNP, inflation, statens betalingsbalance og uddannelsestal samt trække på de sammenfatninger af udvikliklingen i udenlandske investeringer, EU-subsidier og finanssektoren, som er indeholdt i ESRIs redegørelse.

I vurderingen af mulighederne for fremtiden vil jeg se på de vækstscenarier som Economic and Social Research Institute (ESRI) fremlagde i juli 2010, regeringens fireårsplan fra november 2010 og aftalen med EU og IMF fra 2010. Jeg vil inddrage kommentarer fra en ledende økonom som den amerikanske nobelpristager Paul Krugman der er meget kritisk over for de europæiske regeringers og især den irske regerings planer og aftaler.

Jeg vil også inddrage vurderinger fra Fintan O'Toole, en anerkendt journalist for Irish Times, som har skrevet en bog om årsagerne til den kommende krise. Han leverer en meget kritisk vurdering af de irske politikeres indsats som jeg vurderer i forhold til økonomiens udvikling. Endelig vil jeg inddrage meningsmålinger i forbindelse med det parlamentsvalg som skal holdes i Irland den 25. februar 2011."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Irland og Finanskrisen i IØ og Historie

[5]
Bedømmelser
 • 21-02-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
 • 08-12-2014
  God til inspiration synes jeg
 • 26-01-2014
  øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø
 • 02-03-2013
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Det er en god opgave.