DHO om kvinderettigheder 1850-1900

  • STX 2.g
  • DHO
  • 12
  • 14
  • 3701
  • PDF

DHO om kvinderettigheder 1850-1900

Her ser du en DHO (Dansk-historieopgave), der er udarbejdet af Studienet.dk med henblik på at give dig et eksempel på, hvordan en DHO til et 12-tal kan se ud. Opgaven handler om kvinderettigheder i den sidste halvdel af det 19. århundrede med udgangspunkt i to taler om kvinders valgret, Et dukkehjem af Henrik Ibsen og perspektivering til det moderne gennembrud.

Problemformulering
Hvilken betydning fik debatten om kvinderettigheder for Danmark og for dansk litteratur i perioden 1870-1900?

Redegør for udviklingen i kvindernes status og rettigheder i perioden 1850-1900. Fortag en kildekritisk analyse af “Kvindens politiske Valgret og Valgbarhed”, tale af Johanne Meyer, 1888 og “Carl Ploug i Landstinget om kommunal valgret til kvinder”, tale af Carl Ploug, 1888 med fokus på fremstillingen af kvinden.
Foretag en analyse og fortolkning af uddrag af “Et dukkehjem”.
Vurder, hvordan litteraturen skildrede kvinders status og rettigheder i perioden.

Studienets kommentar

Se også DHO-bogen, hvor du finder hjælp til alt, du skal vide om at skrive Dansk/historieopgave. Du kan også få hjælp til at forstå talen "Kvindens politiske Valgret og Valgbarhed" i vores kompendium om demokrati i Danmark.

Indhold

Indledning 3
Redegørelse for kvinders status og rettigheder i 1850-1900 3
Kvindens status ved indgangen til perioden 3
Ændring i myndighed og mulighed for uddannelse 4
Kampen for valgret 4
Analyse 5
Kildekritisk analyse af ”Carl Ploug i Landstinget om kommunal valgret til kvinder” 5
Kildekritisk analyse af ”Kvindens politiske Valgret og Valgbarhed” 6
Sammenligning af taler om valgret til kvinder 6
Analyse og fortolkning af uddrag af ”Et dukkehjem” 7
Vurdering af skildringen af kvinders status og rettigheder 9
Konklusion 10
Litteraturliste 12

Uddrag

Indledning
I sidste halvdel af 1800-tallet havde Danmark netop fået en demokratisk grundlov, men store befolkningsgrupper var udeladt fra demokratiet, heriblandt kvinder. Men i perioden tages der store skridt i kampen om kønnenes ligestilling. Den kamp foregik også i litteraturen, hvor man i den litterære periode, der i dag kaldes Det moderne gennembrud, satte problemer om fx kvinderettigheder til debat.

Jeg vil i denne opgave redegøre for udviklingen i kvindernes status og rettigheder i perioden 1850-1900. Herefter vil jeg for at undersøge samtidens opfattelse af kvinderne analysere to politiske taler og dramaet Et dukkehjem af Henrik Ibsen. Til sidst vil jeg vurdere, hvordan litteraturen skildrede kvinders status og rettigheder i perioden.

I opgaven benyttes foruden Et dukkehjem to taler som primære tekster: ”Carl Ploug i Landstinget om kommunal valgret til kvinder” (Kilde 1) og ”Kvindens politiske Valgret og Valgbarhed” af Johanne Meyer (Kilde 2). Begge taler er samtidige førstehåndsberetninger. Da afsenderne har interesse i emnet er kilderne tendentiøse. I opgaven bruges talerne derfor som kilde til, hvordan man i samtiden så på kvinderne.

Redegørelse for kvinders status og rettigheder i 1850-1900
Ved indgangen til perioden havde Danmark netop fået sin grundlov i 1849, som stadig den dag i dag sætter rammerne for vores demokrati. Grundloven gav kun en lille del af befolkningen valgret, og kvinder var således hverken valgbare eller havde valgret. I de følgende afsnit vil jeg redegøre for kvinders status og rettigheder i perioden 1850-1900. Foruden udviklingen i valgretten vil jeg også se på andre ændringer i kvinders økonomiske rettigheder og muligheder.

Kvindens status ved indgangen til perioden
Der var ikke samme grad af ligestilling mellem kønnene, som vi ser i dag. Kvinder var ikke myndige juridisk set, og de var underlagt deres nærmeste mandlige slægtning. Det vil... Køb adgang for at læse mere

DHO om kvinderettigheder 1850-1900

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.