DHO om samfundsforholdene under industrialiseringen

DHO om samfundsforholdene under industrialiseringen

Dansk/historieopgave (DHO) om industrialiseringen i Danmark med udgangspunkt i "En mands erindring om sin hustru og sin datter" (1919) af Henrik Sharling og "Foran alteret" (1880) af Herman Bang.

Problemstilling
I denne opgave vil jeg undersøge, hvordan samfundsforholdene ændrer sig i løbet af industrialiseringen med særligt fokus på kvindernes rolle gennem en analyse af ”En mands erindring om sin datter” (historisk tekst). Herefter vil jeg sammenligne med de vilkår kvinderne har i Herman Bangs novelle ”Foran alteret” samt fremstillingsformen. Afsluttende vil jeg diskutere hvilke grunde, der er til, at arbejderklassen stræber efter at ligne borgerskabet. Her vil jeg både referere til de to gennemgående tekster og de to vedhæftede billeder: Borgerligt familiemaleri af Vilhelm Bendz og foto af cigarsorterer.

Indhold

Indledning 1
Problemstilling 1
Metoder 1
Redegørelse af Det Moderne Gennembrud 2
Analyse af ” En mands erindring om sin datter” 3
Analyse af ”Foran Alteret” 6
Diskussion 9

Uddrag

Indledning
Det Moderne Gennembrud, som var tidsperioden efter Romantikken, var en periode i Danmark som varede fra 1870-1920. Tidsperioden fandt sted som et modsvar til den forhenværende periode Romantikken. Mennesker var i den tidsperiode rykket til et nyt epoke, hvor man ikke længere så verden med den vidunderlige optik. I modsætning til Romantikken havde Det Moderne Gennembrud større fokus på individet. I denne tidsperiode går man væk fra at være idyllisk som optimistisk i litteraturen, man rykker derimod hen mod at vise den rå virkelighed af verden. Under Romantikken var der en større længsel efter det harmoniske, hvilket ikke fandt sted under Det Moderne Gennembrud.
_________

Redegørelse af Det Moderne Gennembrud
Industrialisering samt urbanisering, havde sat sit præg på Det Moderne Gennembrud. Under perioden forekom der betydningsfulde omvæltninger, hvilket også har haft en kolossal betydning for vores samfundssystem i nutidens Danmark. Industrialiseringen resulterede i en rykind af bønder ind til byerne, dette medbragte den nye samfundsgruppe, arbejderne. Der opstod mange kontroverser imellem arbejderne og borgerskabet, da den nye samfundsgruppe ikke var velmødt af borgerskabet i byerne, arbejderne blev nedstirret og ned set af borgerskabet. Imens rykindet fortsatte ind til byerne, arbejderne blev nedstirret og ned set af borgerskabet. Imens rykindet fortsatte ind til byerne, fremkom der et nyt familiemønster. Den store gamle husstand, som havde knyttet tæt bånd til hinanden ude i landet, blev såfremt erstattet af ....
________

Analyse af ” En mands erindring om sin datter”
“En mands erindring om sin datter”, er skrevet i 1919 af professoren i teologi Henrik Sharling. Han har skrevet i perioden fra 1887-1894. Modtageren af denne kildetekst har været, personer i den tid, som gerne ville relatere sig til ham. Det kan for eksempel være forfattere, læste personer, som interesserede sig for litteratur. Formålet med denne kildetekst har været, at Henrik Sharling, gerne ville give et indblik i hans liv. Sharling har ville videregive denne tekst til personerne som tilhørte samfundsgruppen borgerskabet. Grunden til dette har været, at han selv har tilhørt denne ... Køb adgang for at læse mere

DHO om samfundsforholdene under industrialiseringen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.